Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 118
Dani - Danm
 

 

J. Chr. Danielsen, gravørfirma.

Grundl. d. 15. marts 1860 af Johan Christian Danielsen (f. 1840, d. 1914).

I 1910 indtrådte sønnen, Carl Danielsen (f. 1867, d. 1938) i firmaet.

Ved den­nes død overtog hans datter, Eva Johanne Sofie Danielsen (f. 1899), forretningen. I 1950 overtoges firmaet af en sønnesøn af grundlæg­geren, Valdemar Danielsen (f. 1914).

Adresse: Holbergsgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. & H. Danielsen, bødkerforretning.

Grundl. d. 15. maj 1869 af P. Danielsen (f. 1844, d. 1917).

Den 1. maj 1900 overtaget af sønnen, M. Danielsen (f. 1876), der d. 1. aug. 1935 optog sin søn, H. Danielsen (f. 1904) som medinde­haver.

Adresse: Østergade 11, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Danielsen & Co., lædervarer og rejseartik­ler, kgl. hofleverandør.

Grundl. d. 20. april 1876 af Vilhelm Danielsen (d. 1914). Nuværen­de indehaver: Vilh. Jørgensen (f. 1887).

Adresse: Købmagergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danish-American Gulf Oil Company.

Grundl. i 1901 af brødrene Alfred Olsen (f. 1876) og Otto Olsen (d. 1906) under firmanavnet Alfred Olsen & Co. Omdannet til aktieselskab i 1924.

Det nuværende navn antoges i 1946. Direktion:

Holger Jensen og A. C. J. van Vossen.

Adresse: Kvæsthusgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

The Danish Butter Export Union. Ltd.

Grund­lagt i 1897 af Jacob H. F. M. Stilling-Andersen (f. 24. juni 1859, d. 1933). Overgik til aktie­selskab den 1. jan. 1922 med V. Stilling-An­dersen som direktør.

Denne fratrådte imidler­tid den 1. sept. 1923, da grossererfirmaet V. Stilling-Andersen oprettedes med ham som chef, hvorefter C. Møller-Nielsen blev direktør til 1926 og efterfulgtes af grundlæggeren, J. H. F. M. Stilling-Andersen.

Ved dennes død i 1933 overtog V. Stilling-Andersen (f. 6. jan. 1893) atter direktørposten og er den nuværende leder af firmaet.

Adresse: Christiansborggade 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark".

Stiftet d. 9. august 1861 på initiativ af davæ­rende sekretær i justitsministeriet P. Bärthel­son.

Selskabets virksomhed begyndte samme år, opbygget på nationalt grundlag, og på de fordele, som gensidigheds princippet kunne med­føre.

Selskabet fik straks indpas både på landet og i købstæderne, hvor særlig middelstandens gode indboforsikringer kom til at danne hovedstammen.

Da virksomheden påbegyndtes den 1. okto­ber 1861 var det med en forsikringssum på 3.120.000 rigsdaler fordelt på 929 interessen­ter.

I 1864 var den steget til 114 mill. kr.

Det store landbrug sluttede sig efterhånden til sel­skabet, og dette overtog flere store lokale selskaber, blandt hvilke særlig skal nævnes "J y l l a n d". Hovedvirksomheden var i man­ge år at tegne direkte brandforsikringer for

løsøre. Dog udvidede selskabet stadig sin virksomhed med nye forsikringsformer.

Den 26. januar 1872 vedtoges det at oprette en livsforsikrings afdeling.

 

 

”Danmark”s ejendom

 

I 1907 en afdeling for ­indbrudstyveri og i 1911 optoges folkeforsik­ring med ugevis præmieopkrævning.

Gennem årene kom en række småbrancher ­til.

Efter 1927 således afdelinger for ansvar-, ­automobil-, driftstab-, glas-, hus- og grundejer-, lovpligtig ulykke-, syge- og ulykke ­samt sygekasse- og vandskadeforsikring.

 

"Danmark" står derfor nu som et fuld mo­derne selskab både med hensyn til sin orga­nisation og sin forretningsmæssige orden.

I 1933 overtoges Forsikrings-Aktieselskabe: "Norden".

Med udgangen af året 1949 er antal af for­sikrede i brand- og tyveriforsikrings-afdelingerne 210.000 med en forsikringssum af 3.560 mill. kroner og i livsforsikringsafdelingen

 

 

Interiør fra ”Danmarks”s ejendom, Niels Brocks Gade nr 1

 

med underafdelinger 270.100 forsikrede med 659,5 mill. kroner i forsikringssum samt 1610 renteforsikringer til et årligt beløb af 4 mill.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage