Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 190
 

FYNS DISCONTO KASSE (Bank-Aktieselskab)

 

er det ældste private bankinstltut i Danmark.

Købmand Lorenz Bierfreund (f.1817, d.1891) fra Nyborg var bankens egentlige stifter, og kassen åbnede sin virksomhed d. 15. december 1846 med Bierfreund som den daglige leder.

 

Fyens Disconto Kasse

 

Aktiekapitalen var ved stiftelsen 143.659. rigs­daler og forhøjedes efterhånden til 1 million rigsdaler.

I året 1900-01, var den steget til 3 ½ million kroner, og derefter er den stadig forøget, således at den nu andrager 18 millioner kroner, medens reserverne belø­ber sig til 18,6 millioner kroner.

Bankens indlån androg i 1846: 65.000 rigsdaler.

I året 1900 var de samlede virkemidler - ak­tiekapital, reserver, folio, konto­kurant og indlån ca. 12 mil­lioner kroner.

Efter bankens sidste årsregnskab for 1949 andrager disse virkemidler nu ca. 186 millioner kroner.

I de sidste år er der givet 10 % i udbytte.

I de første halvhundrede år steg bankens totalomsætning jævnt til 375 millioner kroner.

I året 1949 androg den 9,4 mil­liarder kroner, og det samlede antal ekspeditioner var i det samme år 1.689.647.

Den stærke vækst i bankens forretninger afspejler udviklingen i Odense i den tid, banken har eksisteret.

I dette tidsrum har Odense fået sit præg som handels- og industriby med et levende og sundt erhvervsliv, begunstiget af sin beliggenhed som centrum i det frugtbare Fyn med jernbaner og landeveje til alle sider og med sin udmærkede kanal og havn.

I den­ne udvikling har Fyens Disconto Kasse haft sin overordentlige betydning for erhvervslivet ved fremsynet at stille midler til rådighed for sunde og levedygtige foretagender.

 

Interiør fra Fyens Disconto Kasse

 

Nuværende direktion: Georg Jacobsen (siden 1920) og E. Houmark-Nielsen (siden 1928).

Adresse: Vestergade 8, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage