Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 184
Frii - Frim
 

 

forretningen i Flensborg.

Den 1. maj 1867 overtog de forretningen i Kolding for egen regning under firmanavnet Friis & Juhl. H. C. Juhl udtrådte af firmaet i 1888, hvorefter H. C. T. Friis fortsatte som eneindehaver indtil sin død. Hans enke, Mathilde Friis, f. Kriegs­mann, fortsatte forretningen med Johan Peter­sen som leder til 1904 og derefter med søn­nerne, Einar Chr. Friis (f. 1881) og Ditlev Vilh. Friis (f. 24. juli 1884), som medarbej­dere.

I 1910, da enkefru Friis udtrådte, over­tog de firmaet og drev det i forening til 1923, da sidstnævnte, Ditlev V. Friis, overtog det som eneindehaver. Denne optog i 1943 sin søn, Paul Chr. Friis (f. 1915), som medindehaver.

Adresse: Låsbygade 30, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Friis, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 14. sept. 1905 af Kragballe Nielsen og i 1943 overtaget af Aage Friis (f. 1915).

Adresse: Møllergade 37, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Friis' Eftf., isenkram- og kolonialforret­ning.

Grundl. ca. 1648. Indehaver (siden 1941): H. Dreier (f. 1910).

Adresse: Langegade 30. Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christian Friis, købmandsforretning.

Grundl. i 1886 af Emil Abildgaard. Indehaver (siden 1948): Christian Friis (f. 1902).

Adresse: Frejasgade 1, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. Friis A/S, kemisk fabrik, se side 187

 

H. Friis, ingeniørforretning, elektr. lys og kraft, varme, gas, vand, sanitet, import og handel med tekniske specialiteter.

Grundl. d. 1. maj 1875 af Jens Emilius Friis (f. 1826 i Roskilde, d. 1891) og dennes søn, Hans Henrik Friis (f. 1855, d. 1922), der efter faderens død var eneindehaver. Sidstnævntes søn, diplom­ingeniør H. E. Friis (f. 19. aug. 1883), er nu indehaver af firmaet.

Adresse: Fisketorvet 4, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Friis' Eftf., ægforretning, kaffe en gros.

Grundl. i 1888 af Hans Friis (d. 1918). Inde­haver (siden 1947): fru Kirsten Nielsen (f. 1888). En søn, Arne Nielsen (f. 1911) er dag­lig leder af forretningen.

Adresse: Estrupsgade 14-16, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Friis, boghandel.

Grundl. d. 31. jan. 1851 af bogbindermester Ludvig Eye (d. 1870). Eye fik d. 31. jan. 1851 borgerskab som bogbinder­mester i Skive og d. 30. jan. 1852 borgerskab som bog-, papir- og kunsthandler. Nuværende indehaver: Otto Friis (f. 1887).

Adresse: Adelgade 16, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Friis, bagerforretning.

Grundl. før 1760. Den maj 1950 overtaget af Erik Friis (f. 1917).

Adresse: Stengade 34, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilh. Friis, manufakturforretning.

Grundl. d. 24. sept. 1891 af Wilh. Friis (f. 1865, d. 1917).

Indehaver (siden 1931): Richard Friis (f. 1903).

Adresse: Nørregade 11, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frijsenborg Apotek.

Oprettet d. 24. dec. 1841. Apotekets første indehaver var Georg Chri­stian Bartholdy (f. 1807, d. 1883). Efter den­nes død drev hans enke apoteket videre med P. Hempel og fra 1885 med B. C. Budtz (f. 1841, d. 1894) som bestyrer.

I 1890 overtog sidstnævnte apoteket for egen regning. Efter sidstnævntes død videreførte også hans enke apoteket med O. S. Klem (f. 1858, d. 1947) som bestyrer; denne overtog i 1902 driften på egen bevilling.

I 1941 overtoges apoteket af J. Backmann (f. 1890, d. 1944). Efter dennes død overgik bevillingen til Otto I. Blyt (f. 1890), der overtog apoteket d. 1. jan. 1945.

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frijsenborg-Faurskov Birks Spare- og Laane­kasse.

Grundl. d. 18. april 1866. Nuværende direktion: direktør H. C. Møller og cigarhand­ler H. Christensen.

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Frimodt, forlags- og sortimentsboghandel.

Grundl. d. 16. okt. 1884 af Johan Frimodt (f. 1859, d. 1935).

I 1933 overtaget af sønnen, Emil H. Frimodt (f. 1893).

Adresse: Købmagergade 67, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Frimodt, assurance- og handelsvirksom­hed.

Grundl. d. 28. april 1868 af Joh. Frimodt (f. 1844, d. 1893).

Nuværende indehavere: E. Lyders (f. 1889) og Paul Joh. Frimodt (f. 1903)

Adresse: Tordenskjoldsgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. L. Frimodt A/S, grossererfirma.

Grundl. d. 25. sept. 1890 af M. L. Frimodt (f. 1864). I 1931 omdannedes firmaet til et aktieselskab med grundlæggeren, M. L. Frimodt, som direktør.

Adresse: Niels Juels Gade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frimærkehuset Hermes ved A. Hermes.

Grundl. i 1898 af grosserer Axel Hermes; flyttede i 1903 til Klosterstræde nr. 18 og i 1937 til firmaets egen ejendom Klosterstræde nr. 19, der blev ombygget til lyse og moderne loka­ler. 1908 oprettedes fir­maets forsendelsesafde­ling Nordisk Frimær­kesamler Union, dets interesser i det Øvrige Skandinavien umulig­gjordes i trediverne af toldvæsenet.

 

Axel Hermes

 

Firmaet har i en årrække været generalrepræsentant for Ka-Be Frimærke-

Albums Fabrikker i Tyskland, og siden 1929 udgivet "Standard Katalo­get". Grosserer Axel Hermes var medstifter af og formand for Danmarks Frimærkehandler­forening fra 1928-1946; fra 1946 formand for Frimærkebranchens Grossistforening.

I flere år formand for Grundejerforeningen af 1919 og medlem af repræsentantskabet for De sam-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage