Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 137
Dans - Dehn
 

 

rektionen bestod af S. Schleicher (f. 1877, d. 1942) og Harald Jensen (f. 1882), som i 1948 afløstes af den nuværende direktør Niels Kampmann (f. 1914).

Formænd i bestyrelsen gennem årene: H.

Jørgensen (1896-1900), Fr. D. Matzen (1901­06), bankdirektør Fr. Nørgaard (1906-09), J. M. Stilling (1909-18), direktør C. Kampmann (1918-46) og bankdirektør Niels Jensen, År­hus (f. 1890).

Selskabets nuværende bestyrelse består for­uden af formanden, af grosserer H. Chr. Holm, Kbhvn. (f. 1883), grosserer C. Kampmann, Kbhvn. (f. 1881), direktør Axel Kier, Århus (f. 1880), direktør N. A. Pedersen, Århus (f. 1876).

I 1918 ændredes firmanavnet til Det Danske Trælastkompagni og samtidig oprettedes kon­toret i Kbhvn.

Aktiekapitalen er 6.000.000 kr. Adresse: Park alle 5, Århus.

Teglholmsgade 8, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DE DANSKE VIN- OG KONSERVES-FABRIKKER”, A/S

Er grundlagt 1850 af J. D. Beauvais (f. 1831, d. 1896, indvandret med sin Fader i 1846). Han oprettede først en Konservesfabrik i Vangede og flyttede i 1865 til Kbhvn.

Midt i 1880 overdrog han Ledelsen til sine 2 Sønner; i 1897 gik Forretningen over til A/S ”J. D. Beauvais”, der fra 1. Jan. 1898 kaldtes ” De danske Konservesfabrikker, J. D. Beauvais”. I 1906 sammensluttedes Fabrikken med ”Danske Vin- og Konserves-Fabrik, M. Rasmussen” (grundlagt 1888 i Fåborg), hvorefter A/S antog Navnet ”De danske Vin- og Konserves-Fabrikker, J. D.Brauvais- M. Rasmussen.”

Adresse: Lyngbyvej 86, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

De Danske Væveriers Udsalg ved Bernhardt Bjørnelund.

Grundl. i 1888 af C. L. Bach.

 

C. I. Bjørnelund

 

Den 3. okt. 1899 overtoges forretningen af C. L Bjørnelund (f. 26. juni 1856, d. 1. juli 1925). Efter dennes død vide­reførtes firmaet af sø­steren, frøken L Bjør­nelund, indtil 1935; i 1935 overtoges firmaet af nevøen, den nuvæ­rende indehaver, Bernh. Bjørnelund (f. 1903).

Adresse: Valkendorfsgade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

GERSON DAVIDSEN

Sølvvarefirma. Grundlæggeren, Gerson Davidsen, nedsatte sig i 1855 som Båndhandler; efter hans Død i 1894 gik Firmaet over til Georg Gabriel Davidsen, som i 1905 forandrede Virksomheden til Sølvvareforretning.

Adresse: Østergade 31, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Johs. Davidsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 8. jan. 1884 af Carl Petersen (f. 1856, d. 1916). Indehaver (siden 1943): Johs. Davidsen (f. 1910).

Adresse: Hillerødgade 87, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Davidsen, isenkramforretning en gros.

Grundl. d. 19. maj 1847 som produktforretning af M. Chr. Petersen (d. 1902). Den 1. jan. 1912 overtog Martin Davidsen (f. 15. marts 1881) virksomheden. Siden d. 1. marts 1929 har søn­nen, Ejnar Davidsen (f. 12. febr. 1909), været medarbejder i firmaet, fra d. 1. jan. 1938 med­indehaver.

I 1941 oprettede firmaet en filial i Holstebro.

Adresse: Kongensgade 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oskar Davidsen & Co., vinhandel og restau­rant.

Grundl. i 1888 af Oskar Davidsen (f. 1859, d. 1920).

I 1920 overtaget af sønnen, Vagn Aage Davidsen (f. 1887, d. 1927).

I 1928 omdannedes vinhandelen til aktieselskab med Axel Svensson (f. 1895) som direktør.

I 1940 indtrådte Vagn Aage Davidsens søn, Per Da­vidsen, som meddirektør.

Samtidig med vinhandelens omdannelse til aktieselskab i 1928 overtog direktør Svensson for egen regning restauranten, og er fremde­les eneindehaver heraf.

Adresse: Åboulevard 56, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

SALOMON DAVIDSEN

En gros Forretning i islandske, færøiske og grønlandske Produkter, er grundlagt 18. Decbr. 1799 af Salomon Davidsen (d. 1837) med Borgerskab som Hosekræmmer; 1822 fik han Grossererborgerskab. Grundlæggeren optog sin Broder, Abraham Davidsen og J. S. Breslau i Firmaet. Efter de to Brødres Død fortsattes Forretningen af Breslau og Abraham Davidsens Enke indtil 1849, derefter af sidstnævntes Søn, D. A. Davidsen (1872). Derefter overtoges Firmaet af Enkefru Reanette Davidsen, født Levysohn, som i 1874 optog sin Svoger, Isaac Davidsen (d. 1874) I 1887 indtrådte Waldemar Davidsen, som i 1897 optog Emil Nicolai Davidsen og i 1907 Hjalmar Davidsen i Firmaet. Sidstnævnte udtrådte i 1908, hvorefter Waldemar Davidsen og Emil Nicolai Davidsen er Indehavere.

Adresse: Brogade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

SALOMON DAVIDSEN JUN.

Kgl. Hof-Lingeri Kniplingshandel, er grundlagt den 7. Dec. 1841 af Salomon Davidsen (f. 1803, d. 1866) efter hans Død fortsattes Forretningen af Enkefru Hanne Davidsen (f. 1819, d. 1885) indtil 1880, da den overgik til Døtrene, Rosa (d. 1904), Thora A. (f.1853), Mary J. (f. 1856) og Sara Davidsen (f. 1858).

Adresse: Østergade 49, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

D. E. C. Dansk Elektricitets Compagni A/S, se side 139.

 

Emil Dederding, metaltråd vare fabrik.

Grundl. d. 29. nov. 1887 af Emil Dederding (f. 1863, d. 1928), efter hvis død firmaet blev overtaget af Frederik Ferdinand Jensen (f. 1885, d. 1937), som i mange år havde været ansat i firmaet. Efter sidstnævntes død fortsattes firmaet af enken, fru Sofie Jensen (f. 1889). I 1941 over­toges firmaet af datteren, fru Stella Marie Ryden (f. 1914) og dennes mand, Ragnar Ry­den (f. 1911); siden 1946 er sidstnævnte ene­indehaver. Forretningen er grundlagt som nålemagerforretning i Dronningens Tværgade nr. 15,

 

 

herfra flyttedes den til Store Kongens­gade nr. 102, hvor metaltrådvarefabrikationen påbegyndtes. I 1938 flyttede firmaet til det nuværende sted; samtidig købtes en ejendom på Glasvej, Kbhvn. NV, hvor der er indrettet lager lokaler.

Adresse: Baldersgade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Lehman Degn's Boghandel.

Grundl. i april 1860 af J. C. Halvorsen, i 1906 overtaget af Aage Anker Heegaard (f. 1878). Nuværende indehaver: J. Lehman Degn (f. 20. sept. 1892).

Adresse: Sønder gade 28, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gustav Dehn's Dampvaskeri.

Grundl. i 1881 af Gustav Dehn (f. 1840, d. 1903). I 1903 over­taget af datteren, Augusta Clara Dehn (f. 1865, d. 1942). Nuværende indehaver: fru Helga Dehn (f. 1893).

Adresse: Gammel Kongevej 23, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Dehn's Dampvaskeri A/S.

Grundl. i 1854 af N. L. Dehn. Efter hans død i 1872 over­toges virksomheden af hans svigersøn, Julius Heckscher (d. 1897), der i 1896 optog sin søn, Leopold Heckscher (f. 1861, d. 1920), som medindehaver. Denne fortsatte firmaet indtil sin død, hvorefter det videreførtes af sønnen, Byrge Heckscher (f. 1895), der havde deltaget i ledelsen fra 1919.

I 1943 omdanne­des det til et aktieselskab (første vedtægter af 16. febr.) med nævnte Byrge Heckscher som direktør; i 1945 indtrådte tillige Poul Larsen i direktionen.

Bestyrelsen består af højesteretssagfører Frits Bülow (f. 1872), højesteretssagfører H. Bech-Bruun (f. 1901), fru Alice Gudrun Heckscher (f. 1897) og overretssagfører Jac Platou Kielland, Oslo.

Aktiekapitalen er på 1 milL kr.

Adresse: Buddingevej 298, Søborg,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. L. DEHN´s DAMPVADSKERI

Er grundlagt 1854, gik efter Grundlæggeren, N. L. Dehn´S Død i 1872 over til hans Svigersøn, Julius Heckscher. I 1886 indtrådte Heckschers Søn, Leopold Heckscher (f. 1861) der efter Faderens Død i 1897 er Eneindhaver af Firmaet.

Adresse: Øster Farimagsgade 16B, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage