Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 163
Flac - Flæs

Carl Flach's Garverier A/S.

Omkring år 1825 påbegyndte Vilhelm Flach (f. 1796 i Kbhvn., d. 1881) et garveri i Holbæk.

I 1845 flyttede han til Århus og drev garveri, først på Vester­gade, derefter i den gamle Toldbod, som han købte.

I 1858 overtoges garveriet af hans søn, Carl Flach (f. 1830, d. 1897), der i 1863 tillige købte det Stenbergske garveri i Fiskergade nr. 51, hvortil den Øvrige virksomhed flyttedes.

I 1894 overtoges forretningen af sønnen, Vil­helm Flach (f. 1861, d 1928), og i 1910 overgik den til et aktieselskab med Vilh. Flach som di­rektør.

Bestyrelsen består af højesteretssagfører Henning Hasle (f. 1900), formand, direktør A. Flach (født 1899), direktør B. Flach (født 1906) samt selskabets direktører Carl Flach (f. 1897) og Vilh. Flach (f. 1901).

Adresse: Fiskergade 51, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flagfabrikken, E. Dahl.

Grundl. d. 10. sept. 1864 i Præstø af S. L. Hansen (f. 1837, d. 1918).

I 1878 flyttedes forretningen til Køben­havn. Indehaver (siden 1922): E. Dahl (L 1896).

Adresse: Nørre Vold gade 96, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. E. Flatov, bagerforretning.

Grundl. i 1880 af H. Greisen. Indehaver (siden 1941): G. E. Flatov (f. 1894).

Adresse: Sølvgade 85 B, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Z. Fledelius, fabrik for blyindfattede ruder og glasmaleri.

Grundl. d. 6. sept. 1897 af H. A. G. Fledelius (f. 1871, d. 1932).

I 1932 over­taget af sønnen, K Z. Fledelius (f. 1903).

Adresse: Tordenskjoldsgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helge Fleischer A/S, agenturfirma i manufak­turvarer.

Grundl. i 1905 af Helge Fleischer (f. 1880, d. 1945).

Omdannet til aktieselskab i 1941.

Direktør (siden 1945): Harald Nordholt (f. 1890).

Adresse: Vognmagergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Steen Flemming's Eftf., købmandsforret­ning.

Grundl. i 1860 af Louis Hansen.

Indeha­ver (siden 28. nov. 1927): Ingrid R. Møller.

Adresse: Holmens Kanal 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flensborg Lager i Nykøbing F., manufaktur­forretning.

Grundl. i 1904 af A. Chr. Larsen. I 1934 overtaget af Viggo Bondo (f. 1889).

Adresse: Slotsgade 10, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flensborg Lager i Ølgod, Jens Johansen, ma­nufakturforretning.

Grundl. i 1910 af P. Jen­sen. Indehaver (siden 1926): Jens Johansen (f. 1896).

Adresse: Storegade 7, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ahrent Flensborg, bog- og papirhandel, papir en gros samt bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. dec. 1849 af C. E. Saabye (d. 1870). Indehaver si­den 1937: Frits Ove Johan Ahrent Flensborg (f. 1907).

Adresse: Sankt Hans Gade 9, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erh. Flensborg, bog- og papir handel.

Grundl. d. 1. maj 1853 af Otto B. Wroblewski (f. 1827, d. 1907). I 1874 overtaget af E. S. Flensborg (f. 1850, d. 1910) og i 1914 af sønnen, Andr. Flensborg (f. 1884), der i 1945 optog sin søn, Bent Winge Flensborg (f. 1917), som medinde­haver.

Adresse: Rådhustorvet 4, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Flensborg.

Grundl. i 1881 af Anna Weisch. Indehaver (siden 1948): Otto Nissen (f. 1914).

Adresse: Gravene 17, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Flensburg & Sebbelov, tekstilfabrik.

Grundl. i 1879 af Carl Carsten F1ensburg (d. 1944) og Jørgen Valdemar Sebbelov (d. 1898) Nuværende indehavere: M. W. Riess (f. 1881) og Henning Sebbelov (f. 1898).

Adresse: kontor og lager: Farvergade 10, Kbhvn. K; fabrik: Amager Strandvej 366, Kastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Flensted ved Einar Olesen, ligkistemagasin og stenhuggeri.

Grundl. i 1905 af Hans Flen­sted (L 1883, d. 1949), i 1950 overtaget af Einar Olesen.

Adresse: Jernbanegade 10, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flinch's Hotel i Tranebjerg på Samsø.

Grundl. i aug. 1888 af købmand Hans Flinch (f. 1862, d. 1940).

Overtaget i 1916 af Holger Nielsen (L 1877) og i 1946 af N. P. Sørensen (f. 1901).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Flinch, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1860. Senere overtaget af Hans Flinch (f. 1862, d. 1940). Indehaver (siden 1927): Niels Flinch (f. 1895).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Charles Flindt's Eftf., købmandsforretning.

Grundl. i 1844 af A. Barfred (d. 1908).

Inde­haver fra 1880-1906: Chs. Flindt (f. 1852, d. 1906), fra 1906: J. Petersen (f. 1880).

Adresse: Vestergade 20, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flora Danica, tekn. kemisk laboratorium.

Grundl. i 1910 i Århus af A. Simonsen Ander­sen (f. 1878, d. 1936).

I 1936 overtaget af enken, fru H. J. Simonsen Andersen (f. 1882), der fremdeles er indehaver af virksomheden.

Adresse: Kastanievej 66, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. D. Flügger, Indehaver Mich. Schnack, far­vehandel en gros, en detail og fabrikation.

Grundl. d. 30. dec. 1890 af J. D. Flüg­ger, Hamborg.

Nuværende indehaver: Mich. Schnack (f. 1907).

Adresse: Sankt Peders Stræde 34-36. Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flæskebørsen ved H. Olsen & H. P. Nielsen, fedevarer en gros.

Grundl. d. 1. nov. 1891 af Carl Olsen (f. 1872, d. 1938). Nuværende inde­havere: H. P. Nielsen (f. 1885) og H. Olsen (f. 1898), der optoges som medindehavere i 1917.

Adresse: Flæsketorvet 11, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage