Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 158
Faks - Faus
 

dahl, konferensråd V. Lindberg og etatsråd r. A. Blom. Nuværende direktion: civilingeniør N. G. Laursen (f. 1898), adm. dir., civilingeniør S. Bonde (f. 1898) og K. Uhrbrand (f. 1905).

Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fakse Skotøjsmagasin.

Grundl. d. 1. jan. 1878 af Peter Hansen (f. 1854, d. 1936). Den 1. jan. 1920 overtaget af Christian Petersen (f. 1888).

Adresse: Torvegade 3, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fakse-Bugten's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1869 af C. Olsen. Indehaver (siden 1945): Hartvig Pe­tersen (f. 1908).

Adresse: Præstøvej 26, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fakse Ladeplads Skibsbyggeri og Træskæreri ved Aage Boeberg & J. P. Olsen.

Grundl. i 1874 af r. Koefoed. Indehaver (siden 1922):

Aage Boeberg (f. 1908) og J. P. Olsen (f. 1882).

Adresse: Hovedgaden, Fakse Ladeplads.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Falbe-Hansen A/S, klæde- og herrekon­fektionsfirma.

Grundl. d. 4. sept. 1872 af Gott­hilf Falbe-Hansen (f. 1845, d. 1923). I 1919 overgik virksomheden til et aktieselskab. Nu­værende direktion: Just Falbe-Hansen (f. 1883) og Chr. Moesgaard Nielsen (f. 1886).

Adresse: Brødregade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adolf Falch, manufakturforretning.

Grundl. 1909. Indehaver: Adolf Falch (f. 1883).

Adresse: Nørregade 10, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Falcks Redningskorps.

Stiftet 3. okt. 1906 på initiativ af Sophus Falck (f. 1864, d. 1926) un­der firmaet Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S. Indtil sin død var stif­teren selskabets direktør.

Organisationen be­står nu af 6 aktieselskaber: moderselskabet i København og datterselskaber i Aalborg, År­hus, Næstved, Odense og Vejle. Selskabernes samvirke sker gennem De Danske Rednings­korps Fællesforbund, hvis kommitterede er moderselskabets adm. direktør: Wm. Falck (f. 1894).

Adresse: Tietgensgade 67-69, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Falck's Eftf. ved Preben Christensen, køb· mandsforretning.

Grundl. d. 12. febr. 1895 af Heinrich Falck (f. 1862, d. 1933). Indehaver (siden 1947): Preben Christensen (f. 1917).

Adresse: Værnedamsvej 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. G. Falcke, bogbinderi.

Grundl. i 1870 af Frederik Christian Jacobsen (f. 1846).

Indeha­ver (siden 1919): Frode Gottlob Falcke (f. 1893).

Adresse: Nørre Alle 2, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Apoteket Falken på Frederiksberg.

Oprettet d. 25. maj 1888. Apotekets første indehaver:

Jørgen Jørgensen Hjorth (f. 1830, d. 1892). Indehaver siden 1937: Aksel Wrisberg Hey (f. 1876).

Adresse: Falkoner Alle 38, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Fallesen, material-, farve- og tapethandel.

Grundl. d. 1. nov. 1888 af I. C. Oldenborg. Indehaver (siden 1. okt. 1918): V. Fallesen (f. 1887).

Adresse: Grindsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Falster's Eftf., fiskeforretning.

Grundl. i 1900 af Axel Falster. Indehaver (siden 1946): John Andersen (f. 1925).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 37 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fanø Apotek.

Oprettet d. 3. okt. 1832 som fi­lial af Varde apotek.

Indehaver (siden 1942): frk. Lovise C. Eriksen (f. 1889).

Adresse: Nordby, Fanø.

Ved kgl. resolution af 7. okt. 1950 er der meddelt Aa. Sigaard Madsen (f. 1899) bevilling til dette Apotek.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fanø Spare- og Laanekasse.

Grundl. d.12. april 1869 af købmand Th. Andersen, skibsreder P. Andersen, sognefoged J. M. Jensen, birke dom­mer Kruse, møller Jens Mortensen og gård­ejer P. H. Mortensen. Nuværende direktion:

C. Pedersen (f. 1885), P. N. S. Nielsen (f. 1894) og C. J. Clausen (f. 1881).

Adresse: Nordby, Fanø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fanø ved Chr. Petersen, damekonfektionsfor­retning.

Grundl. d. 27. april 1893 af Th. Poul­sen (f. 1861, d.1935). Indehaver (siden 1941):

Chr. Petersen (f.1895).

Adresse: Nørrebrogade 34, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Farsø Apotek.

Oprettet d. 25. okt. 1860.

Apo­tekets første indehaver var H. F. Plesner (f. 1819, d. 1896). Indehaver (siden 1941): V. P. Jühne (f. 1887).

Adresse: Farsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Farum Apotek.

Oprettet d. 10. febr. 1885.

Apo­tekets første indehaver var Anders Julius Ed­mund Simonsen (f. 1841, d. 1898). Indehaver (siden 1. april 1944): Elsa Jensen (f. 1894).

Adresse: Farum.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Farum Sten- & Gruskompagni A/S.

Stiftet d. 18. aug.1909.

I 1917 overtaget af A/S Kjøben­havns Mørtelværker (se dette).

Adresse: Vandkunsten 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Farvemøllen, se Forenede Malermestres Far­vemølle A/S.

 

Farvergaarden ved Holger Jørgensen, farveri.

Grundl. I 1871 i Rødby af Henrik Hansen (d. 1910) og i 1890 overtaget af Conrad Hansen (f. 1865, d. 1944), som samtidig flyttede virk­somheden til Maribo.

I 1942 overtaget af fir­maet Holger Jørgensen, Nykøbing F., der dri­ver den som filial.

Adresse: Vestergade 31, Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Fauerby, urmager- og optikerforretning.

Grundl. d. 3. sept. 1870 af Th. Fauerby (f. 1843, d. 1922). I 1910 blev forretningen over­taget af sønnen, A. Fauerby (f. 1879, d. 1926),. siden da fortsat af enkefru A. Fauerby (f. 4. juli 1886).

Adresse: Vestergade 10, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage