Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 160
Fers - Filt

 

"Chr. Ferslews Mindelegat", stiftet 1. okt. 1949 og stadfæstet ved kongelig konfirmation af 28. april 1950.

Af den oprindelige litografiske forretning udvikledes efterhånden, ikke mindst under etatsråd Ferslews ledelse, en række betydelige virksomheder.

I 1863 oprettedes et bogtrykkeri.

I 1881 anlagdes Frederiksberg Papirfabrik, som i 1909 blev ombygget og stærkt udvidet; den indgik senere som et led i De forenede Papir­fabrikker.

I 1885 grundlagdes C e n t r a l t r y k ­k e r i e t, og samme år oprettedes etablisse­mentet for kontorartikler i Store Kongensgade nr. 24. Med udvidelser for øje er endvidere er­hvervet ejendommen Store Kongensgade nr. 22.

I 1890 anlagdes Kattingeværk Cellulose­fabrik, ud fra den anskuelse, at de Ferslewske virksomheder skulle være selvforsynende med råvarer; denne gren af virksomheden måtte imidlertid på grund af forskellige omstændig­heder opgives.

I 1910 fik firmaet prædikat af kgl. hof- bog- og stentrykkeri.

Ved siden heraf drev etatsråd Ferslew en meget omfattende virksomhed som bladudgi­ver.

I 1864 begyndte udgivelsen af "Dagstele­grafen" (ophørt 1891), i 1873 af "Aftenposten".

I 1876 købtes Hotel Royal, som indrettedes til pressevirksomhed; samtidig påbegyndtes udgi­velsen af "Nationaltidende".

I 1889 overtoges "Dagens Nyheder" og i 1892 "Dagbladet".

Bladudgiver-virksomheden er afhændet; men de Øvrige Ferslewske virksomheder vide­reføres af "Chr. Ferslews Mindelegat".

Centraltrykkeriet har til huse i en stor 5­etagers jernbetonbygning på Christianshavn Overgaden neden Vandet nr. 17; med udvi­delser for Øje er endvidere ejendommene Overgaden neden Vandet nr. 19 og Wilders­gade nr. 20-22 erhvervet.

Legatets første bestyrelse bestod af højeste­retssagfører Jacob E. Gelting (formand), fir­maets direktør Louis Liebnitz og fru Edith Liebnitz. Efter direktør Louis Liebnitz død i dec. 1949 er i stedet indtrådt blikkenslager­mester Alf. Svendsen. Direktionen består af fru Edith Liebnitz og Carl Olsen.

Adresse: Store Kongensgade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. FERSLEW

J. C.. Ferslew (f. 1836, d. 1910) overtog i 1857 den af hans Fader, M. W. Ferslew (d. 1852) og H. J. Bing i 1843 oprettede litografiske Forretning, hvormed han i 1863 forenede et Bogtrykkeri. I 1864 begyndte Udgivelsen af ”Dagstelegrafen” (ophørte 1891), i 1873 af ”Aftenposten”, i 1876 af ”Nationaltidende”, i 1889 overtog han ”Dagens Nyheder” og i 1892 ”Dagbladet”. 1910 overtoges Virksomheden af hans Søn, J. C. M. V. L. Ferslew.

Adresse: Ved Stranden 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Frederik Fiedler A/S, manufaktur- og grove­varer en gros og fabrikation. Grundl. i 1861 af Frederik Fiedler (f. 1832, d. 1889). I 1921 om­dannet til et aktieselskab. Nuværende direk­tør: grundlæggerens sønnesøn, Jørgen C. F. Fiedler (f. 1913).

Adresse: Store Kongensgade 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Fiedler A/S, kleinsmedie & jerntrådvare­fabrik.

Grundl. d. 12. maj 1881 af smedemester

Hans Peter Heinrich Vilh. Fiedler (f. 1857, d. 1915). Udvidet 1901 og 1916.

 

Indreg. Varemærke

 

Specialiteter: alt hegns­ og smedearbejde, garde­robeskabe, cyklestati­ver, sikkerhedsgitre, drejerarbejde, shaping, udstansning, svejsning

(autogen, elektro, punkt) m. v. Et særlig kendt produkt er "Fiedler-Hegnet", som firmaet ind­førte til Danmark for ca. 60 år siden og nu selv fremstiller.

 

      

H. P. H. V. Fiedler      Jul. Tranberg

 

Medailler og prisbelønninger på mange udstillinger.

Firmaet blev d. 28. aug. 1909 omdannet til et aktieselskab under navnet V. Fiedler A/S med stifteren som selskabets første direktør og faktiske eneindehaver.

Daværende bestyrelse: overretssagfører J. L. Nathansen, direktør H. P. H. V. Fiedler og direktør Jul. Tranberg.

Den nuværende leder Og hovedindehaver. direktør Mogens Tran­berg, der er en datter­søn af firmaets stifter, har studeret ved uni­versiteterne i Køben­havn og Paris, men af­brød studierne og blev selv mester i 1941.

 

Mogens Tranberg

 

Nuværende bestyrel­se: overretssagfører V. Falbe-Hansen, lands­retssagfører Lars Val­dal og direktør Mogens Tranberg.

Firmaet beskæftiger   ca. 45 mennesker.

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 30, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Filtenborg, urmagerforretning.

Grundl. i 1889 af Emil Møller.

I 1890 overtaget af Chr. Filtenborg. (f. 1865, d. 1932); fortsat af enken; i 1936 overtaget af sønnen, A. Filtenborg (f. 1905). Den 15. aug. 1950 overtaget af Carl Broe Rasmussen (f. 1916).

Adresse: Graven 16, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. M. Filtenborg's Eftf. A/S, kornforretning.

Grundl. i 1900 af Carl Krüger.

Overtaget i 1907 af C. M. Filtenborg (f. 1864, d. 1931). Omdannet til et aktieselskab i 1935. Direktør (siden 1935): Niels Just Andersen (f. 1901).

Adresse: Aalestrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henrik Filtenborg, herrelingeri en gros, skjor­te- og slipsfabrik.

Grundl. d. 17. maj 1881 af Henrik Filtenborg (f. 2. april 1854, d. 11. nov. 1930). I 1884 indtrådte grundlæggerens broder, Niels Filtenborg (f. 6. aug. 1861, d. 2. aug. 1932), i firmaet; denne udtrådte i 1920. Den nuværende indehaver, Andre Filtenborg (f.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage