Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 131
Dans - Dans
 

(Fortsættelse: De danske Bomuldsspinderier A/S)

med farveriet og blegeriet og bl.a. yderligere forøget sin kapacitet.

De humanitære foranstaltninger er fuldt på højde med nutidens krav, og der er bl.a. såvel i Vejle som i Valby oprettet børnehaver for børn af de i virksomheden ansatte arbejdere

Nuværende direktion: Konsul P. Stagsted (f. 1894), København formand for direktionen.

Kølln (f. 1901), København, merkantil di­rektør.

Adresse: Jyllandsgade, Vejle, og Skolegade 12, Kbhvn. Valby

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

 

(Fortsat fra side 129)

 


De Danske Eddikebryggerier

 

 


blev Øget betydeligt. Fabriken beskæftiger idag ca. 150 mennesker.

Adresse: Holger Danskes Vej 104-106, Kbvhn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Gaskompagni A/S.

Stiftet i 1854. Selskabet ejer gasværker i Odense og Ribnitz i Mecklenburg. Administrerende direktør (si­den 1946): Corbett Edwards (f. 1893).

Adresse: Mageløs 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Granitbrud A/S.

Grundl. i 1908 af K. V. Holm (f. 1877) og F. J. F. Strøyberg (L 1885, d. 1935). Omdannet til aktieselskab i 1914. Direktør (siden 1914): ovennævnte K. V. Holm.

Adresse: NØrre-Vo1dgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i Slagelse A/S.

Grundl. d. 25. april 1870 af Johan Rør­vig (f. 1835, d. 1914). Omdannet til aktiesel­skab i 1918. Direktør (siden 1945): Richard Steengaard (f. 1910).

Adresse: Svendsgade, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Gødnings-Kompagni, se Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik.

 

De Danske Imprægneringsanstalter A/S, fremstiller imprægnerede ledningsmaster af dansk gran paa selskabets fabrikker i Mas­nedsund, Kavslunde, Skørping, Gribskov og Rønne.

Den første fabrik blev grundl. i 1896 i Mas­nedsund af daværende telefonbestyrer Olaf Weiergang (d. 1937). 1·1908 dannedes aktie­selskabet "D e d a n s k e I m p r æ g n e r in g s­a n s t a l t e r" med hjemsted i Kbhvn. Nuvæ­rende direktør: civilingeniør S. A. Lauritzen (f. 1905).

Adresse: Nørre Farimagsgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Kapselfabrikker A/S.

Grundl. d. 22. maj 1876 af Jacob Eduard Wegmann (d. 1926) under firmanavn et J. E. Wegmann & Co. I 1892 overtaget af grosserer Morville-­Olsen (d. 1898), efter hvis død hans enke fortsatte driften.

Firmaet blev d. 15. juni 1903 sammenslut­tet med Kjøbenhavns Kapselfabrikker, der var grundlagt i 1894, og samtidig stiftedes A/S De Danske Kapselfabrikker, Kjøbenhavns Kapsel­fabrikker, J. E. Wegmann & Co. med William T. Fix (d. 1922) som direktør. I 1914 købtes Kapselfabriken Skandinavien, der var grund­lagt i 1912. I 1918 overtoges samtlige aktier i De Danske Kapselfabrikker af Andersen & Bruun's Fabriker A/S, som stadig driver Kapselfabrikkerne. Direktion: Georg Bruun (f. 1896) og B. Høygaard-Nielsen (f. 1904).

Adresse: H. V. Nyholms Vej 24, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Kulkompagni A/S.

Stiftet d. 1. aug. 1896 som en direkte fortsættelse af J. P. Suhr & Søns 150 årige kulforretning. Virk­somheden begyndte d. 1. jan. 1897 med en aktiekapital på 2 % mill. kr.; nu 8% mill. kr.

Det gamle, ansete handelshus J. P. Suhr & Søn var grundlagt i året 1749 af Johan Peter Suhr (f. 1712, d. 1785).

Den næste Indehaver af virksomheden var sønnen, Ole Bernt Suhr (f. 1762, d. 1815), der i 1782 blev optaget som kompagnon, hvorved firmanavnet J. P. Suhr & Søn opstod.

Den tredie indehaver var den­nes enke, Dorothea Suhr, f. Beckmann (f. 1759, d. 1842), der førte forretningen med bi­stand af sine to sønner, Didrik Suhr (f. 1787, d. 1836) og Johannes Theodorus Suhr (f. 1792, d. 1858). Sidstnævnte overtog forretningen ef­ter moderens død. Han overdrog i 1856 fir­maet til sin brodersøn, Ole Bernt Suhr (f. 1813, d. 1875), hvis enke, Ida Marie Suhr, f. Bech (f. 1825, d. 1897) i 1877 overtog firmaet med svigersønnen, Julius Holmblad' (f. 1852, d. 1896) og S. V. Isberg (f. 1820, udtrådt 1893, d. 1895) som kompagnoner. Efter at forretnin­gens kulafdeling i 1897 var overgået til Det Danske Kulkompagni, hævedes firmaet.

Selskabet havde i 1939 4 dampere med en samlet tonnage af 13.000 tons d.w. 2 af disse, S/S "N. C. Monberg" og S/S "Bothal" gik tabt under krigen tillige med nybygningen S/S "Julius Madsen". Nu ejer selskabet 3 dampere: S/S "Ivan Kondrup" (3500 tons d.w.), S/S "L P. Suhr" (3070 tons d.w.) og S/S "Wm. Th. Malling" (2740 tons d.w.) og har en nybygning i ordre på ca. 3825 tons d.w. for levering i efteråret 1951.

Foruden selskabets hoved virksomhed i Kø­benhavn har det interesser i forskellige 'pro­vins- kulfirmaer.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage