Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 199
Glos - Gold

 

Glostrup Apotek.

Oprettet d. 13. marts 1863. Apotekets første indehaver var H. H. Siegum­feldt (f. 1823, d. 1907). Indehaver (siden 1942):

A. G. Brofeldt (f. 1889).

Adresse: Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glostrup Bank A/S (De Københavnske For­stæders Bank A/S).

Stiftet d. 21. april 1902 på initiativ af etatsråd, sagfører Alfred Sørensen (f. 1857, d. 1927), der var direktør til 1923. Det af bestyrelsen nedsatte forretningsudvalg be­står af: murermester H. Nielsen, der har været formand for bestyrelsen siden 1927, proprie­tær H. P. Olsen, der er næstformand, skolein­spektør J. P. Simonsen, gårdejer, amtsråds­medlem J. M. Jensen og sognerådsformand Gustav Jensen. Direktionen består af sagfører R. Thomsen (f. 1873), der var medstifter og har været bankens administrerende direktør siden 1902 og Kai Petersen (f. 1901), der blev direktør i 1937. (Se tillige tilføjelser og rettel­ser.)

Banken har afdelinger i Rødovre (Rødovre Handels- og Haandværkerbank A/S), Taa­strup (Taastrup Bank A/S), Ballerup (Balle­rup Bank A/S), Maaløv (Maaløv Bank A/S) og Hundige Strand.

Bankens Aktiekapital er på kr.: 2 mill.

Sagfører R. Thomsen har trukket sig tilbage fra ledelsen, hvorefter direktør Kai Petersen er enedirektør for banken.

Adresse: Hovedvejen 110, Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glostrup Bogtrykkeri.

Grundl. i 1910 af Marius Julius Hansen (f. 23. jan. 1881, d. 21. dec. 1939).

Efter grundlæggerens død overtages for­retningen af hans enke, fru Jensine Hansen (f. 19. marts 1878, d. 28. dec. 1945), med sønnen, Fritz Togsverd Hansen (f. 15. okt. 1914), som bestyrer. Efter moderens død i 1945 overtog denne forretningen som eneindehaver. Den 6. juli 1911 stiftede bogtrykker M. J. Hansen di­striksbladet "Glostrup og Omegns Folkeblad", der stadig udgives af trykkeriet.

Adresse: Jernbanevej 7, Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glud & Marstrands Fabriker A/S.

Grundl. d. 1. juli 1879 af Poul Glud (f. 1850, d. 1924) og Troels Marstrand (f. 1854, d. 1929). I 1895 om­dannet til et aktieselskab med stifterne som direktører.

I 1930 overtoges Dansk Blikembal­lage Fabrik og i 1932 A/S Carl Lunds Fabri­ker, der var stiftet 1. jan. 1889.

Nuværende di­rektion: Knud Hannover (f. 1901), adm., og Hans Glud (f. 1881), tekn. direktør.

Adresse: Uplandsgade 20, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Glumsø Apotek.

Oprettet d. 1. aug. 1883. Apo­tekets første indehaver var Alfred Valdemar Bergmann (f. 1838, d. 1909). Indehaver (siden 1944): Esther Munch Gottfredsen (f. 1890).

Adresse: Glumsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. GLUUD´s SØNNER

Læderhandlerfirma, er grundlagt 1842. Nuværende Indehaver: Fru Thora E. F. Gluud.

Adresse: Store Kongensgade 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ludvig Gluud, rebslagerforretning.

Grundl. i 1836 af Hendrik Gluud.

I 1937 overtaget af Ludvig Gluud (f. 1882).

Adresse: Vestergade, Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilfred Gluud's Eftf., læderhandel.

Grundl. i 1842 af Gustav Gluud (f. 1813, d. 1867).

I 1883 overtaget af Wilfred Gluud (f. 1843, d. 1908,) i 1904 af sidstnævntes søn, Fritz Gluud (f. 1873) og i 1942 af dennes søn, Zacha W. Gluud (f. 1903).

Adresse: Dannebrogsgade 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Glück, grossererforretning.

Grundl. i 19'10 af B. Glück (f. 1885, d. 1940), der i 1932 optog sin søn, H. Glück som medindehaver. Siden 1940 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Nordre Fasanvej 243, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Glöde A/S, grossererforretning.

Grundl. d. 7. juli 1898 af F. A. C. Glade (f. 1870). I 1925 ansattes sønnen, F. F. C. A. Glöde (f. 1899), som prokurist.

I 1937 omdannedes forretnin­gen til et aktieselskab med F. F. C. A. Glöde som direktør. Bestyrelsen består nu af direk­tøren, landsretssagfører Gregers Boeck (f. 1911) og fru Vibeke Glöde (f. 1912).

Adresse: Vesterport, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. Gløy & Søns Eftf., autolakereri.

Grundl. d. 1. jan. 1866 af H. H. Gløy.

Nuværende inde­haver: V. Larsen (f. 1888).

Adresse: Nansensgade 23 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Godtfredsen, drivremmefabrik.

Grundl. d. 19. maj 1868 af Rasmus Godtfredsen (f. 1830, d. 1894).

Indehaver siden 1916: grundlægge­rens svigerdatter, fru Hulda Godtfredsen.

Adresse: Overgaden oven Vandet 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Godtfredsen, trælast- og tømmerhan­del, træ- og finerhandel.

Grundl. d. 2. maj 1907 af William Godtfredsen (f. 1882), der frem­deles er indehaver af forretningen.

Adresse: Forhåbningsholms Alle 49, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Godthaab ved Haldur Christiansen, maskin­snedkeri.

Grundl. i 1893 af Rasmus Andersen (f. 1856, d. 1940). Fortsat af dennes enke til 1948 og fra 1948 af Haldur Christiansen.

Adresse: Sudergade 13, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Apoteket Godthaab i København.

Åbnet d. 12. nov. 1901. Apotekets første indehaver: Sofus Marius Rützou (f. 1851, d. 1925). Indehaver (siden 1941): Laurits Vilh. Rasmussen (f. 1879).

Adresse: Godthåbsvej 4, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AKTIETTÆNDSTIKFABRIKKEN ”GODTHAAB”

Se De forenede danske Tændstikfabrikker, A/S

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ad. Goecker's Eftf. A/S, handel med fotogra­fiske artikler.

Grundl. d. 15. Marts 1862 af Adolf Goecker (f. 1833, d. 1890).

I 1935 om­dannedes virksomheden til et aktieselskab med C. C. Christiansen (f. 1890) som direktør.

Adresse: Herluf Trolles Gade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

GOLDSCHMIDT´s MAGASIN (JULIUS M. GOLDSCHMIDT´s SØN & Co.)

Er grundlagt 1852 af J. M. Goldschmidt (f. 1828, d. 1908), som i 1878 overdrog Forretningen til sin Søn, Henry Goldschmidt og Emil B. Sachs (f. 1855, udtrådte af Firmaet 1888). Forretningen drives nu i betydelig udvidet Stand som Brudeudstyrs-, Mode og Damekonfektionsmagasin af ovennævnte Henry Goldschmidt; dennes Søn, Kaj H. Goldschmidt har fra 1908 Prokura.

Adresse: Amagertorv 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Goldschmidts Magasin's Eftf. ved Edith Hansen, brudeudstyrsmagasin.

Grundl. d. 7. dec. 1852 af J. M. Goldschmidt (f. 1828, d. 1908).

I året 1878 overdrog grund­læggeren forretningen til sin søn. Henry Goldschmidt (f. 1855, d. 1914), og Emil B. Sachs (f. 1855); sidstnævnte udtrådte af firmaet i

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage