Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 124
Dans - Dans
 

(fortsat fra side 122)

cadmiering samt reparationer, opforsølvning af restaurationsservice.

I 1929 købte firmaet og indrettede et mo­derne, tidssvarende fabrikskompleks, Solbjerg­vej nr. 24, Frederiksberg.

Adresse: Solbjergvej 24, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret Trifolium.

Grundl. d. 16. dec. 1872 af Chr. P. Jacobsen, J. L. Jensen og Frantz Wendt under navnet Kontoret for Fællesindkøb af un­dersøgt Markfrø. Selskabet har en afdeling i Jylland samt følgende datterselskaber: Jydsk Markfrøkontor A/S (grundl. 1882), A/S Det jydske Frøavlskompagni (grundl. 1919), A/S Dansk Frøhandel (grundl. 1884), E. Danielsen & Larsen A/S (grundl. 1922) og Central Com­pagniet A/S (grundl.1889). Nuværende direk­tør: J. Larsen (f. 1893) (siden 1937).

Adresse: Hovedkontor: Carl Jacobsens Vej 29-33, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S-Codan, se næste side.

 

DET DANSKE GASKOMPAGNI, A/S

er stiftet som Aktieselskab i 1854.

Adresse: Gammel Kongevej 120, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Dansk Gibsindustri-Compagni A/S.

Grundl. d. 1. sept. 1900 af murermester Lytthans Peter­sen og vekselerer Poul Philipson (f. 1876). Direktør siden 1943: civiling. Mogens Søltoft (f. 1910).

Adresse: Mariendalsvej 23, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Gulvkludefabrik, se K. P. Thomsen.

 

Dansk Handelskompagni ved H. C. Siiger & Co., grossistfirma.

Grundl. d. 1. jan. 1903 som et aktieselskab, hvis direktør var H. C. Siiger (f. 1881).

I 1919 hævedes aktieselskabet og fir­maet videreførtes af et kommanditselskab med ovennævnte H. C. Siiger som ansvarshavende deltager.

I 1921 overtog denne firmaet som eneindehaver.

Adresse: Nørre Voldgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Hattefabrik A/S.

Stiftet i 1905 på initia­tiv af Hans Cohn (f. 1874; d. 1947), der var selskabets direktør fra dets stiftelse til 1947; han afløstes af den nuværende direktør, Bjarne Senn (f. 1901).

Adresse: Strandvejen 151, Skodsborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk-Hollandsk Kaffe-Kompagni.

Grundl. i 1883 af H. J. Møller (f. 1850, d. 1908). Fortsat af sønnen, E. M. Møller (f. 1879, d. 1938), af dennes enke, og nu af sidstnævntes søn, Knud Møller (f. 1913).

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Ilt- og Brintfabrik A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1911 af et aktieselskab, hvis første ved­tægter var af 28. nov. 1910. Selskabets første leder var bestyrelsens formand, grev Fr. Molt­ke.

Han afløstes i 1931 af generalmajor Tor­ben Grut, der havde været medlem af besty­relsen siden stiftelsen. I 1933 blev selskabets prokurist siden 1913, H. C. Kiehn, direktør for selskabet. Han afløstes i 1938 af civilingeniør O. P. Larsen, der i 1945 fik E. Ørnø (f. 1905) som meddirektør. Denne har siden direktør Larsens fratræden i 1946 været selskabets ene­direktør; E. Ørnø har været tilknyttet selska­bet siden 1925.

Selskabets bestyrelse består nu af landsrets­sagfører B. Moltke-Leth, der er formand, bankdirektør Christian D. A. Andersen, direk­tør S. G. Dalen, Stockholm, civilingeniør C. Duzaine-Hansen, fh. handelsminister J. Has­sing-Jørgensen og civilingeniør H. H. Holst.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 150.000 kr., er nu på 1 mill. kr.

Firmaets hovedproduktion er fabrikation af ilt og salg heraf samt salg af brint, acetylen, gas, kvælstof og andre luftarter, og salg af svejse- og skæreværktøj, farvesprøjter, kom­pressorer etc.

Efter krigen er der oprettet en afdeling for eksport af svejse- og skæreværktøj samt farvesprøjter: Foruden et ikke ringe salg i de skandinaviske lande har produktionen fundet afsætning i Sydamerika, den nære Orient samt Sydafrika.

 

Interiør fra Dansk Ilt og Brintfabrik

 

 

I 1937 stiftedes et datterselskab, aktieselska­bet "Danilbo" under samme bestyrelse og di­rektion som hovedselskabet. Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 200.000 kr., er nu på 500.000 kr. Danilbo's virkefelt er fabrikation af svejse- og skæreværktøjer under mærket. Autogena" samt fabrikation af farvesprøjter og trykluftværktøj er.

Den 1. jan. 1945 overtog selskabet "Dansk Acetylen Gasværk A/S" og overtog dermed salget af carbid.

Dette selskab, der er det ældste acetylenfir­ma her i landet, er grundlagt den 18. sept. 1895 af ingeniør Harald Gabe (f. 1862, d. 1925) .

Adresse: Scandiagade 29, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen A/S,

stiftet d. 21. nov. 1900 under navnet Dansk Rekylriffel Syndikat A/S, fabrikation af maskingeværer og maskinkanoner. Nm/æ­rende direktion: Aage Fr. Chr. Henckel (f. 1876), adm. direktør, og Paul Binzer (f. 1909).

Adresse: Århusgade, Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage