Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 117
Damp - Dani
 

 

Dampvaskeriet Sødal.

Grundl. d. 13. dec. 1842 af Christoffer Clausen. Nuværende indehavere: fru Dorthea Christoffersen og Michael Chri­stoffersen.

Adresse: Søbakkevej 30, Holte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampvaskeriet "Thor" A/S, dampvaskeri og udlejning af linned m. m.

Grundl. i Sept. 1889 af Th. Sørensen. Omdannet til aktieselskab i 1917.

Nuværende direktør: grundlæggerens søn, Thomas Sørensen (f. 1893).

Adresse: Thorasvej 7-11, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampvaskeriet Thor i Horsens.

Grundl. i 1906 af et selskab med begrænset ansvar, hvis ved­tægter var af 11. dec. Overtaget i 1910 af O. Paludan Seedorff (f. 1882, d. 1942); i 1942 overtaget af Fru Johanne Marie Seedorff (f. 1885).

Adresse: Spedalsø 37, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampvaskeriet og Varmbadeanstalten Øresund A/S.

Grundl. i 1895 af Aage Lystrup. Over­gået til aktieselskab i 1916. Direktør (siden 1944): cand. jur. Erik Colding Jensen (f. 1913).

Adresse: Badevej 4, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Dan-Jensen, grossererforretning.

Grundl. i 1907 af B. Dan-Jensen (f. 1881), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Allégade 6, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Dana.

Grundl. i 1897 u. navnet Rønne Afholdshotel. Indehaver (siden 1926): Otto Valdemar Nielsen (f. 1890).

Adresse: Østergade 54, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danalith A/S, entreprenør- og ingeniør forret­ning.

Stiftet d. 7. nov. 1905 under navnet Dansk Beton-Bjælkekompagni A/S, med det formål at udnytte ingeniørkaptajn N. F. Møhl's patent.

Den første bestyrelse bestod af patent­haveren, N. F. Møhl (f. 1870, d. 1915), L. S. Levin, W. O. F. Boas, C. F. M. Lehmann og W. C. Hansen. De fire· sidstnævnte udtrådte dog i 1911 og N. F. Møhl ledede derefter fir­maet til sin død sammen med broderen, kon­sul J. K. H. Møhl. I 1915 optoges P. Ørum i bestyrelsen.

I 1916 omdannedes firmaet og antog navnet Dansk Jernbeton Konstruktions Compagni, Danalith A/S, med en bestyrelse bestående af ingeniør, dr. techn. Poul Larsen, W. O. H. Ste­phensen, H. E. Riisager og nævnte P. Ørum, der var direktør for selskabet fra 1928-34, hvor F. Sodemann overtog stillingen. Han af­løstes i 1939 af N. J. Christensen, der var di­rektør indtil 1947, da den nuværende direktør, civilingeniør O. P. Jørgensen (f. 1890), til­trådte. Siden 1939 er firmanavnet det nuvæ­rende.

Selskabets nuværende bestyrelse består af civilingeniørerne H. Schrøder (f. 1883), I. J. E. Christensen (f. 1883) og O. V. Mørch (f. 1885).

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen i 1905 var på 15.000 kr. er nu udvidet til 700.000 kr.

Selskabet har foruden hovedafdelingen i København indenlandske afdelinger i Århus

og Aalborg og har tidligere haft afdelinger i England, Frankrig, Ægypten, Argentina og Australien.

 

To af Danalith a/s opførte kornsilopakhuse i Århus

 

Selskabet har foruden mange cementfabrik­ker og l:0rnpakhuse bygget skorstene, havne, betonveje m. m.

Adresse: Gyldenløvesgade 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DANCHELL´s FABRIKKER

Er grundlagt 1826 af Malermester S. Hambro (f. 1783, d. 1831), efter hvem Forretningen gik over til hans Svigersøn, H. L. Danchell (f. 1802, d. 1871). Dennes Søn, W. H. Danchell (f. 1830) førte dernæst Forretningen alene til 1895, da S. C. Jensen (f. 1860) indtrådte som Kompagnon.

Adresse: Matthæusgade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S.

Grundl. d. 21. maj 1906 under direktion af O. W. F. Nordlie og C. O. C. W. Nath. Denne Direktion afløstes i 1918 af direktør J. A. Jagt (f. 1885), der stadig er selskabets adm. direktør.

Siden 1929 har tillige Fritz Løppenthien (f. 1891) og Holger Hede (f. 1894) haft sæde i direktionen.

Adresse: Frederiksborggade 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Danholt, isenkramforretning.

Grundl. i 1884 af isenkræmmer Gøtz (d. 1925). I 1906 overtaget af Axel Danholt (f. 1872).

Adresse: Nansensgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dania, dampskibsselskab, se· Dampskibsselska­bet Dania.

 

Hotel Dania i Frederikshavn.

Grundl. ca. 1820. Indehaver (siden 1947): Carl Christensen (f. 1896).

Adresse: Havnegade 2, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Dania i Silkeborg.

Grundl. i 1845. Inde­haver siden 1945: Evald Madsen (f. 1899).

Adresse: Torvet 5, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

The Dania Shoe Machinery Works Ud. (A/S Maskinkompagniet), fabrikation og eksport af skomaskiner.

Grundl. d. 15. juli 1897 af direk­tør Axel Louis Levin (f. 16. marts 1868, d. 14. jan. 1926). Omdannet til aktieselskab i 1909. Nuværende direktør: Henning Rønneberg (f. april 1918).

Adresse: Blegdamsvej 28-32, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Danielsen, trælast- og tømmerhandel.

Grundl. i 1860 af Peter Petersen. I 1903 overtoges for­retningen af D. Danielsen (f. 1871, d. 1931), hvis søn, Frederik Danielsen (f. 1904), overtog den i 1936.

Adresse: Nygade, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage