Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 113
Damp - DAmp
 

 

 

Den gamle mølle ved Odense Å

 

I 1903 blev den ældgamle kornmølle ved åen købt af kommunen, der samtidig overlod en byggegrund ved Odense havn, hvor møllen fortsatte under navnet Dampmøllen "V i c t o ­r i a" A/S.

Victoriamøllen blev den første industrielle virksomhed ved Odense havn efter dennes store udvidelse. Møllen blev opført af Brdr. Seck i Dresden, som en moderne automatisk, hygiejnisk dampmølle, forsynet med alle mu­lige tekniske hjælpemidler. Senere er møllen flere gange undergået udvidelser, og i 1919 indførtes elektrisk drift.

Da den havde eksi­steret i 25 år overdrog man det verdenskend­te møllerbyggerfirma "M i a g" i Braunschweig at modernisere og nymontere den, og samti­dig installeredes et elektrisk forsøgsbageri og et laboratorium til daglig kontrol af møllens

produkter.

 

Nuværende dampmølle på Odense havn

 

Dette skete i 1929, yderligere mo­dernisering og udvidelse foretoges i 1933 og senest i efteråret 1947 og møllen står således stadig som en af landets førende virksomhe­der i sin art.

Da Dampmøllen Victoria i 1903-04 blev op­rettet, var direktør Vilh. Nielsen (f. 1861, d. 1941) en af stifterne, formand for aktieselska­bets bestyrelse fra 1904-07 og fra 1939 til sin død i 1941 og adm. direktør fra 1911 til 1941.

Siden 1938 har sidstnævntes søn, Knud Niel­sen (f. 1891), været direktør for selskabet.

Be­styrelsen består nu af overretssagfører H. W. Berg (f. 1886), der er formand siden 1941, ovennævnte direktør Knud Nielsen, konsul Ove Hennings (f. 1894) og grosserer Aage Nielsen (f. 1895).

Adresse: Havnen, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampmøllens Bageri, Nysted.

Grundl. i 1858 af Johs. Schwartzlose.

I 1931 købtes virksomhe­den af A/S Mariebo Dampmølle, der nedlagde mølleriet og udlejede bageriet til Henrik Han­sen (f. 1905).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet Dania A/S.

Stiftet d. 10. april 1900 af konsul Chr. Andresen (f. 11. marts 1875), konsul Ditlev Lauritzen, direktør H. Heilbuth og konsul A. Andersen, der også udgjorde selskabets første bestyrelse.

 

 

S/S Danholm

 

Aktiekapitalen var oprindelig kr. 200.000, og flåden bestod af 2 dampere, hver på ca. 800 tons d.w.

Selskabet havde oprindelig sæde i Esbjerg, men i 1916 flyttedes kontoret til København.

Den oprindelige aktiekapital er i årenes løb udvidet til kr. 1.500.000, og flåden består for tiden af 4 dampere, hvoraf 2 oliefyrede, på tilsammen ca. 16.000 tons d.w.

Nuværende redere: Alexis R. Andresen og Cyril R. Andresen.

Nuværende bestyrelse: konsul Chr. Andre­sen, formand (f. 11. marts 1875), skibsreder H. A. Hansen (f. 21. okt. 1874), grosserer P. T. Nielsen (f. 7. febr. 1896), skibsreder Alexis R. Andresen (f. 29. maj 1902) og skibsreder Cy­ril R. Andresen (f. 2. aug. 1905).

Adresse: Amaliegade 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet Dannebrog, se C. K. Han­sen.

 

Dampskibs Aktieselskabet "Emanuel".

Stiftet i 1907. Forretningsfører (siden 1923): Alfred Pe­tersen (f. 1883).

Adresse: Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet Heimdal A/S, se side 114

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage