Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 112
Dam - Damp
 

Carl Dam, manufakturforretning.

Grundl. i 1907 af Carl Dam (f. 1879), der stadig er inde­haver af forretningen.

Adresse: Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Dam; cigar- og tobaksforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 10. dec. 1885 af Chri­stian Blingberg Dam (f. 1861, d. 1938).

Inde­haver siden 1936: Axel Johannes Dam (f. 1900).

Adresse: - Algade 1-7, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Dam's Eftf., Kristian lpsen, byggeforret­ning og maskinsnedkeri.

Grundl. d. 1. okt. 1858 af Jens Christian Pelle.

I 1910 overtaget af Chr. Dam. Nuværende indehaver: Kristian Ip­sen.

Adresse: Rosengade 25, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Dam, bageri.

Grundl. i 1858 af Jør­gen Mathias Dam (f. 1837, d. 1880).

Indehaver (siden 1917): sønnesønnen, Johannes Dam (f. 1893).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. N. S. Dam & Co.'s Eftf., vinhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1880 af Niels Sørensen Dam (d. 1908). Firmaet indehaves nu af firmaet Vilh. Christiansen (se dette).

Adresse: Store Strandstræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S P. A. Dam & Co. fh. Akts. Dansk Trawl- & Fiskekompagni & J. J. - Storm's Eftf., grosse­rerfirma.

Grundl. i 1870 af J. J. Storm (d. 1891).

I 1898 overtaget af Paul Andreas Dam (f. 1868) og Hans Ferdinand Thomsen under firmanavnet J. J. Storm's Eftf.

I 1907 sam­mensluttet med Akts. Dansk Trawl- & Fiske­kompagni.

I 1918 hævedes dette firma, og et nyt stiftedes under det nuværende firmanavn af Paul Andreas Dam (f. 1868) og Julie Em­ma Florentine Strøm (f. 1881); i 1944 overgik forretningen til Svend O. Espersen (f. 1920) og i juni 1948 overgik det til aktieselskab med ovennævnte S. O. Espersen som direktør sam­men med Aage Funch (f. 1910).

Adresse: Snaregade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Dam's Boghandel, se Frits Sørensen's Boghandel.

 

Th. Damborg's Cigar- og Tobaksfabriker A/S.

Grundl. i 1858 af Theodor Damborg (f. 1829, d. 1882).

Efter grundlæggerens død blev virk­somheden overtaget af Chr. Fischer Bendixen (f. 1844, d. 1912), der fortsatte forretningen under det gamle firmanavn, Th. Damborg.

Den 1. jan. 1907 overgik den til grundlæggerens ne­vø, Henry Chr. Dolleris (f. 1865, d. 1936), der havde, været direktør i forretningen fra 1890.

I 1936 med vedtægter af 5. marts og 5. maj overgik virksomheden til et aktieselskab. Ak­tiekapitalen er 300.000 kr.

Bestyrelsen består af: H. C. Dolleris' enke, fru Christine Nicoline Dolleris (f. 1873), og søn, Th. Dolleris (f. 1906), der er selskabets direktør, samt landsretssagfører K. K. Bagger (f. 1899).

Indtil 1890 tilvirkedes kun røg-, skrå- og shagtobakker, derefter tillige cigarer (bl.a. Koh-i-noor) og cigarillos.

 

Th. Damborg’s Cigar og Tobaksfabrikker

 

Firmaet har i tidens løb arbejdet sig frem til at være blandt provinsens førende i bran­chen.

Adresse: Vestergade 3-5, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Damgaard, købmandsforretning.

Grundl. i 1892 af N. Th. Bloch.

I 1924 overtaget af E. Damgaard (f. 1883, d. 1939), efter denne vi­dereført af hans enke, fru Jenny Karen Marie Damgaard til 1944; i 1944 overtaget af sønnen, Eli Winther Damgaard (f. 1919).

Adresse: Frederiksberg Alle 62, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Damgaard, tekstil en gros og fabrikation.

Dette firma er grundlagt i 1911 af Albert l'Herbier. Denne optog i 1924 Peder Damgaard (f. 1899) som medindehaver.

Førstnævnte ud­trådte d. 25. juli 1925 og Peder Damgaard viderefører derefter firmaet som eneindehaver.

Adresse: Vimmelskaftet 42 a, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Damkiers Hotel.

På stedet har der været trak­tørsted siden 1801.

Den første traktør hed Ho­vedskou. Indehaver (siden 20. juni 1950): fru Laura Sørensen (f. 1896).

Adresse: Storegade 79, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Damp-Korkvarefabrikken Danmark A/S.

Grundl. i 1882 af R. Jensen, V. Paulsen og C. W. H. H. Baland.

I 1897 omdannet til aktie­selskab. Selskabets nuværende direktør: Paul Sørensen (f. 1896).

Adresse: Nitivej 6, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampmøllen i Nykjøbing p. F. A/S.

Anlagt i 1856 af købmand, justitsråd L. F. Frisenette (f. 1817).

I 1906 overgået til aktieselskab. Nu­værende direktør: H. V. Hintze (f. 1902).

Adresse: Langgade 32, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampmøllen "Victoria" A/S, er efterkommer af den gamle idylliske vandmølle, Ejby Mølle, ved Odense å, som ifølge byens historie alle­rede i det tolvte århundrede opnåede privile­gium på, som den ene af Sankt Knud Klo­sterets møller, at male mel til byens borgere.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage