Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
 Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 174
Fore - Fors
 

De Forenede Textilfabrikker i Aalborg A/S

bomulds-spinderi og -væveri, farveri og appreturanstalt. Den 24. aug. 1696 grundlagde Anders Eriksen en farverivirksomhed, der i 1721 overgik til hans svigersøn, Anders Niel­sen, som døde i 1725, hvorefter hans enke, Maren Nielsen (d. 1773), fortsatte virksomheden indtil 1729, da den ved hendes giftermål med Christian Peter Clau­sen Wibroe (d. 1741) overgik til denne. Hans søn, Andreas Wibroe (f. 1729, d. 1804), overtog virksomheden i 1752, og i 1811 overto­ges den af hans søn, Christian Wibroe (f. 1767, d. 1825), der efter­fulgtes af sønnen, Andreas Peter Wibroe (f. 1804, d. 1886). Denne ejede den 1832-86, hvor­efter den overgik til hans søn, Henry Wibroe (f. 1837, d. 1913).

I 1898 overgik forretningen sammen med det i 80erne af etatsråd C. Langer grundlagte firma, C. L a n g e r & C o., til et aktieselskab. Ledelsen blev forestået af Langer og Wibroe, og da Sidstnævnte i 1907 trak sig tilbage, var etatsråd Langer enechef for aktieselskabet ind­til sin død i 1913.

 

Gorm Bremmer

 

Nuværende bestyrelse: konsul Gorm Brem­mer (f. 1886), der tillige er selskabets direk­tør, fabrikant W. Langer (f. 1891), underdi­rektør Erling Gorm Bremmer (f. 1915) og textilingeniør Torben Gorm Bremmer (f. 1919).

Adresse: Kastetvej, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Træskofabrikker A/S

er en fort­sættelse af Træskofabrikkernes Salgskontor, stiftet d. 2. okt. 1907 som fælles organisation for en række af landets træskofabrikker. Den 2. febr. 1917 stiftedes det nuværende aktiesel­skab. Det omfatter nu: Hinnerup Trævarefa­brik, Køge Trævarefabrik A/S, Sorø Savværk A/S og A/S Trævarefabrikken "Holmsminde", Kolding. Nuværende direktør: Chr. J. Back (f. 1877).

Adresse: Havnen, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Vagtselskaber, se næste side.

 

De Forenede Vatfabriker A/S.

Stiftet d. 6. nov. 1894. Direktør (siden 1936): S. V. Møller.

Adresse: Vagtelvej 47, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter.

Stiftet d. 15. marts 1885 af cand. jur. F. Mark­mann.

I 1917 startede foreningen et aktiesel­skab ved navn Sportsmagasinet F.I.B. A/S, som i 1928 overtog den d. 19. dec. 1871 af Harald Børgesen grundlagte forretning.

Direk­tør (siden 1940): Svend Olsen (f. 1886).

Adresse: Amagertorv 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Forgyldte Støvle ved Wald. Hoffenblad, skotøjsforretning.

Grundl. d. 10. aug. 1875 af Fors Christian Hoffenblad. Nuværende indehaver: fru Christiane Hoffenblad (f. 1876).

Adresse: Store Kongensgade 85, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forlaget Danmark.

Grundl. den 30. okt. 1908 af Heinrich Matthiasen (f. 19. febr. 1883), som fremdeles er indehaver af firmaet.

Forlaget havde først til huse i Vesterbro­gade nr. 91, senere flyttedes det til den gamle grynmølle ved Knippelsbro.

I 1916 erhverve­des egen ejendom, Valdemarsgade nr. 10.

I årene 1930-43 måtte forlaget på grund af den stadige vækst flytte adskillige gange. I 1943 flyttedes virksomheden til Frederiksholms Ka­nal nr. 18.

Forlaget har i de forløbne år ved at udsen­de bøger i meget store oplag til billige priser som kunder fået befolkningskredse, som tidli­gere almindeligvis ikke købte bøger.

Som eks­empler på forlagets udgivervirksomhed kan nævnes: B. S. Ingemanns fortællinger i 5 bind a 150.000 eksemplarer, Ingemanns historiske romaner ligeledes i 5 bind a 75,000 eksempla­rer, Martin Andersen Nexøs "Pelle Erobreren" (160.000 eksemplarer), Carit Etlars romaner (10 bind a 100,000 eksemplarer), Saxos "Dan­marks Riges Krønike" (13 illustrerede bind i et oplag på 65.000 eksemplarer), "Litteratu­rens Mesterværker", (en serie på 30 bind re­digeret af professor Otto Borchsenius), "Store Nordiske Konversationsleksikon" (redigeret af censor P. A. Rosenberg i 55.000 eksemplarer) og "Verdenskrigen 1914-18" (65.000 eksem­plarer), redigeret af censor P. A. Rosenberg, som i mange år var fast knyttet til forlaget som litterær konsulent.

Endvidere kan nævnes store folke-udgaver af Grundtvig og Søren Kierkegaard.

I 1930­’erne udgav Den socialdemokratiske Presse "Hjemmets Bibliotek", hvis ledelse blev be­troet Heinrich Matthiasen. I 12 bind blev her behandlet de mest almene emner, som kunne tænkes at være aktuelle i et lille hjems hver­dag. Mange kendte fagfolk var knyttet til værket, som udsendtes i et oplag på 25.000 eksemplarer.

I 1944 påbegyndte forlaget udsendelsen af et nyt konversationsleksikon "Nordisk Kon­versationsleksikon" under redaktion af magi­ster Harald V. Møller. Sidste bind udkom i 1950.

Adresse: Frederiksholms Kanal 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsamlingsbygningens Hotel i Skanderborg.

Grundl. i 1900 af et aktieselskab.

Indehaver (Siden 1929): Chr. L. Jørgensen (L 1900).

Adresse: Adelgade 87, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensidigt forsikringsselskab. Stiftet d. 15. marts 1889. Direktør (siden 1925): O. Bjørn-Hansen (f 1891).

Adresse: Holbergsgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikrings-aktieselskabet Danske Lloyd, se Danske Lloyd.

 

Forsikringsselskaber, se under det enkelte sel­skabs navn.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage