Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 186
Froh - Frøa
 

 

Dagmar Froholt, antikvitetshandel.

Denne for­retning er grundlagt i 1895 af fru B. Jansen.

Den fortsattes af sønnen, C. Jansen (f. 1885, d. 1935), efter hvis død hans enke, fru J. B. Jan­sen videreførte forretningen indtil den d. 1. dec. 1936 blev overtaget af den nuværende indehaver, Dagmar Froholt.

Adresse: Nybrogade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. From, bogbinderi og papirhandel.

Grundl.. d. 31. dec. 1856 af Lars Peter From (f. 1828, d. 1911).

Indehaver (siden 1938): fru Carla From, f. Hansen.

Adresse: Vestergade 81, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

THØGER FROM

Grossererfirma, er grundlagt 1. April 1778 af Thøger Dyssel From (f. 1744, d. 1831). Hans Søn, Bertram Jacob From, fortsatte Forretningen til sin Død i 1857, da den gik over til hans Enke og derefter i 1858 til hans Dattersøn, Johannes Michael Holm (f. 1835).

Adresse: Rosenborggade 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Martin Fruergaard's Eftf., Georg Nielsen, læderhandel.

Grundl. i 1845 af Hans C. Peter­sen.

I 1877 overtaget af Martin Fruergaard; i 1912 af Georg Nielsen (f. 1890).

Adresse: Store Voldgade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frugtplantagerne i Gamle Hestehauge ved Harris Weber.

Grundl. af Theobald Weber (f. 1823, d. 1886), der på sin ejendom "Søro" ved Svendborg i 1868 anlagde en mindre frugt­plantage; i 1873 påbegyndtes anlæget af Gl. Hestehauge-frugtplantagerne.

Efter grundlæg­geren overtog sønnen, Sophus Weber (f 1859, d. 1941), virksomheden.

I 1918 overgik ledel­sen til dennes søn, Harris Weber (f. 30. juli 1894), som i 1922 overtog den i forpagtning.

I 1930 overtog han virksomheden som eneinde­haver.

Gl. Hestehauge omfatter et areal af 180 tdr. land, heraf er de ca. 70 tdr. udlagt til erhvervs-frugtavl, det Øvrige areal er skov og parkanlæg.          .

I gode frugtår har der været høstet op til 1 mill. kg. æbler. På Gl. Hestehauge findes der endvidere frugtpulp- og æblemostfabrikker.

Adresse: Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Früchten & Søn, lysekrone- og rullegardin­forretning.

Grundl. d. 24. april 1903 af M. Frü­chten (f. 1874); i 1937 overtaget af sønnen, V. G. Früchten (f. 1905).

Adresse: Sønder Boulevard' 34, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. W. Frydenlund & Søn, G. Harnisch, blik­kenslagerfirma, lampe- og metalvarefabrik, skibsisenkram en gros. Stiftet d. 31. oktober 1842.

 

            

                                                       G. W. Frydenlund.             A. V. Harnisch

 

af Georg William Frydenlund (f. 1814, d. 1884).

To sønner var en kort tid inter­essenter i forretningen. Efter Frydenlunds

død 1884 fortsatte Enken virksomhe­den til 1887.

Den 12. juli 1887 over tog J. A. V. Harnisch (f.1855, d. 1922) fir­maet. Firmaet leverede en mængde fyrinstal­lationer og fyrlamper til fyrvæsenet.

Af an­dre specialer optog firmaet fabrikation af post brevkasser og post­materiel samt skibsinventar og var det før­ste firma her i lan­det, der fremstillede skibslanterner med cer­tifikat.

Omkring år­hundredskiftet købte Harnisch ejendommen på Nygårdsvej nr. 12 for at udvide og bygge en moderne fabrik. Efter Harnisch's død i 1922 overtoges fir­maet af sønnen, den nuværende indehaver, G. V. A. Harnisch (f. 1896),

 

G. V. A. Harnisch

 

der har udvidet virksomheden til også at omfatte installation af W.C. og sanitære anlæg samt fabrikation og import af alt under skibsudrustning hen­hørende.

Adresse: Nygårdsvej 12, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. N. S. Frydenlund's Eftf., isolationsforretning.

Grundl. i 1904 af civilingeniør r. N. S. Fryden­lund (f. 1872, d. 1942).

I 1942 overtaget af Aage Ousen (f. 1881) og R. E. Ammentorp (f. 1879).

Adresse: Godthåbsvej 77, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frydenlund Dampmølle.

Grundl. i 1893 som aktieselskab. Indehaver (siden 1934): O. V. Munch (f. 1881).

Adresse: Haslevej 11 A, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Frydenlund Pedersen, gartneri.

Grundl. d. 1. marts 1893 af R. P. Pedersen (f. 1868, d. 1940). I 1930 overtaget af sønnen, Christian Frydenlund Pedersen (f. 1899).

Adresse: Vestergade 105, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frøavlscentret Hunsballe A/S (Pajbjerg).

Grundl. i 1893 af Jens Hvidberg (f. 1868, d. 1944) under navnet "Avlscentret Pajbjerg".

Overgået til aktieselskab d. 1. juli 1920. Selskabets formål er hos landmænd at tegne kon­traktavl på originale Pajbjerg- og Hunsballe­stammer samt andet mark og roefrø, ligesom selskabets formål også omfatter opkøb og salg af frø og kapitalanbringelse i andre frøforret­ninger.

Bestyrelsen består af gårdejerne Kr. Ausum, Kr. Hvidbjerg og godsejer A. Olufsen (f. 1901).

Direktør (siden 1923): L. Bonde Pedersen (f. 1890).

Adresse: Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage