Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 197
Gerl - Gjel
 

C. Gerlach & Søns Eftf., vinhandel.

Grundl. d. 29. sept. 1870 af Caspar Gerlach (f. 1826 i West­phalen, d. 1908).

I 1904 overgik forretningen til grundlæggerens søn, konsul J. Gerlach (f. 1876, d. 1931).

I 1931 omdannedes firmaet til aktieselskab, men blev i 1939 overtaget af A. W. Deleuran (f. 1886, d. 1940) og W. Deleuran (f. 1914), der gav forretningen dens nuvæ­rende navn.

Siden 1940 har W. Deleuran været eneinde­haver.

Adresse: Jyllandsgade 18, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Gerner's Eftf., vinhandel.

Grundl. d. 8. sept. 1874 af Aug. Gerner og den 24. jan. 1901 overtaget af E. C. Mortensen; i 1933 døde E. C. Mortensen, og firmaet fortsattes af afdødes søn, Poul Eigil Mortensen, og firmaets mange­årige prokurist H. C. Boesen som indehavere; efter P. E. Mortensens død den 28. april 1938 fortsatte H. C. Boesen som eneindehaver til sin død d. 24. febr. 1939. Firmaet fortsattes deref­ter af H. C. Boesen's enke, fru Rigmor Boesen, som eneindehaver.

I 1941 optoges som medin­dehaver af firmaet daværende prokurist Chr. Curt Andersen (f. 1916), der havde været knyttet til virksomheden siden 1932.

Firmaets indehavere er således nu fru Rigmor Boesen og vinhandler C. Curt Andersen.

Adresse: Holmens Kanal 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gerner-Rasmussen, frugt og chokolade en gros.

Grundl. i 1897 af A. Gerner-Rasmussen (f. 1870, d. 1943).

I 1943 overtaget af K. Gerner­ Rasmussen (f. 1904).

Adresse: Pantheonsgade 11, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gerstenberg & Agger, ingeniørforretning.

Grundl. d. 9. okt. 1901 af Aage Gerstenberg (f. 1876) og Chr. Agger.

I 1916 overtog først­nævnte firmaet som eneindehaver.

Adresse: Frydendalsvej 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frede Gertsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. aug. 1907 af Frede Gertsen (f. 1882), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vestergade 20, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erik Gertz, bageri og konditori. Oprindelig kongelig feltbageri for fæstningen Nyborg. En stentavle i muren bærer indskriften "C. Møller 1805", årstallet for bageriets overgang til pri­vateje.

I 1839 afhændede Jens Peter Wedsted bageri og ejendom til Rasmus Østerbye, der i 1860 udlejede bageriet til bagermester Kirtner og i 1877 til E. R. Gertz (f. 5. april 1850, d. 18. maj 1930), som to år senere købte ejendom­men. I nov. 1914 overtages bageriet af dennes søn, A. E. Gertz (f. 5. okt. 1883), og d. 6. sept. 1940 overtoges bageri og ejendom af dennes

Øn, Erik Gertz (f. 28. sept. 1914).

Adresse: Kongegade 16, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILHELM GETHER´s EFTERFØLGER

Bogbinderi, er grundlagt 1853 af W. Gether (f. 1824, d. 1884), efter hvem det overgik til E. G. L. Lindgreen (f. 1842).

Adresse: Store Kannikstræde 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Chr. Giertsen, forretning med saltet sild en gros.

Grundl. d. 25. juli 1865 af J. Chr. Giert­sen (f. 1835 i Bergen, d. 1906), efter hvis død forretningen overtoges af hans søn, J. Chr. Giertsen (f. 1874, d. 1948); ved J. Chr. Giertsens død blev sønnen, Aage Giertsen (f. 1916) eneindehaver af firmaet, til hvilket han har været knyttet siden 1934.

Adresse: Strandgade 27 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Giese & Søn's Presseforgylderi.

Grundl. i 1907 af M. Giese (f. 1864, d. 1940) som bog­binderi. I tidens løb har forretningen i stadig højere grad specialiseret sig i presseforgyld­ning uden dog at have ophørt med den oprin­delige virksomhed.

I 1921 optoges sønnen, S. C. Giese (f. 1897) som medindehaver; efter faderens død i 1940 overtog han virksomheden som eneindehaver.

Adresse: Krystalgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. GIGAS´ VINLAGER VED OTTE SANDBERG 

V. Gigas etablerede sig som Vinhandler i 1860; i 1890 gik Forretningen over til Otto Carl Sandberg under Firma: V. Gigas´ Vinlager ved Otto Sandberg.

Adresse: Knabrostræde 1, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. Gigas' Vinlager, se Hans Andersen, Vinhan­del.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Gildsig's Eftf., grossistforretning.

Grundl. i 1892 af H. C. Gildsig (f. 1859, d. 1910). Inde­haver (fra 1945): Villiam Christensen (f. 1885) (medindehaver 1910-45).

Adresse: Hammerichsgade 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Gimbel & Co. A/S, trælasthandel.

Grundl. i 1854 af C. W. Gimbel (f. 1826, d. 1879) som korn- kolonial- og trælasthandel.

Efter grund­læggerens død overtoges virksomheden af bro­deren, Ludvig Th. Gimbel (f. 1845, d. 1917), der i 1891 overdrog kolonial- og foderstofaf­delingen til I. Wiboltt (se denne), medens han selv fortsatte trælasthandelen, fra 1914 i kom­pagni med tømmerhandler Andreas P. Han­sen (f. 1888, d. 1947). Denne, der blev firmaets eneindehaver i 1917, omdannede det i 1929 til et aktieselskab, hvis direktør han var til sin død.

Virksomheden, der også omfatter et savværk, handler foruden med tømmer og­så med tagpap, bygningsartikler og isolerings­materiale.

Bestyrelsen består af købmand K. P. Tou­bro (f. 1901), formand, konsul B. P. Schmidt (f. 1884), næstformand, fabrikant P. Knudsen, landsretssagfører Otto Rasmussen (f. 1888) og tømrermester R. E. Tønnesen.

Direktion: Emma Pedersen og S. O. Worsøe (f. 1911).

Aktiekapital: kr. 100.000.

Adresse: Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sofus Gissel, købmandsforretning.

Grundl. d. 16. april 1910 af Sofus Gissel (f. 1884), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Østerbrogade 25, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Give Apotek.

Oprettet d. 30. april 1869 i Giv­skud og flyttet til Give d. 1.april 1895.

Apo­tekets første indehaver var J. J. H. F. Friis (f. 1827, d: 1878). Indehaver (siden 1939): C. Riis­berg (f. 1886).

Ved kgl. resolution af 7. okt. 1950 er der meddelt Chr. Mohr Drewes (f. 1900) bevilling til dette apotek.

Adresse: Give.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Gjellebøl's Boghandel.

Grundl. d. 18. okt. 1852 af Regel' Gjellebøl (f. 1821, d. 1885).

In­dehaver siden 1948: Henning Gudme-Knudsen (f. 1912).

Adresse: Algade 27, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage