Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 191
Fyen - Fyen
 

 

Fyens Humlemagasin, J. P. Petersen.

Grundl. I 1878 af Warburg.

I 1912 overtaget af J. P. Petersen. Nuværende indehaver: fru A. E. Petersen.

Adresse: Brogade 6-8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyns. kommunale Telefonselskab.

Grundl. d. 21. juni 1883 af et aktieselskab, stiftet af pro­kurator Th. H. Borch (f. 1824, d. 1885), etats­råd J. C. Dreyer (f. 1832, d. 1897), apoteker E. G. Lotze (f. 1825, d. 1893), stadsingeniør Th. Jochimsen (f. 1838, d. 1906) og driftsbe­styrer S. Dyhr (f. 1833, d. 1899).

 

 

Telefonhuset i Odense

 

Driften be­gyndte i jan. 1884. Selskabet sammensluttedes i 1895 med forskellige fynske telefonselskaber, og navnet ændredes fra A/S Odense Telefon­selskab til A/S Fyns Telefonselskab.

Den 1. jan. 1900 overtoges selskabet af de fynske amts- og købstadskommuner.

Direktionens formand: stiftamtmand Jakob Høirup (f. 1905) (siden 1949). Telefondirek­tør: civilingeniør J. V. Rasmussen (f. 1897) (siden 1949).

Adresse: Klingenberg 16, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Konservesfabrik A/S.

Stiftet i nov. 1906 med en aktiekapital på 190.000 kr., sene­re udvidet til 800.000 kr.

Selskabets nuværende direktør er: Sven Aage Maare (f. 1908) (siden 1937).

 

Fyens Konservesfabrik

 

Bestyrelsens nuværende formand er: bank­direktør A. Christensen (f. 1888).

Under samme selskab drives tillige "Fyens Vin Kompagni" (grundl. 1906).,

Adresse: Kottesgade, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Landmandsbank A/S.

Stiftet d. 26. sept. 1902 og åbnet d. 4. nov. s. å. Bestyrelsens for­mand: konsul N. Johs. Haustrup (f. 1892). Di­rektør (siden 1921): Arnold Christensen (f. 1888).

Adresse: Vestergade 33, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyns Luftringefabrik, Th. Nissen, cykle- og automobilgummi, cykler, cykledele og auto­reservedele en gros.

Grundl. d. 29. nov. 1902 af Th. Nissen (f. 1874), d. 1937). I 1937 over­taget af fru Th. Nissen (f. 1876). Daglig leder: sønnen, Johs. Falck-Nissen (f. 1909).

Adresse: Albanigade 24-26, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Social-Demokrat.

Oprettet d. 1. okt. 1896. Bladets første redaktør var Emil Marott (f. 1856, d. 1940), der fratrådte i 1920.

Redaktør (siden 1945): Hans Nielsen (f. 1891).

Adresse: Kongensgade 65, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Stiftsbogtrykkeri.

Oprettet ved kgl. privilegium d. 8. febr. 1771 af Christian Gormsen Bierring (d. 1776). Fra dette bogtrykkeri udgik det første nummer af "Fyens Stiftstidende” (se denne). Indehaver (siden 1934); Aage Dreyer (f. 1890).

Adresse: Gråbrødreplads 9, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens Stifts Kreaturforsikringsforening.

Stif­tet af Fyens Stifts Patriotiske Selskab d. 1. aug. 1860.

Bestyrelsens nuværende formand: overdyrlæge S. J. Sørensen (f. 1870).

Forretningsfører (siden 1948): frk. Esther Mazanti (f. 9. sept. 1894).

Adresse: Kongensgade 28, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fyens, Stifts Sparekasse.

Grundlagt i 1816 un­der navnet "Odense Byes Sparekasse".

Siden 1. jan. 1832 er den fortsat under sit nuvæ­rende navn.

 

Jens Benzon

 

Den blev stiftet af amtmand Jens Benzon (f. 1. juni 1767, d. 24. dec. 1839), der ledede den til sin død i 1839. Han var en betydelig mand, der på flere om­råder gjorde sig for­tjent ved samfunds­gavnligt arbejde, navn­lig af filantropisk art. Formålet med spare­kassens oprettelse var at fremme sparsomme­ligheden, især hos den arbejdende og tjenende klasse.

Virksomheden begyndte under meget små forhold i fattiggården i Overgade, men flyt­tedes i 1847 til lejede lokaler i en ejendom på Fisketorvet, som senere blev købt af spa­rekassen. På dette sted har sparekassen siden haft til huse.

Efterhånden som virksomheden udvidedes, blev forskellige omliggende ejen­domme erhvervet, og der blev for at skaffe tilstrækkelig plads opført nye bygninger og foretaget store ombygningsarbejder, navnlig i 1874-75, 1896-97, 1910-11 og 1930-32. Spare­kassen ejer nu ejendommene Fisketorvet nr.,

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage