Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 166
 

A. FONNESBECH

Modemagasin, er grundlagt 1847 som blandet Manufakturforretning af A. Fonnesbech (f. 1821, D 1887). Hans Søn Anders Fonnesbech (f. 1852), der i 1877 var indtrådt i Forretningen og i 1882 var blevet Associé, overtog den som Eneindehaver ved Faderens Død; i 1895 indtrådte en yngre Broder, Johan Fonnesbech (1866) som Medindehaver. I Årenes Løb er Forretningen gået over til at blive et Damemagasin.

Adresse: Østergade 41, 45 & 47, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. FONNESBECH DAMERNES MAGASIN A/S

 

 

Modemagasin.

Grundlagt d. 26. oktober 1847 som blandet manufakturforretning af Anders Fonnesbech (f. 1821, d. 1887).

 

                

Anders Fonnesbech      Anders Fonnesbech jun.

 

Grundlæggerens ældste søn, Anders Fonnesbech (f. 1852, d. 1939) trådte i faderens fodspor og blev efter en flerårig uddannelse i udlandet (Frankfurt am Main og Paris) knyttet til forretningen i 1877.

I 1882 optoges han som associé i firmaet, som han efter faderens død overtog som ene­indehaver og drev frem til at blive et af byens fornemste modehuse.

I 1895 optog grosserer A. Fonnesbech jun. sin yngre broder, grosserer

 

 

Fonnesbech i dag

 

Johan Henrik Fonnesbech (f. 1866, d. 1918) som associé.

I 1913 optoges prokurist J. P. Lund, der havde været knyttet til firmaet si­den, 1899, som associé.

I 1919 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab med grosserer A. Fonnesbech som for­mand for bestyrelsen og grosserer J. P. Lund som administrerende direktør.

I 1922 indtrådte grosserer Viggo E. Thiesen (f. 1882) som meddirektør, og i 1925, da direktør Lund fratrådte, efterfulgte han denne som administrerende di­rektør.

I 1931 tiltrådte prokurist N. P. Chri­stensen (f. 1890), som havde været knyttet til selskabet siden 1920, som meddirek­tør. Direktør Viggo E. Thiesen fratrådte i 1934, hvorefter grosserer Ivar Wan­ting (f. 1883, d. 1948) indtrådte i selskabets direktion som administreren­de direktør.

I årene 1935-38 blev selskabets mange, små

 

Den gamle ejendom

Østergade nr. 47

 

ejendomme ombygget til den nuværende store, mo­derne forretningsbygning, som indviedes d. 26. nov. 1938.

I anledning af virksomhedens 100 års jubi­læum i 1947 udgav selskabet bogen: "Omrids af modens historie set fra et københavnsk mo­dehus 1847--1947", redigeret af forfatteren R. Broby-Johansen.


Efter direktør Ivar Wantings død d. 8. marts 1948, tiltrådte direktør N. P. Christensen som administrerende direktør.

Selskabet har en stor en gros-virksomhed samt fabrikation af børnetøj, damelingeri, kor­setter, damebluser, damekjoler, dameovertøj og damehatte.

Selskabet har filialer i Hellerup og Århus.

Adresse: Østergade 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage