Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 189
Fugm - Fyen
 

d. 1938); fortsat af sønnen, Kaj Werner Fug­mann (f. 1902), der i 1950 overdrog firmaet til K. Halfdan Andersen (f. 1913).

Adresse: Finsensvej 47, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fred. Fuhrmann, bogbinderi og protokolfabrik.

Grundl. i Holbæk i 1854 af C. F. Fuhrmann; i 1862 flyttede han virksomheden til Odense. Nuværende indehavere: Otto Fuhrmann (f. 1883) og dennes søn, Kai Fuhrmann (f. 1910).

Adresse: Kongensgade 31, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edv. Fulbius' Eftf. ved D. Dinesen. manufak­turhandel.

Grundl. d. 16. okt. 1891 af Edv. Ful­bius (f. 1863, d. 1927).

Indehaver siden 1927: D. Dinesen (f. 1897).

Adresse: Kompagnistræde. 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fulton A/S, olie- og maskinforretning.

Stiftet d. 6. nov. 1907 på initiativ af ingeniør E. M. Gerlyk (f. 1867, d. 1948). Nuværende forret­ningsfører og bestyrelsesformand: grosserer Ejnar Hansen (f. 1913).

Adresse: Nørrevænget 18, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Funch-Rosenberg, forretning med huder, skind, uld, hår og klude en gros. -

Grundl. d. 22. marts 1830 af Fr. Winther (f. 1804, d. 1860), efter hvis død enken, Johanne Winther, f. Sørensen, fortsatte virksomheden indtil den i 1872 overtoges af sønnen, N. J. C. Winther (f. 1837, d. 1895). Ved hans død overtoges den af R. Rosenberg (f. 1852, d, 1926), der i 1918 optog sin søn, den nuværende indehaver, Johs. Funch-Rosenberg (f. 11. april 1886) i firmaet. Forretningen er i denne bran­che en af de ældste i landet,

Adresse: Nørrebrogade 1, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Funder's Blomster- og Blade-Fabrik.

Grundl. d. 25. okt. 1871 af Julie Peetz (f. 1856, d. 1927).

Nuværende indehavere: sønnen Carl Chr. Peetz Funder (f. 1885) s. m. søsteren, frk. Ketty Elisabeth Peetz Funder.

Adresse: Amagertorv 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Funder's 2. Eftf., vinhandel.

Grundl. i 1890 af Chr. Funder (f. 1851, d. 1928).

Nuvæ­rende indehaver: K. V. Petersen (f. 1900).

Adresse: Blågårdsgade 4 A, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Funder's Rebslageri og Børstefabrik.

GrundL d. 21. juli 1901 af Gustav Funder (f. 1874, d. 1947).

Efter grundlæggerens død i 1947 videre­førte hans enke, fru Dorothea Maria Funder (f. 1876, d. 1949) virksomheden med sønnerne, Victor Funder (f. 1901), Gregers Funder (f. 1914) og Asger Funder (f. 1917) som proku­rister sammen med firmaets prokurist siden 1918, G. Nøhr (f. 1886).

Efter fru Funders død overtoges firmaet d. 1. okt. 1949 af de 3 oven­nævnte brødre, Victor, Gregers og Asger Fun­der.

Adresse: Fundersvej, Mølholm pr. Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Funk, viktualieforretning.

Grundl. i 1826 som hørkramforretning af Fr. Kehlet.

Indehaver siden 1922: Ludvig Funk (f. 1893).

Adresse: Torvegade 38, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Børge Fusager's Boghandel.

Grundl. d. 11. juli 1865 af Constantin Theill (f. 1836).

Indehaver (siden 1933): Børge Fusager (f. 1908).

Adresse: "Bryggergården", Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Max Fuss & Co. A/S, essensfabrik.

Grundl. i 1882 af Max Fuss (født 1859, død 1940).

Siden 1932 har virksomheden haft hjemsted i Køben­havn. Ved grundlæggerens død overgik firma­et til hans enke, fru Alice Fuss der videreførte firmaet til 1943, da det blev omdannet til et aktieselskab.

Nuværende formand for bestyrel­sen: fru Alice Fuss. Nuværende direktion: Mo­ritz Lykkegaard (f. 1914).

Firmaet har igennem hele dette tidsrum, næsten 70 år, haft en stor kundekreds i hele Skandinavien.

Det fremstiller følgende special­fabrikater: likør-essenser, essenser og extrak­ter for mineralvands-; konserves-, chocolade ­og sukkervarefabrikation, samt special-farver for mineralvands- og næringsmiddelindustrien.

En speciel gren af firmaets virksomhed er og­så fremstillingen af farver for sæbe- og par­fumeindustrien.

Adresse: Søgårdsvej 52, Gentofte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anthon Fynboe & Søn, garveri.

Grundl. d. 1. maj 1840 af Jens P. Fynboe.

I 1874 overtoges virksomheden af hans søn, vicekonsul S. C. Fynboe (f. 1849, d. 1917); i 1917 af dennes søn, Anthon Fynboe (f. 1883). Denne optog i 1948 sin søn, S. C. H. Fynboe (f. 1917), som medindehaver.

Adresse: Søndergade 33, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Andels-Foderstofforretning, A. m. b. A.

Stiftet d. 30. sept. 1901. Selskabets første direk­tør var Niels Larsen, der tillige var direktør for Sydfynske Landmænds Smøreksportforening.

Bestyrelsens formand er gårdejer Jacob Niel­sen, R. af Dbg., Ny Bjerreby pr. Svendborg.

Direktør (siden 1924): I. C. Madsen, R. af Dbg., Dbm. (f. 1888).

Adresse: Troensegårdsvej, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Børste- & Kostefabrik. M. Knudsen & Co.

Grundl. i 1899 af Mads Knudsen (f. 1856, d. 1933). Indehaver (siden 1934): J. J. Hecter (f. 1884).

Adresse: Slotsgade 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Centraltrykkeri, H. Høgfeldt. bogtryk­keri.

Grundl. i 1898 af H. Høgfeldt (f. 1862, d. 1924). Fra 1924 førtes bogtrykkeriet videre af enkefru M. Høgfeldt (f. 1861, d. 1941) som indehaver og med sønnen, S. Høgfeldt (f. 1895), som bestyrer; denne overtog i 1941 trykkeriet. Trykkeriet har lige siden grund­læggelsen været beliggende på den nuværende adresse.

Adresse: Korsgade 7, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Cykle-Depot ved Hans Rasmussen, cyk­ler og cykledele en gros.

Grundl. i 1885 af Carl Eriksen (d. 1932).

Nuværende indehaver: Hans Rasmussen (f. 1894).

Adresse: Vestergade 71, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage