Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 161
Filt - Fisk

 

21. sept. 1887), der er søn af grundlæggeren, indtrådte i firmaet 1912, blev kompagnon 1919 og eneindehaver i 1930.

Efter krigen 1914-18 blev skjortefabrikation optaget, og er senere blevet udvidet, således at dette sammen med den tidligere fabrikati­onsvirksomhed (slipsfabrikation) danner fir­maets hovedartikler.

Adresse: Kompagnistræde 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. FILTENBORG

Urforretning en gros, er grundlagt 1855 af J. C. Filtenborg (f. 1829, d. 1891), efter hvis Død Forretningen fortsættes af hans Nevø Chr. Filtenborg (f. 1852) og J. V. Schmith (f. 1849). I 1879 købtes Firmaet Waldemar Holst, Kbhvn. (grundlagt 1866), som fremdeles drives under dette Firmanavn i Tilslutning til Forretningen i Århus. I 1892 anlagdes et Maskinsnedkeri til Fabrikation  af Urfuteraler.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. C. Filtenborg A/S, urforretning en gros.

Grundl. i 1855 af J. C. Filtenborg (f. 1829, d. 1891), efter hvis død

forretningen fortsattes af hans nevø, etatsråd Chr. Filtenborg (f. 1852, d. 1919), og J. V. Schmith (f. 1849).

 

J. C. Filtenborg, Århus

 

 

I 1879 købtes firmaet V a l d e m a r H o l s t,

Kbhvn. (grundlagt 1866), som drives un­der firmanavnet J. C. Filtenborg A/S i til­slutning til forretningen i Århus, desuden har firmaet en afdeling i Odense.

I 1920 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab. Aktiekapitalen er på 900.000 kr.

Bestyrelsen består af grosserer Andre Fil­tenborg (f. 1887), formand, købmand M. O. Harder (f. 1870) og højesteretssagfører An­dreas Christensen (f. 1883).

Direktion siden 1945: Kai Andersen (f. 1904) og B. C. Torkild-Hansen (f. 1904).

Foruden ure og urdele en gros driver fir­maet en omfattende brille optik.

Firmaet har eneforhandlingen for Danmark af "Omega" "Tissot", "Mora" og "Kienzle" ure, er generalrepræsentant i Danmark for "Smiths english clocks, Hadley Brillestel og United Kingdom Brilleglas. Egen fabrikation af urkasser baro­metre, barometerværker, slibemaskiner' skæ­remaskiner, boremaskiner, stållænker og m. a.

I Malmø er oprettet en selvstændig afde­ling med adresse: Södergatan 22.

Adresser: Århus: Ryesgade 1.

    ---       Kbhvn.: Kronprinsensgade 8.

    ---       Odense: Mageløs 10.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Fire Herregaardes Mejeri, mælke- og smør­udsalg.

Grundl. d. 16. april 1891 af etatsråd H. Holme og O. M. Berggren.

Indehaver (siden 27. maj 1946): fru Alba Carlsen.

Adresse: Frederiksberg Alle 31, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robert Fisch A/S, farvehandel en gros.

Grundl. d. 14. okt. 1909 af Robert Fisch (f. 1878, d. 1949), som i 1948 omdannede firmaet til aktieselskab.

Nuværende direktion: K. P. Albertsen (f. 1908) og O. E. Ahn (f. 1903).

Adresse: Ravnsborggade 21 B, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fischers Bogtrykkeri ved Poul Fischer.

Grundl. Ca. 1885 af C. F. Clausen.

Indehaver (siden 1. Sep. 1937): Poul Fischer (f. 1913).

Adresse: Nørregade 20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Fischer & Co.'s Eftf., skrivemaskinefor­retning.

Grundl. d. 1. april 1908 af Alfred Fischer (d. 1924) m. fl. Nuværende indehaver:

P. V. Larsen (f. 1887).

Adresse: Jernbanegade 6. Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Claudi Fischer, cykle- og symaskineforretning en gros.

Grundl. d. 1. april 1883 af Claudi Fis­cher (f. 1858, d. 1925), efter hvem firmaet vi­dereførtes af Emil Ørsnes (f. 187, d. 1939).

Den 1. marts 1939 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, P. Brokholm (f. 11. juli 1896).

Firmaet er det ældste cykle en gros fir­ma i Danmark.

Adresse: Strandvej 6, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Tilsendt fra Hans P. Jensen. Ang. Claudi Fischer.

 

Harald Fischer, købmands- og isenkramfor­retning.

Grundl. d. 9. febr. 1856 af konsul Th. Rasmusen (f. 1829, d. 1894). Indehavere siden 1911: Harald Fischer (f. 1886) og Halfdan Fischer (f. 1888).

Adresse: Havneplads 1, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Fischer, tømmerhandel.

Grundl. i 1874 af H. C. 'Fischer (f. 1851, d. 1931). Indehaver (siden 1931): O. Fischer (f. 1876).

Adresse: Rentemestervej 4, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Fischer's Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 25. maj 1860 af Martin Fischer (f. 1837), d. 1892).

I 1938 omdannet til et aktieselskab. Nu­værende direktør: H. Fischer (f. 1880).

Adresse: Store Sankt Hans Gade 9, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. FISCHER

Fernis- og Farvefabrik, er grundlagt 1859 af Philip August Fischer (f. 1817, d. 1907). I 1888 fratrådte han Virksomheden, der gik over til Sønnen, Niels Adam Fischer (f. 1856).

Adresse: Stengade 10, 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. L. U. Fischer & Søn, kreaturkommissions­forretning. P. L. U. Fischer (f. 1833, d. 1912) overtog d. 9. juli 1869 den af H. L E. Trebbien nogle år tidligere begyndte kreaturkommis­sionsforretning. Nuværende indehaver: K Fi­scher (f. 1895).

Adresse: Kødbyen, Flæskehallen 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fischer-Nielsen's Eftf. ved Elly C. Hansen, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1897 af Fischer-Nielsen. Indehaver (siden 8. febr. 1950): Elly C. Hansen.

Adresse: Klaregade-hjørnet, Mageløs 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fiskehuset Femerling v. Brødr. Femerling.

Grundl. d. 28. aug. 1860 af J. Fehmerling (f. 28. sept. 1840) på det nuværende Allégade kryds.

Efter nogen tids forløb flyttedes forret­ningen til Frederiksberg Torv ved Gadekæret og i 1896 til Smallegade nr. 3. I 1906 overtoges forretningen af Emil V. Fehmerling-Jørgensen (navneforandring i 1936 til Femerling) (f. 29. marts 1889, d. 8. februar 1949), der i 7 ½ år havde været beskæftiget ved denne.

I 1939 ud­videdes forretningen og flyttedes til egen ejen­dom i Smallegade nr. 1, hvorfra den i 1941, da denne ejendom blev nedrevet, for at give plads til Frederiksberg nye rådhus flyttedes til - også egen ejendom - Gl. Kongevej nr. 156.

I 1941 optog Emil V. Femerling sine tre søn­ner: Emil C. Femerling (f. 23. jan. 1911), Poul

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage