Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 185
Frim - Frob
 

 

virkende. københavnske Grundejerforeninger; Medlem af Bestyrelsen for De danske Handels­foreningers Fællesrepræsentation; medlem af

 

 

Københavns Brandforsikrings Repræsentant­skab; fra 1950 medlem af bestyrelsen for Dan­marks

m. m.

Adresse: Klosterstræde 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Frisch, Niels Biørn's Eftf., rullegardin- og rammefabrik.

Grundl. ca. 1899 af Niels Biørn. Indehaver (siden 1932): Chr. Frisch (f. 1900).

Adresse: Østerbrogade 56, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frisenborg Fabrikker A/S, tagpap- og tjære­fabrik.

Grundl. i 1898. Omdannet til aktiesel­skab i 1936 med Knud Richard Christjansen (f. 1903) og Hans Henri Christjansen (f. 1908) som direktører.

Adresse: Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. J. Friser, agenturforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1907 af Chr. J. Friser (f. 1882), som fremdeles er forretningens indehaver.

Adresse: Nygade 34, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frit Folk (socialdemokratisk dagblad).

Grundl. d. 1. okt. 1898 under navnet Vejle Social-De­mokrat.

Bladets første redaktør var Chr. Ja­cobsen, der fratrådte i 1919. Bladets redaktion ledes nu af chefredaktør Oluf Pedersen (f. 1899); forretningsfører er C. G. Møller (f. 1900). Bladet er hovedblad for Frit Folk i Fredericia.

Adresse: Dæmningen 7, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FRITCHE & Co.

Kolonial en gros, er grundlagt 2. Sept. 1858 af Harald Fritsche (f. 1833, d.1905) i Forening med Vilh. Rønstrøm, efter hvis Død (1863) Firmanavnet blev Fritsche & Co. Forretningen, som oprindelig drev Handel en gros med Kolonialvarer, optog 1866 Brand- og Livsforsikringsagentur og 1882 Dampskibsekspedition i sin Virksomhed. Efter Harald Fritsche´s Død overtoges Kolonialforretningen af den mangeårige Medarbejder, Chr. Jensen (f. 1867, d. 1910) med Harald Fritsche´s Enke som Kommanditist. 1908 indtrådte sidstnævntes Søn, Harald Fritsche (f. 1867) i Firmaet, hvoraf han efter Chr. Jensens´s Død er Eneindehaver. 1910 udskiltes Assurannceforretningen med Holger Willer som Forretningsfører og Dampskibsekspeditionen med Carl Franck som Forretningsfører, begge Afdelinger med Enkefru Fritsche som Indehaver.

Adresse: Amaliegade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fritsche & Co., assurancefirma.

Grundl. d. 2. sept. 1858 af etatsråd Harald Fritsche (f. 29. nov. 1833, d. 1907) som agentur- og assurance­forretning. Efter stifterens død blev firmaet delt, og assurancevirksomheden blev fortsat under navnet Fritsche & Co.'s Assuranceforret­ning.

Fra 1867 har firmaet repræsenteret det svenske Brand- og Livsforsikrings-Aktiesel­skab Svea i Gøteborg.

I 1907 overtog grosserer Holger Willer (f. 25. aug. 1867, d. 1934) fir­maets ledelse, der ved hans død overgik til sønnen Erik Willer (f. 30. nov. 1898).

Forret­ningen lå oprindelig i Amaliegade 15, men 1921 flyttedes den til Dronningens Tværgade nr. 7, hvorfra den 1934 flyttede til det nuværende sted.

Adresse: Kongens Ny torv 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. E. FRITZSCHE

Kgl. Hof-Glashandlerfirma, er grundlagt af Peter Hieronimus Fritzsche fra Bøhmen, der i 1788 etablerede sig som Glas- og Porcelænshandler. Efter hans Død i 1834 gik Forretningen over til Sønnen Carl Eduard Fritzsche, der hævede Porcelænshandleren og påbegyndte Salg af Krystal-Lysekroner; ved C. E. Fritzsche´s Død i 1873 til Carl Vilhelm Fritzsche, efter hvis Død i 1900 Firmaet overtoges af Enken, Marie Elisabeth Fritzsche, født Engelstrup, der i 1905 optog Sønnen, Carl Anders Emil Fritzsche som Kompagnon.

Adresse: Kjøbmagergade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. M. Fritsche ("Farmand"), barnevognsfabrik.

Grundl. d. 20. okt. 1908 af F. M. Fritsche (f. 1889), som stadig er forretningens indehaver.

Adresse: Jagtvej 41, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Fritzbøger, tømrerforretning.

Grundl. d. 30. jan. 1896 af Aug. Fritzbøger (f. 1868). Sønnen Sven Fritzbøger er nu medindehaver af forretningen.

Adresse: Lyngbyvej 19, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. E. Fritzsche, kgl. hofglashandel.

Grundl. d. 18. aug. 1788 af Hieronymus Fritzsche, der handlede med glaslysekroner og bomulds­tråd. Videreførtes af hans enke, Johanna Fritzsche 1823-1834, af Carl Edward Fritzsche 1834-1873, af Carl Vilhelm Fritzsche 1873­1900, af Carl Anders Emil Fritzsche 1900­1935.

Siden 1935 er Leo Carl Edward Fritz­sche indehaver af firmaet. Fra 1912 til 1941 var firmaet aktieselskab. Første gang ud­nævnt til kgl. hofglashandel 1841.

Adresse: Kompagnistræde 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Frobenius & Co., orgelbyggeri.

Grundl. i 1909 af pianoforhandler Chr. Winther og orgel­bygger Theodor Frobenius (f. 7. okt. 1885 i Weikersheim, Württemberg). Chr. Winther ud­trådte af firmaet i 1919 og i 1920 optoges Otto Allin som medindeha­ver; Otto Allin udtrådte i 1932.

I 1924 optoges firmaet "Horsens Orgelbyggeri" i virksomheden. "Hor­sens Orgelbyggeri" er udgået fra Joh. P. An­dresen & Co.'s orgel­harmoniumsfabrik i Ringkøbing, idet Joh: P. Andresen i 1897 udvidede sin virksomhed med en afdeling for bygning af pibeorgler.

 

Th. Frobenius

 

Denne del af Andresens virksomhed blev i 1909 overdraget til en slægt­ning, M. Sørensen, der samtidig flyttede den til Horsens og var eneindehaver af virksom­heden til den overtoges af Th. Frobenius & Co.

Siden 1944 bistås orgelbygmester Th. Frobe­nius af sønnerne, civilingeniør Walther Frobe­nius (f. 1920) og orgelbygger Erik Frobenius (f. 1926).

Af virksomhedens betydeligste arbejder kan nævnes domorglerne i København, Roskilde, Århus, Ribe, Aalborg, Mariestad (Sverige), Stavanger og Reykjavik.

Foruden nybygninger har orgelbyggeriet navnlig i Sverige udført en række værdifulde restaureringsarbejder, bl. a. på et af de æld­ste orgler, der kendes, det middelalderlige St. Petri-Orgel på Malmø Museum.

Adresse: Lyngby Hovedgade 102, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage