Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 180
Fred - Fred

 

Rasmus Frederiksen.

I 1879 overtaget af Carl Frederiksen (f. 1856, d. 1944), i 1935 af Hen­ning Frederiksen (f. 1903).

Adresse: Algade 18, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Frederiksen, frimærkehandel.

Grundl. i 1906 af Chr. Frederiksen (f. 1864), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Skindergade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. M. Frederiksen, købmand.

Grundl. i 1890 af Otto Frederiksen (f. 1864, d. 1947).

Indehaver (siden 11. marts 1918): C. M. Frederiksen (f. 1893).

Adresse: Jernbanegade 19 og Køgevej 2, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Frederiksen & Sønner, blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1859 af Jens Wilhelm Aarup (f. 1831, d. 1915).

 

H. R. Frederiksen

 

I 1909 overtaget af H. R. Frederiksen (f. 1880, d. 1942), der udvidede forretningen til også at omfatte centralvarme­installation.

I 1938 op­tog han sine sønner, C. H. Frederiksen (f.1910) og H. Frederiksen

(f. 1912), som medindeha­vere.

Disse fortsætter nu forretningen i fællesskab.

Adresse: Fiskergade 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. FREDERIKSEN & Co.

Vat og Sengetæppe-Fabrik, er grundlagt 1857 af Frederik Frederiksen (f. 1816, d. 1881), efter hvis Død den fortsættes af Sønnen, J. Frederiksen (f. 1857).

Adresse: Lille Kannikestræde 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Frederiksen & Co., vat- og sengetæppefa­brik.

Grundl. i 1857 af Frederik Frederiksen (f. 1816, d. 1881).

Efter grundlæggerens død overtog sønnen, J. Frederiksen (f. 1857, d. 1922), virksomheden.

Efter dennes død Videre­førte hans enke, fru G. M. Frederiksen, fabrik­ken som indehaver til d. 21. marts 1927.

Her­efter blev firmaet omdannet til et kommandit­selskab.

Fra 1927-1932 var datteren, frk. Gurli K. Frederiksen, den ansvarlige deltager og fra 1933-1940 L. Philips en (d. 1944).

I 1941 ind­trådte fru G. K. Banck som medansvarlig og i 1942 blev hun den ansvarlige deltager. I 1943 ophævedes kommanditse1skabet og virksomhe­den videreføres derefter af et interessentskab, bestående af ovennævnte fru G. K. Banck samt A. Philipsen, P. E. Mørck, fru E. J. Hansen og E. K. Schou.

Adresse: Lille Kannikestræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Frederiksen & Søn, glarmesterforretning og spejlfabrik.

Grundl d. 30. april 1855 af E. Frederiksen. Efter dennes død videreførtes forretningen af enkefru Elsebeth Frederiksen. Sønnen, Johannes Frederiksen

(f. 1862, d. 1942) overtog forretningen i 1880 og drev den som eneindehaver, indtil han i 1925 optog sin søn, Ernst Frederiksen (f. 1895), som med­indehaver. Sidstnævnte overtog efter faderens død i 1942 forretningen som eneindehaver.

Firmaet har i årenes løb udført arbejder over hele Fyn, herimellem flere store arbejder på herregårde, kirker og i forretningsejen­domme.

Adresse: Vestergade 4, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. FREDERIKSEN & SØN

Billardfabrik, er grundlagt 1836 af J. C. Wiese (f. 1799, d. 1888), der i 1874 afstod Virksomheden til M. Frederiksen (f. 1831); denne optog i 1894 sin Søn, M. V. Frederiksen (f. 1870) som Kompagnon.

Adresse: Vesterbrogade 31, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Niels Frederiksen, sækkeforretning.

Grundl. d. 8. okt. 1892 af Niels Frederiksen (f. 1867), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørrebrogade 2, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Frederiksen, urmagerforretning.

Grundl. i 1888 af S. Amstrup (f. 1862, d. 1945).

I 1919 optoges Niels Frederiksen (f. 1885) som med­indehaver.

I 1945 overtog han forretningen som eneindehaver.

Adresse: Middelgade 7, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksgades Jernstøberi & Maskinfabrik, se H. Rasmussen & Co.

 

Frederikshavn's Avis A/S (uafhængig konser­vativ).

Grundl. d. L sept. 1853 af Michael Vo­gelius (f. 1826, d. 1910).

I 1886 overtaget af sønnen, Rudolf Vogelius (f. 1856, d. 1933). I 1917 blev dennes søn, Aage Vogelius (f. 1890) redaktør og i 1928 overtog han bladet. I 1948 omdannet til et aktieselskab med Aage Voge­lius som direktør.

Adresse: Danmarksgade 3, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavns Bank A/S.

Grundl. d. 18. dec. 1891. Formand for bestyrelsen er fh. bankdirek­tør N. G. Nielsen (f. 1879). Direktion (fra 1947): H. M. Petersen (f. 1892) og M. I. M. Sørensen (f. 1891).

Adresse: Jernbanegade 2, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik A/S.

Grundl. i jan. 1883 af L. P. Houmøller (f. 1855, d. 1929). Omdannet til aktieselskab i 1898. Direktør (siden 1933): Aage Laursen (f. 1899).

Adresse: Søndergade 12-16, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavns Korkvarefabrik.

Grundl. i 1906 af L. Tvede. I 1916 overtaget af C. Svenning Pedersen (f. 1881), der i 1947 optog sin søn, Sv. A. Pedersen (f. 1909), som medindehaver.

Adresse: Gl. Torv 8, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavns Læderhandel og Skotøjsfabrik.

Grundl. d. 5. april 1892 som læderhandel af Chr. Jensen (f. 1865, d. 1950). Efter grundlæg­gerens død videreføres virksomheden af arvin­gerne.

Adresse: Danmarksgade 41-43, Frederiks­havn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavn Løve Apotek.

Oprettet d. 31. aug. 1810. Apotekets første indehaver: Anker Christian Hansen (f. 1787, d. 1857). Indehaver (siden 1926): fru Anna Christiansen, f. Simon­sen (f. 1889).

Adresse: Jernbanegade 2, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavns og Omegn's Sparekasse.

Grundl. d. 18. sept. 1844 med købmand H. S. Karup som bogholder og leder.

Nuværende direktion: L. P. L. Møller (f. 12. maj 1880), R. E. ·Ras­mussen (f. 20. juli 1894) og overretssagfører L. Larsen (f. 26. juni 1878).

Adresse: Danmarksgade 48, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage