Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 179
Fred - fred
 

 

Frederiksborg Amts Avis.

Grundl. d. 1. okt. 1874 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).

Indtil 1895 redigeredes bladet af H. V. Rasmussen (f. 1852), derefter af grundlægge­rens søn, Sigurd Berg (f. 1868, d. 1921), til 1905.

Indehaver: I/S De Bergske Blade. Nu­værende redaktører: Laurids Hansen (f. 1876), ansvarsh. og H. Lübecker (f. 1889).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse.

Stiftet d. 18. jan. 1842 på initiativ af Amt­mand, greve Knuth, amtsforvalter, kammerråd Paulsen, kammerråd Madsen, brænderiejer Borregaard, amtstuefuldmægtig Krag og bog­handler Vosbein, af hvilke Paulsen, Madsen, Borregaard og Krag i forbindelse med pro­prietær David, Rungstedgaard, stutmester Hornemann og amtsforvalter Fasting dannede den første direktion.

Den nuværende bestyrelse består af et til­synsråd på 9 medlemmer med amtmand Justus Saurbrey (f. 1894) som formand og redaktør Rich. Børgesen (f. 1894) som næstformand samt en direktion: C. F. Andersen - (f. 17. nov. 1885), der er administrerende direktør, og J. Chr. Jensen (f. 1880).

 

Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse

 

 

I 1898 lagdes grundstenen til sparekassens nuværende bygning, og i 1900 toges den i brug. Sparernes indskud, der i 1851 beløb sig til ca. 200.000 kr., udgør nu ia1t ca. 100 mill. kr.

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksborg Amtstidende.

Grundl. i 1839 af J.- Vosbein.

I 1915 overtoges bladet af et aktieselskab, hvis formand var godsejer Johs. Hage, - Nivaagard, og med Asger Karstensen (f. 1874, d. 1945) som redaktør.

Nuværende forretningsfører: H. Sjodt (f. 1900). Nuvæ­rende redaktør: Chr. G. Thortzen (f. 1897).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksborg Apotek.

Oprettet d. 7. sept. 1792 på samme sted, som det nuværende apo­tek ligger.

I ejendommen var fra 1750 drevet uprivilligeret apotekernæring.

Apotekets første indehaver var Knud Winding (f. 1761, d. 1809).

Fra 1894 til 1932 var L. V. Lintrup (f.11. jan. 1860, d. 1934) indehaver.

I 1932 overtoges apo­teket af dennes søn, den nuværende indehaver, F. V. Lintrup (f. 1894).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksbroen's Kalkværk A/S.

Grundl. d. 1. aug. 1857 af J. A. Rasmussen (f. 1826). I 1889 indtrådte hans svigersøn, Hans Ph. Knud­sen (f. 1860, d. 1931), i firmaet og i 1905 over­tog han det for egen Regning.

 

Frederiksbroens Kalkværk

 

Ved Hans Ph. Knudsens død i 1931 erhverve­des virksomheden, som datterselskab, af A/S N. P e t e r s e n's  T r æ l a s t f o r r e t n i r. g, Vestergade nr. 96, Odense, hvor begge sel­skabers hovedkontor har til huse. Kalkvær­ket har en betydelig

produktion af Faxe­kalk og fabrikation af mørtel og beton.

A/S N. Petersens Træ­lastforretning går til­bage til tiden omkring 1847, men blev i sin nuværende skikkelse grundlagt i 1905 af Niels Petersen, tidlige­re associé i firmaet Vilh. R. Maegaard.

Fir­maet blev omdannet til aktieselskab ved Niels Petersens død i 1921.

 

P. Suhr-Henriksen

 

 

Administrerende direktør for begge firmaer:

P. Suhr-Henriksen (f. 4. april 1901).

Adresse: Vestergade 96, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksen & Hagemann, bogtrykkeri. Grund!' i sept. 1882 af Simon Bernsteen (f. 1850, d. 1920).

I 1923 overtaget af Ernst Frederiksen (f. 1893), der 1Ø24 optog Sigurd Hagemann (f. 1904) som kompagnon.

Adresse: Borgergade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage C. Frederiksen, mæglerforretning.

Grundl. i 1877 af P. Mahler. Indehaver siden 1928: Aage C. Frederiksen (f. 28.febr. 1905).

Adresse: Havnen, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Børge Frederiksen, ur- og instrumentmager­forretning.

Grundl. d. 7. nov. 1862 af R. Sø­rensen (f. 1830, d. 1904).

I 1892 overtaget af P. Frederiksen (f. 1860) og i 1947 af Børge Frederiksen (f. 1907).

Adresse: Axeltorv 10, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Frederiksen & Søn, slagter- og fedevareforretning.

Grundl. ca, 1825 af slagtermester

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage