Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 129
Dans - Dans
  

Dansk Smørforsyning ved R. Green.

Overtaget i 1890 af Rasmus Green (f. 1854, d. 1932). In­dehaver (siden 1932): sønnen, Chr. Green (f. 1894).

Adresse: Nørrebrogade 41, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Sojakagefabrik A/S, se foregående side.

 

Dansk Sportsmagasin, Oscar Henriques' Eftf., S. F. Paludan Seedorff.

Grundl. i 1902 af O. Henriques. Indehaver (siden 1913): S. F. Pa­ludan Seedorff (f. 1879).

Adresse: Bredgade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Stolefabrik ved A. Chr. Wiborg.

Grundl. i april 1890 af Niels Hansen. Indehaver (siden 1934): A. Chr. Wiborg.

Adresse: Ravnsborggade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk-Svensk-Staal A/S.

Grundl. d. 21. febr. 1905 som en afdeling af Svenska Stålbolaget i Göteborg.

I 1910 gik virksomheden over på danske hænder med dansk ledelse og dansk kapital. Direktør (siden 1910): Hans Poulsen (f. 1876).

Adresse: Bredgade 25 E, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik A/S (Det danske Gødnings-Kompagni A/S).

Fabrikation af og handel med svovlsyre og superfosfater og andre kunstige gødningsstof­fer m. m. Stiftet i 1891.

Nuværende besty­relse: direktør Percy Ipsen (f. 1880), der er formand, direktør Emil C. Hertz (f. 1879), direktør P. Wonsild (f. 1886), professor, dr. phil. Niels Bjerrum (f. 1879) og baron C. A. Blixen Finecke (f. 1889). Nuværende direktion:

Poul E. Hansen (f. 1902) og civilingeniør H. Stevenius-Nielsen (f. 1902).

Adresse: Amaliegade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Tekstil-Lager, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. april 1890 af C. C. Jensen (f. 1865, d. 1930). Fortsat af enken, og i 1941 overtaget af G. Alsing Jensen (f. 1895).

Adresse: Søndergade 1, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Textil Lager, Arnold Pedersen.

Grundl. i 1909 af Marius Jensen (f. 1882). Indehaver (siden 19'39): Arnold Pedersen (f. 1895).

Adresse: Mellemgade 3, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Livsforsikringsselskabet Dansk Union A/S.

Grundl. i 1904 som lokalafdeling af Gotha Livs­forsikringsbank i Gotha. Afdelingen lededes af firmaet Brødrene O. & C. Thie1st (se dette). I 1928 omdannet til selvstændigt aktieselskab under nuværende navn. Nuværende direktør:

Preben Thie1st (f. 1902).

Adresse: Ny torv 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Victor ved Ellen Grunnet, cykleforret­ning.

Grundl. d. 1. april 1892 af H. P. Petersen og i 1907 overtaget af Fr. Grunnet (f. 26. aug. 1866, d. 18. juni 1939), hvis enke fru Anna Grunnet, videreførte forretningen til 1942, da datteren, frk. Ellen Grunnet (f. 1889) overtog den.

Adresse: Gothersgade 129, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S.

Grundl. d. 19. dec. 1902 i Esbjerg med kaptajn William Schmidt som korresponderende reder.

I 1910 overtoges direktionen af A. N. Petersen (f. 1864, d. 1941), og i 1933 optoges dennes søn, E. Hahn Petersen (f. 1902) i direktionen. Siden faderens død er denne enedirektør.

Adresse: Store Kongensgade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Blodfoderfabrikker A/S.

Grundl. i 1897 af direktør P. Sørensen (f. 1847, d. 1915). I 1900 omdannet til aktieselskab med grund­læggeren som direktør.

Direktør (siden 1921): J. Aagaard Pedersen (f. 1893).

Adresse: Havnen, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Bomuldsspinderier A/S. se side 130.

 

De Danske Bomuldsvæverier A/S. se Aug. Neubert, bomuldsvæveri og farveri.

 

De Danske Cichoriefabriker A/S.

Grundl. i 1872 ved sammenslutning af 6 cikoriefabrik­ker.

I 1896 overtoges firmaet C. F. Rich & Søn­ner's Kaffesurrogatfabrk, der var grundlagt i 1834 af urtekræmmer C. F. Rich (d. 1874) i København. Administrerende direktør: C. Starck-Sørensen (f. 1903).

Adresse: Rådhuspladsen 16, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Dampsennepsfabrikker ved Marius Rasmussen's Eftf.

Grundl. i 1889 af direktør Klein. Nuværende indehaver: Th. Tvede.

Adresse: Svanevej 3-7, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Eddikebryggerier ved C. Lange.

Grundl. d. 1. maj 1853 af C. T. S. Lange (f. 1820 i Ærøskøbing; d. 1879);

 

       

C. T. S. Lange            Niels Lange

 

hans enke, Maria Lange (f. 1834, d. 1906), fortsatte virksomhe­den indtil 1897, da den overtages af sønnen Niels Lange (f. 1861, d.1936); sidstnævnte op­tog i 1935 sin søn, Er­vin Lange (f. 5. febr. 1902), som medindeha­ver; denne overtog i 1936 firmaet som ene­indehaver.

 

Ervin Lange

 

 

I 1938 blev det op­rindelige bryggeri ned­revet og et nyt og stør­re opførtes efter de mest moderne princip­per, hvilket betød en gennemgribende rationalisering og en højnelse af kvaliteten, ligesom bryggeriets kapacitet                                                                                                 (fortsætter side 131)   

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage