Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 19
Alad - Albe
 

Englandsvej, Og ejendommen skulle nedrives, måtte forretningen flytte, denne gang til egen ejendom Amagerbrogade 91, hvor der efter en

 

Amagerbrogade nr. 91

 

 

stor ombygning blev indrettet special afdeling for cykler, radio, lysekroner, barnevogne samt moderne værksteder.

I mange år havde grund­læggerens to sønner, H. W. Pedersen (f. 7. aug. 1905) og E. W. Pedersen (f. 15. jan. 1910) deltaget i forretningen, men d. 4. april 1940 oprettedes et I/S og de to sønner optoges i firmaet; efter L. Pedersens død i 1948 videre­føres firmaet af sønnerne.

Adresse: Amagerbrogade 91, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albani Apotek.

Oprettet d. 27. april 1899. Apotekets første indehaver: Jens Hornemann Krenchel (f. 1850, d. 1916). Indehaver siden 1946: Otto Jensen (f. 1895).

Adresse: Hunderupvej 19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albani Bryggerierne A/S.

Sammensluttet i 1933 af Albani Bryggeri, Bryggeriet "Odense" og Slotsbryggeriet. Produktion og salg af bajerskøl, hvidtøl og mineralvand.

Bestyrelsens nuværende formand: bankdi­rektør G. Jacobsen, K. af Dbg. Dbm. (f. 1874).

 

 

Albani Bryggerierne

 

 

Direktion siden ovenanførte sammenslut­ning: J. A. Marstrand-Svendsen, R. af Dbg. (f. 1880) og Børge Niegel (f. 1899).

 

Albani Bryggeri. Grundl. d. 7. nov. 1859 af Th. Schiøtz (f. 1821, d. 1900) og om­dannet til aktieselskab i 1867 med Th. Schiøtz som direktør (til 1889).

Senere direktører: brygger cand. pharm. V. Arntz (1889) (d. 1920), brygger, cand. pharm. O. Schiøtz (1919) (f. 1863, d. 1938), brygger, cand. pharm. R. P. Hansen (1926) (f. 1869, d. 1930). Bestyrel­sens formænd: bankdirektør Bierfreund (d. 1891), konferensråd Koch (d. 1914), læge Ehnhuus (d. 1922), sparekassedirektør N. Dreyer (f. 1864, d. 1938).

 

B r y g g e r i e t ,,0 d e n s e". Oprettet d. 4. maj 1876. Direktører: Vilh. Sørensen, Johan Bloch (1892) (d. 1913). Marstrand - Svendsen (1918). Bestyrelsens formænd: bankdirektør L. Larsen, landstingsmand, redaktør Jørgen Pedersen, købmand Ernst Brandt, landstings­mand, konsul F. Hey (f. 1857, d. 1925), bank­direktør G. Jacobsen. Udvidet mineralvands­fabrik 1915.

 

S l o t s b r y g g e r i e t. Oprettet i 1855 af Toxverdt, solgtes i 1867 til H - E. Haugsted. Forpagtet i 1868 af Daniel Hansen.

Indgik i 1905 under Albani Bryggeri med brygger, cand. pharm. R. P. Hansen som leder.

I 1915 optoges fabrikation af mineralvand og i 1923 af krystalis; fabrikationen af krystalis ophør­te dog i 1948.

 

Albani Bryggeris oprindelige aktiekapital var på 200.000 kr. og Bryggeriet "Odense" s på 300.000 kr. Gennem flere udvidelser i årenes løb andrager den samlede aktiekapital nu 1.500.000 kr.

Adresse: Albanigade 20, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. E. ALBECK & SØNS EFTERFØLGERE

Klædevarer en gros, er grundlagt 29. JAN. 1812 som Klædeforretning en gros af Overkrigskommissær Carl Emilius Albeck (d. 1857)

I 1853 anlagde han en Klædefabrik, der dog senere nedlagdes. Hans Søn, Carl Emil Albeck (f. 1830, d. 1905)  der i 1855 blev Medindehaver, fortsatte Forretningen efter Faderens Død indtil 1864, da han udtrådte af Firmaet. Hans Broder, Hans Staal Lytzen Albeck (f. 1832) , som var blevet Kompagnon i 1862, virkede derefter alene, indtil han i 1865 optog P. Th. Brøchner som Associé, og fra 1878 atter alene.

I 1889 gik Firmaet over til J. H. Butenschön og F. C. E. P. Mathiessen, af hvilke den første siden 1895 er Eneindehaver.

Adresse: Frederiksberggade 28, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

C. E. Albeck & Søns Eftf., klædevarer en gros.

Grundl. d.29. jan. 1812 som klædeforretning en gros af overkrigskommissær Carl Emilius Albeck (f.1793, d. 1857).

I 1853 anlagde han en klædefabrik, der dog senere nedlagdes. Hans søn, Carl Emil Albeck (f. 1830, d. 1905), der i 1855 blev medindehaver, fortsatte forretnin­gen efter faderens død indtil 1864, da han udtrådte af firmaet.

Hans broder, etatsråd Hans Staal Lytzen Albeck (f. 1832, d. 1918), som var

bleven kompagnon i 1862, virkede derefter alene, indtil han i 1865 optog P. Th. Brøchner som associé, og fra 1878 atter alene. I 1889 gik firmaet over til J. H. Butenschön (d. 1912). I 1911 optoges hans sønner C. H. F. Butenschön (f. 1879, d. 1927) og A. J. Buten­schön (f. 1883, d. 1943). Nuværende indeha­ver: fru Inger Butenschön.

Adresse: Frederiksberggade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

John Albeck-Hansen, manufakturforretning

Grundl. d. 17. okt. 1863 af købmand Jacobsen. 

Indehaver siden 1937: John Albeck-Hansen (f. 1910).

Adresse: Algade 25, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Camilla Albertsen's Eftf. ved Erikka Albert­sen, broderi-, garn- og trikotageforretning. Grundl. d. 1. nov. 1904 af Camilla Albertsen

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage