Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 181
Fred - Fred

 

A/S Frederikshavns Savværk og Tømmerhan­del, P. Madsen, Frederikshavn. Grundl. i 1885 af C. Aistrup (f. 1843, d. 1900).

I 1887 overto­ges virksomheden af P. Møller (f. 1845, d. 1889) og i 1889 af P. Lotz (f. 1859, d. 1941), der i 1905 overdrog den til brødrene P. Mad­sen (f. 1861, d. 1929) og C. Madsen (f. 1869, d. 1926).

Efter C. Madsens udtræden af firmaet i 1922 fortsatte P. Madsen firmaet indtil sin død i 1929, hvorefter det omdannedes til aktie­selskab med C. Madsens sønner, P. Madsen (f. 1899, d. 1942) og C. J. Madsen (f. 11. marts 1901) som ledere og med P. Madsen som administrerende direk­tør; siden 1942 er C. J. Madsen selskabets ene­direktør.

 

C. J. Madsen

 

Bestyrelsen består af bankdirektør N. G. Nielsen (f. 1879), der er formand, selskabets direktør, ovennævnte C. J. Madsen, afde­lingslæge, universitets­lektor, dr. med.

Valdemar Madsen (f. 1902), Kbhvn., fru Ellen Mar­grethe Krusell, f. Madsen (f. 1904), fru Anna Marie Rechendorff, f. Madsen (f. 1906) og landsretssagfører H. Nørgaard (f. 1896). Di­rektør C. J. Madsen er tillige direktør for Sys­selhaven Teglværk A/S, Frederikshavn (grundl. i 1907) og indehaver af Ravnshøj Teglværk, C. J. Madsen, Frederikshavn (grundl. i 1909).

Adresse: Rimmensgade 11, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederiksholms Tegl- og Kalkværker A/S.

Grundl. i 1871 af brødrene Wilh. og Julius Køhler. I 1873 omdannet til aktieselskab. Di­rektør (siden 1949): Sven Barfoed (f. 1917).

Adresse: Rosenørns Alle 18, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikshavns Værft og Flydedok A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1870 af H. V. Buhl. Omdan­net til aktieselskab i 1906. Direktør (siden 1927): F. C. Thomsen (f. 1886).

Adresse: Havnen, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kgl. Frederiks Hospitals Apotek i København.

Det kongelige Frederiks Hospital var indehaver af privilegiet fra oprettelsen i 1756 til 1911. Apoteket åbnedes i 1758 med Joachim Dietrich Cappel (f. 1717, d. 1784) som forpagter. Inde­haver (siden 1940): frøken Astrid Jacobsen (f. 1890).

Adresse: Bredgade 73, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Frederiksminde.

Grundl. i 1862 af Haandværker- og Borgerforeningen i Præstø, der fremdeles er indehaver af hotellet og dri­ver det med Alfred Jensen (f. 1892) som be­styrer.

Adresse: Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikssund Andels-svineslagteri.

Grundl. d. 14. april 1894 af Hornsherreds Landbofor­ening. Slagteriets første direktør var Fr. L. Sieck (f. 1864, d. 1931), der efterfulgtes af den nuværende direktør: J. P. Jensen (f. 1897).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikssund Apotek.

Oprettet d. 21. juli 1815. Apotekets første indehaver var C. F. F. Heiberg. Indehaver (siden 1939): Asger Niel­sen (f. 1900).

Adresse: Havnegade 9, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikssund Isenkram- og Udstyrsmagasin, Wilh. Madsen's Eftf. ved E. Rode.

Grundl. i 1874. Indehaver (siden 1. okt. 1915): E. Rode (f. 1885).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik A/S.

Stiftet i 1927 som en fortsættelse af den i Svedstrup ved Frederikssund i 1845 af Lars Andersen (f. 1824, d. 1900), grundlagte og si­den, 1884 af Lars Andersens søn, H. P. Larsen (f. 1857, d. 1940) i Frederikssund drevne ma­skinfabrik og jernstøberi.

I 1916 omdannedes virksomheden til et aktieselskab. Selskabets nuværende direktør, Wm. E. Berntsen (f. 1912), tiltrådte i 1938, og samtidig hermed planlagdes en modernisering og centralisering af virksom­heden. I de senere år er der opført et moder­ne fabrikskompleks ved Frederikssund havn, hvor hovedparten af selskabets afdelinger ef­terhånden er samlet.

Adresse: Havnevej, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Frederikssund & Omegns Bank.

Stiftet d. 31. maj 1907 med en aktiekapital på kr. 125,000, senere udvidet til kr. 500.000. Bankens første bestyrelse bestod af et bankråd, hvori direktør Fr. L. Sieck var formand, samt af en direktion, der bestod af apoteker J. J. Berg­mann, overretssagfører O. N. Nøkkentved, overretssagfører A. H. Suhr og købmand P. Holten-Lange.

Bestyrelsen består nu af: købmand Axel B.

Lange, der er formand, borgmester, købmand Carl Bruun og gårdejer Karl Jensen.

Direktion: S. L. Brink (f. 1881), der til­trådte i 1916. Direktør Brink var bogholder i banken fra stiftelsen til 1914.

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Frederikssund Skibsværft.

Grundl. ca. 1880 af lodsformand H. Andersen (f. 1829, d. 1915).

Omdannet til aktieselskab i 1917 med grundlæggerens søn, Kristian Andersen (f. 1865, d. 1943) som direktør.

Denne tilbagekøb­te værftet i 1924. Påny omdannet til aktiesel­skab i 1943. Nuværende direktør: civilingeniør T. Kongsted (f. 1889).

Adresse: Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederikssundsvejens Bog-, Musik- og Papir­handel.

Grundl. d. 8. juli 1903 af Emil Petersen (d. 1907). Indehaver (siden 21. marts 1907):

Asger Koefoed (f. 1872).

Adresse: Frederikssundsvej 15, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage