Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 198
Gjel - Glis
 

C. P. Gjellerup, manufaktur en gros.

Grundl. d. 28. marts 1882 af C. P. Gjellerup (f. 1844, d. 1910).

I 1910 overtaget af sønnen, H. O. Gjellerup (f. 1883).

Adresse: Frederiksborggade 50, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jul. Gjellerup, boghandel og forlag.

Grundl. d. 15. marts 1884 af Jul. Gjellerup (f. 11. sept. 1858, d. 1917).

 

Jul. Gjellerup

 

Efter stifterens død videreførtes forretningen af hans enke, fru Anine M. Gjellerup (f. 20. dec. 1861, d. 1943). Ved fru Gjellerups død i 1943 overtoges forretningen af døtrene: fru Inger Gjellerup Andersen og fru Karen Hartmann-Bornebusch.

Firmaet har to afdelinger: en boghandel med teknisk og videnskabelig litteratur som speciale, og et forlag, der især har udgivet skolebøger og videnskabelige lærebøger. Prokura er tildelt H. Jørgensen og Harald Jensen.

Adresse: Sølvgade 87, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Gjerulff, manufakturforretning.

Grundl. i febr. 1872 af Ludvig Houmann.

I 1894 overtaget af Johs. Gjerulff (f. 1866, d. 1946); efter denne overtaget af hans enke, fru Anna Gjerulff (f. 1881).

Adresse: Store Torv 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Gjerulff s Eftf., Alb. Skjøldberg A/S, fabrik for herreklæder og klæde en gros.

Grundl. d. 31. okt. 1888 af Th. Gjerulff (f. 1863, d. 1913).

I 1917 blev Alb. Skjøldberg (f. 1869) indehaver af firmaet, der i 1944 omdannedes til et aktieselskab med det nuværende navn og med en aktiekapital på 700,000 kr.

Ovennævnte Alb. Skjøldberg er formand for selskabets bestyrelse og dets adm. direktør.

Den 1. april 1949 indtrådte C. E. Elmgreen (f. 1899) i direktionen. Direktør C. E. Elmgreen har været tilknyttet firmaet siden 1919.

Adresse: Købmagergade 47, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Gjødesen, urtekramfirma.

Grundl. d. 8. sept. 1889 af Albert Gjødesen (f.1865, d.1937). I 1932 overtaget af sønnen, Arnkiel S. V. Gjødesen (f. 1901).

Adresse: Store Kongensgade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. E. Gjødesen's Cigarfabriks Udsalg ved Poul Bisgaard.

Grundl. 1872 af tobakspinder Frederik Ehlert Gjødesen; overtaget 1907 af Andreas Gjødesen og frk. Clara Emilie Gjødesen. Ved Andreas Gjødesens død i 1909 indtrådte dennes enke, Christiane Gjødesen, som medindehaver.

I 1921 ændredes det tidligere firmanavn F. E. Gjødesen's Tobaksfabrik til F. E. Gjødesen's Cigarfabrik, som i 1930 overtoges af firmaets tidligere prokurist, Poul Bisgaard (f. 1897), der er en dattersøn af grundlæggeren, under firmanavn F. E. Gjødesen's Cigarfabriks Udsalg ved Poul Bisgaard.

Adresse: Store Kongensgade 118, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. C. Glad & Co. A/S, oliedestillation og raffinaderi samt fabrik for mejeripræparater.

Grundl. d. 30. dec. 1880 af Lars Christian Andreas Glad (f. 1855, d. 1918). Omdannet til

aktieselskab i 1931. Nuværende direktion: Generalkonsul C. F. Glad (f. 1890) og J. N. Skottfelt.

Adresse: Sankt Annæ Plads 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glarmestrenes Glasforsikring A/S.

Stiftet d. 6. okt. 1885 af glarmestre i København med glarmester M. S. Jørgensen (f. 1834, d. 1901) som formand for bestyrelsen. Nuværende direktion: Chr. Andersen (f. 1880) (adm. direktør) og C. L. Fogh (f. 1883).

Adresse: „Glargården", Pilestræde 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glasmagasinet.

Grundl. d. 1. febr. 1902 af Louis Meyer (f. 1873, d. 1944).

I 1940 overtaget af sønnen, Jørgen Meyer (f. 1906).

Adresse: Nørrevoldgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

GLASVÆRKET I AALBORG, A/S

Er anlagt 1853 af Kammerherre Schüth til Brygholm som Appendix til det noget ældre Glasværk ”Conradsminde” (nedlagt 1856). Dets Produktion overtoges af det i 1858 anlagte Mylenberg Glasværk (nedlagt 1864). Efter at Aalborg Glasværk først havde været bortforpagtet, blev det solgt i 1863 og overgik i 1905 til Aktieselskab.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Gleerup & Søn, skrædderi.

Grundl. d. 2. nov. 1888 af H. I. Nielsen (f. 1863). Nuværende indehavere: Peter Chr. Gleerup (f. 1889) og sønnen, E. Gleerup (f. 1921).

Adresse: Østergade 29, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eilert I. Westrup Gleie, automobilværksted.

Grundl. d. 5. maj 1851 af Paul Th. Gleie (f. 1822, d. 1855) som smedeværksted.

I 1885 overtaget af sønnen, J. Westrup Gleie (f. 1851, d. 1930), som havde været medindehaver fra 1881. Dennes Søn, Eilert Ingemann Westrup Gleie (f. 1885) overtog virksomheden i 1910.

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Hansen Glem & Søn, stenhuggerifirma.

Grundl. i 1903 af H. P. Hansen Glem (f. 6. okt. 1876, d. 14. jan. 1945).

 

 

 

 

I 1918 optoges brødrene Chr. Hansen Glem og Carl Hansen Glem i firmaet. Sidstnævnte udtrådte i 1922 og Chr. Hansen Glem i 1935 for at påbegynde egen forretning. Grundlæggerens søn, Karl Hansen Glem (f. 6. okt. 1906), indtrådte i firmaet i 1935 og er efter faderens død i 1945 eneindehaver.

Adresse: Jernbanegade 66, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Glistrup, kul, hørkram en gros.

Grundl. d. 14. juni 1866 som kolonial- og manufakturhandel af Bertel Chr. Glistrup (f. 1837, d.

1918). Indehaver (siden 1900): Ole Glistrup (f. 1874).

Adresse: Torvet 2, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage