Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 188
Frøc - Fugm
 

Frøcontoret i Kolding.

Denne virksomhed er grundlagt den 27. aug. 1887 af købmændene C. Stenderup (f. 1853, d. 1931), F. Manford (f. 1856, d. 1934) og N. P. Stenderup (f. 1849, d. 1929).

Nuværende indehavere: H. C. Stenderup (f. 30. dec. 1897) (siden 1932) og F. M. Manford (f. 20. jan. 1889), som indtrådte i firmaet i 1940.

Firmaets virksomhed var fra begyndelsen baseret på import af kløver- og græsfrøsorter med en detail salg direkte til den danske land­bostand.

 

 

Frøcontoret i Kolding

 

Ved starten havde Frøcontoret sit domicil i Sønder Klostergade, senere flyttedes virksom­heden til Munkegade.

I 1906 krævede forhol­dene en udvidelse, der medførte opførelsen af pakhus, kontor og lagerbygning ved havne­pladsen i Kolding. Siden Danmark er blevet selvforsynende med frø, optog firmaet frø­eksport af græsfrøsorter og hører til landets førende firmaer indenfor denne branche.

Adresse: Havnen, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frølund, Wittrup & Petersen A/S, manufaktur en gros og konfektionsfabrik. Grundl. d. 27. sept. 1860 af H. S. Frølund og Martin Severin Wittrup. Omdannet til aktieselskab i 1918. Di­rektør og formand for bestyrelsen: læge Erik Aagaard, Gislev. Prokurister: direktør H. Gørtz og Helge Ortvald.

Adresse: Sønderbrogade 14, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frøs Herreds Sparekasse.

Grundl. d. 17. jan. 1872. Direktør (siden 1923): P. K. Lyck (f. 1901).

Adresse: Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Frøsig, porcelænshandel.

Grundl. i 1889 af J. L. Henriksen. Forretningen, der er grundlagt i Blågårdsgade nr. 2, flyttedes i 1899 til Korsgade nr. 54, i 1900 tilbage til Blågårds­gade i nr. 3 og i 1901 til den nuværende adres­se. I 1932 overtoges forretningen af den nuvæ­rende indehaver, Frederik Frøsig (f. 20. jan. 1894).

Adresse: Nørrebrogade 9, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Chr. Frøsig, manufakturforretning.

Grundl. i 1889 af H. Mogensen. Den 15. okt. 1901 over­taget af J. Chr. Frøsig (f. 1868).

Adresse: Storegade 20, Ølgod.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Fuchs & Søn, trikotagefabrik.

Grundl. i 1883 som manufakturhandel af C. W. Fuchs (f. 1852, d. 1944). I 1922 overtaget af sønnen, Ge­org Fuchs (f. 1880).

Adresse: Studiestræde 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fugl's Kalkbrænderi's Eftf., Emil Borregaard, kalkforretning.

Grundl. i 1858 af H. P. Fugl (f. 1819, d. 1885). Indehaver (siden 1944):

Emil Borregaard (f. 1900).

Adresse: Strømmen 7 B, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fuglebjerg Apotek.

Oprettet d. 24. nov. 1856 og åbnet d. 8. marts 1857. Apotekets første in­dehaver var Carl Christian Beck Heiberg. In­dehaver (siden 1943): A. E. J. Høgdal (f. 1889).

Adresse: Fuglebjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Fuglsang, Export-Maltfabrik og Bryg­geri.

Grundl. d. 24. juli 1865 af S. C. Fuglsang (f. 27. okt. 1815 i Ørsted, Sønderjylland, d. 31. jan. 1904) under navnet S. C. Fuglsang, øl­bryggeri. Foruden at brygge Øl, fremstillede firmaet malt til eget brug. Maltfabrikationen udvidedes senere til også at omfatte salg af malt til andre bryggerier i mindre omfang.

I årene omkring 1886 gik ledelsen over til søn­nerne, Peter Sophus Fuglsang (f. 1854 i Ødis, d. 1931 i Haderslev) og Christian Malta Fugl­sang (f. 1857 i Ødis, d. 1935 i Haderslev).

Virk­somheden udvidedes fra år til år, i særdeles­hed fabrikationen af malt til andre bryggerier såvel som til eksport.

I 1893 enedes brødrene om, at Christian Malta Fuglsang for egen reg­ning skulle drive bryggeriet og Peter Sophus Fuglsang for egen regning malteriet, uden at det oprindelige firmanavn forandredes.

I 1902 omdannedes firmaet til to selvstændige virk­somheder, som dreves under navnene "Sophus Fuglsang, Maltfabrik" og "S. C. Fuglsang, Øl­bryggeri". Sidstnævnte firma omdannedes i 1929 til et aktieselskab, for hvilket Christian Malta Fuglsang var direktør indtil sin død i 1935.

Herefter fortsatte brodersønnen, Sophus Christian Fuglsang som direktør, indtil sel­skabet i 1940 likviderede i sin egenskab som aktieselskab og overtoges af maltfabrikken, som samtidig antog navnet Sophus Fuglsang, Export-Maltfabrik og Bryggeri. Efter maltfa­brikkens indehaver, Peter Sophus Fuglsangs død i 1931 overtoges firmaet af dennes sønner, Søren Conrad Fuglsang (f. 10. april 1893) og Sophus Christian Fuglsang (f. 7. nov. 1898). Firmaets hovedfabrikation er malt, som i åre­ne 1935-38 og i årene 1946-50 eksporteredes til over 30 lande. Maltfabrikkens kapacitet er ca. 8000 tons malt om året, som eksporteres med ca. 96 %, mens de resterende ca. 4 % sælges til indenlandske bryggerier.

Ved siden heraf fremstiller firmaet kaffe-erstatning til forbrug i indlandet. Bryggeriafdelingen har kun lokal betydning og sælger sine produkter i Sønder jylland.

Adresse: Ribe Landevej 12, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Fugmann og Søn's Eftf., murermester ­og entreprenørforretning.

Grundl. d. 22. maj 1897 af Albert Johannes Fugmann (f. 1867,

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage