Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 164
Fløi - Folk

 

 

FLØILSHUSET, ARTHUR WILLUMSEN

Manufakturforretning, er grundlagt 1860 af A. Willumsen (f. 1834, d. 1906), efter hvem Forretningen overgik til Sønnen, H. Willumsen (f. 1867).

Adresse: Kjøbmagergade 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fløilshuset, Arthur Willumsen's Eftf., manu­fakturforretning.

Grundl. i 1860 af A. Willum­sen (f. 1834, d. 1906).

Efter grundlæggerens død overgik forretningen til sønnen, H. Wil­lumsen (f. 1867). Denne afstod i 1938 forret­ningen til den nuværende indehaver, P. Pe­dersen (f. 1883).

Adresse: Købmagergade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fobian's Læder- & Skindhandel ved Johs. Fobian & K. Fobian.

Grundl. d. 1. april 1864 af C. Fobian (f. 1834, d. 1918).

I 1902 overtaget af sønnen, Johs. Fobian (f. 1872), der i 1943 optog sin søn, K. J. Fobian (f. 1903), som med­indehaver.

Adresse: Frederiksværksgade 1, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fodtøjsmagasinet City A/S.

Grundl. i 1906 af Verner Christensen. Omdannet til et aktiesel­skab i 1917. Nuværende direktør: N. A. Muller (f. 1883).

Adresse: 0stergade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Foersom, teknisk og kirurgisk gummi­handel en gros og en detail.

Grundl. d. 2. maj 1868 af Fritz Hol­mer (f. 1833).

I 1887 indtrådte Vald. Foersom (f. 1869, d. 29. nov. 1945) i firmaet, og overtog det som ene­indehaver d. 1. april 1915.

 

Vald. Foersom

 

Den 1. april 1940 optoges fru Aase Ra­ther, f. Foersom (f. 1897), og frøken Asta Foersom (f. 1898) som medindehavere; disse overtog i 1946 firmaet.

Adresse: Amagertorv 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FERD. FOG´s EFTERFØLGER

Grossererfirma. I 1851 grundlagde Ferd. Fog en Urtekramforretning; i 1876 optoges den hidtidige Prokurist, Emil Hansen, som Kompagnon, og efter Fogs Død i 1884 blev han Eneindehaver, indtil i 1887 P. D. Fog optoges i Firmaet; i 1901 døde denne og i 1906 overtoges Virksomheden af den nuværende Indehaver, Carl Heggum, under overnævnte Firmanavn.

Adresse: Nybrogade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fogs Jernhandel.

Grundl. d. 1. jan. 1857 af Christian Fog (f. 1835, d. 1902).

Indtil 1882 dreves forretningen i trælast, kolonial og jern, men fra dette år udelukkende trælast.

I 1893 optog grundlæggeren sin søn, Svend Fog (d. 1902) som associé, og i 1900 indtrådte en an­den søn, Lauritz Fog (f. 1873, d. 1908), i fir­maet, der nu fik navnet Christian Fog's Søn­ner.

Efter Lauritz Fogs død i 1908 fortsatte hans enke, Karen Fog, f. Barfoed, virksomhe­den, indtil den d. 1. jan. 1909 sammensluttede s med E. V. L a s s e n's J æ r n - og K u l h a n­ d e l (grundl. 1886) til A/S F o g's T r æ ­l a s t - o g J æ r n h a n d e l med nævnte E. V. Lassen som direktør.

Aktieselskabet ophæ­vedes i 1931, efter at virksomhedens jernaf­deling d. 1. maj 1929 var overtaget af den nu­værende indehaver, Kaj Wolhardt (f. 19. nov. 1899), der fortsætter denne under det nuvæ­rende firmanavn.

Adresse: Allégade 40, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fog & Mørup A/S, grossistfirma og fabrik for belysningsartikler.

Grundl. d. 1. juli 1904 i Århus som isenkramforretning af Ansgar Fog (f. 1880, d. 1930). Den 1. jan. 1905 optoges Erik Mørup (f. 1879) som kompagnon og fir­manavnet Fog & Mørup antoges. Flyttet til København i 1906.

Omdannet til aktieselskab i 1948 med Erik Mørup som formand for be­styrelsen. Direktør (siden aktieselskabets stif­telse): A. E. Gillesberg (f. 1895).

Adresse: Nørregade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. Fog's Eftf., grossererfirma, kolonial en gros.

Den 30. april 1851 grundlagde Ferdinand Fog (d. 1884) forretningen med urtekramvarer og optog i 1876 sin prokurist, E. Q. Hansen (d. 1905), som medindehaver.

I 1906 overtog Carl Heggum virksomheden under det nuværende firmanavn, og i 1930 overtoges den af firmaet Andersen og Albeck ved dets daværende ene­indehaver Carl Albeck (f. 1871, d. 1948).

Ved dette firmas overgang til aktieselskab i 1944 indgik firmaet Ferd. Fog's Eftf. under A/S Andersen & Albeck (se dette).

Adresse: Rømersgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Fog & Co., vandfiltre og bygnings­materialer.

Grundl. i 1878 i Roskilde af Jo­hannes Fog (d. 1912) og fabrikant Andersen under~ firmanavnet: Roskilde Vognfabrik.

I 1899 blev forretningen flyttet til København, hvorefter firmaet tillige drev handel med au­tomobiler; i 1943 ophørte automobilforretningen til fordel for den nuværende branche.

Nu­værende indehavere: V. J. Meincke (f. 1915) og M. Muller (f. 1908).

Adresse: Fiolstræde 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Fogh & Søn, glarmesterfirma.

Grundl. d. 14. juli 1870 af Ferd. Fogh (f. 1843, d. 1923). Nuværende indehavere: Conrad L. Fogh (f. 1883), E. Brønsdorff v. Deden (f. 1909) og K. Reinhardt (f. 1912).

Adresse: Studiestræde 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. F. Foght, møbelstoffer og gulvtæpper en gros.

Stiftet i 1885 af P. C. Braunstein og Niels Schibbye, og i 1932 under det nuværende navn overtaget af L. F. Foght (f. 1891).

Adresse: Rådhuspladsen 77, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. B. FOGTMANN´s EFTERFØLGER

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1859 af H. B. Figtmann (d. 1904), som i 1898 afstod den yil C. T. T. Lange, der 1908 udtrådte, hvorefter Forretningen føres videre af den nuværende Indehaver, August Andersen.

Adresse: Nørre Farimagsgade 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Folkebanken for Als og Sundeved.

Grundl. d. 1. juli 1909 under direktion af H. J. A. Lyck (f. 1886) og Hans Nielsen (f. 1881, d. 1950); efter sidstnævntes død består direktionen af ovennævnte H. J. A. Lyck og Hans Müller ­Kristiansen (f. 1896).

Bestyrelsen består af rentier N. K. Nielsen Miang, købmand V. H. Jørgensen, fh. borgme­ster, købmand J. H. Kock og købmand K. A. Eriksen.

Aktiekapitalen er på 951.000 kr. og reser­verne på 621.000 kr.

Banken har filial i Nordborg.

Adresse: Perlegade 18, Sønderborg

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage