Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 159
Faur - Fers
 

 

Peter Faurholt, købmandsforretning.

Grundl. i 1893 af N. Rosholm og i 1901 overtaget af N. P. Faurholt (f. 1870, d. 1924), efter hvis død forretningen videreførtes af hans enke indtil 1927, hvor Jens Hansen (f. 1900) overtog den.

I 1945 overtoges forretningen af ovennævntes søn, Peter Faurholt (f. 1901).

Adresse: Vestergade 93, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. C. Feddersen's Eftf., sejl- og flagmager­firma. I 1870 overtaget af Niels Chr. Fedder­sen. Nuværende indehaver: K. V. Holm (L 1894).

Adresse: Fiskergade 89-91, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Feerup A/S, skibsprovianteringsforret­ning.

Grundl. i 1890 af Carl Feerup (f. 1864, d. 1950). Omdannet til aktieselskab i 1937. Direk­tør (siden 1943): C. Møller Jensen (f. 1908).

Adresse: Frodesgade 153, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Fehrmann & Søn, slagterforretning.

Grundl. d. 28. nov. 1902 af Carl Fehrmann (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen, nu sammen med sin søn, Harry Fehrmann (f. 1908).

Adresse: Jægersborg Alle 25, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Felby & Sønner, smedemester-, gas­& vandmesterforretning.

Grundl. i 1901 af Her­man Felby (L 1878, d. 1942).

I 1935 optog han sine sønner, Richard Felby (f. 1903) og Robert Felby (f. 1901) som medindehavere. Sidst­nævnte er nu eneindehaver af virksomheden, idet førstnævnte udtrådte i 1937 for at stifte egen forretning.

Adresse: Allersgade 8-10, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. H. Fengers Eftf., Aage Mikkelsen, køb­mandsforretning.

Grundl. i 1859 af Hans Jakob Fenger.

Den 21. okt. 1892 overtaget af M. H. Fenger og ca. 1. nov. 1916 af den nuværende indehaver, Aage Mikkelsen (f. 20. okt. 1893).

Adresse: Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gunnar Fenger-Petersen. Agenturforretning. (Korn og foderstoffer).

Grundl. i febr. 1906 af P. Fenger-Petersen (f. 1851, d. 1933). Siden 1933 videreføres forretningen af Sønnen, Gun­nar Fenger-Petersen (f. 1887).

Adresse: Annettevej 14, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Fenneberg, bagerforretning.

Grundl. d. 5. maj 1883 af J. H. Fenneberg (f. 3. jan. 1&56, d. 1929). I 1909 overtoges bageriet af sønnen, den nuværende indehaver, Hans Fenneberg (f. 1884). Bageriet har gennem alle årene ligget på samme sted.

I 1892 erhvervedes ejendom­men. Siden 1930 har der i forbindelse med bageriet været drevet en biscuitfabrik af fir­maet Fenneberg & Welander, hvis indehavere er sønnen, Hannibal Fenneberg, og C. G. We­lander.

Adresse: Fiskergade 11, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. N. Fensholt, købmandsforretning.

Grundl. i 1884 af M. J. Johansen (f. 1859, d. 1895).

I 1899 overtaget af J. N. Fensholt (f. 1870, d. 1934) og i 1934 af Chr. Fensholt (f. 1904).

Adresse: Munkegade 8, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Ferdinandsen, kunstgipserforretning.

Grundl. i 1398 af N. Ferdinandsen (f. 1867, d. 1934).

Nuværende indehaver: Poul Ferdinandsen (f. 1894).

Adresse: Nygaardsvej 29, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. H. Fergo, forlagsboghandel. Grundl. i 1881 af Thorvald Petersen.

I 1910 overtaget af P. H. Fergo (f. 1885, d. 1942) og i 1942 af enken, fru Gerda Fergo.

Adresse: Bülowsvej 8 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferlov & Co., elektroinstallationsforretning.

Grundl. d. 11. maj 1906 af Th. Ferlov (f. 1880). Indehaver (siden 1949): E. Andersson (L 1908).

Adresse: Østerbrogade 29, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Ferlov, kunst- og antikvitetshandel.

Grundl. d. 1. okt. 1903 i Nygade nr. 4 af Hol­ger Ferlov (f. 1877), som overtog forlægger Andreas Schou's gamle boghandel.

Holger Fer­lov, som fremdeles er indehaver af forretnin­gen, drev den de første år som bog-, papir- og kunsthandel. Senere drev han tillige forlags­virksomhed.

I 1914 gik Holger Ferlov over til udeluk­kende at handle med antikviteter. I 1933 flyt­tedes forretningen til Hyskenstræde nr. 3 og i 1938 flyttedes til den nuværende adresse.

Adresse: Bremerholm 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferritslev Apotek.

Oprettet d. 28. okt. 1891. Apotekets første indehaver var Johan Anton Winther Dorscheus (f. 1840, d. 1896). Indeha­ver (siden 1943): Povl Gregersen (f. 1894).

Adresse: Ferritslev pr. Ullerslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Ferslew & Co., kgl. hof- bog- & stentryk­keri, papir og kontorartikler en gros & en de­tail.

I 1842 oprettede M. W. Ferslew (d. 1852) en litografisk forretning, i hvilken H. J. Bing i 1849 indtrådte som medindehaver.

 

            

       Etatsråd J. C. Ferslew           Fabrikejer J. Chr. Ferslew

 

I 1857 overgik firmaet til M. W. Ferslews søn, den senere etatsråd J. C. Ferslew (f. 3. marts 1836, d. 6. juli 1910), der i 1860 optog Philip Berendt (f. 1829, d. 1871) som kompagnon. Ved etats­råd Ferslews død overtoges firmaet af hans søn, fabrikejer J. Chr. Ferslew (f. 27. nov. 1877, d. 9. marts 1925).

Dennes enke fru Amalie Ferslew videreførte til sin død i 1948 virksomhederne, hvorefter disse ifølge hendes testamente overgik til et legat under navnet

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage