Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 20
Albe - Alli
 

(f. 1878, d. 1946). Nuværende indehaver: frk. Erikka Albertsen (f. 1891).

Adresse: Prinsens gade, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Albertsen & Co. A/S, kolonial en gros.

Grundl. i 1907 af grosserer Vilhelm Albertsen (f. 1881, d. 1943). Firmaet begyndte med agentur i kolonialbranchen, og optog se­nere en gros handel med råvarer til chokola­deindustrien. I 1933 overtages firmaet Holm & Poulsen.

Efter grundlæggerens død omdannedes fir­maet til et aktieselskab med dennes søn, Palle Albertsen (f. 1914), som direktør.

Bestyrelsen består af disponent Hans Jør­gen Albertsen, Malmø (f. 1909), landsretssag­fører Hagbard Pedersen (f. 1908), fru Ebba Hagbard Pedersen, f. Albertsen, og ovennævn­te direktør Palle Albertsen.

Adresse: Amaliegade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Albrechtsen, herreekviperingsforretning.

Grundl. i 1864 af Ole Christensen (f. 1839, d. 1916) og i 1883 overtaget af Hans Albrecht­sen (f. 1849, d. 1909). Efter sidstnævntes død videreførtes forretningen af halls enke, fru Cecilie Albrechtsen (f. 1862), som i 1920 op­tog sønnen, Hans Albrechtsen (f. 5. juli 1894), som medindehaver.

Adresse: Vestergade 16, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Albrechtsen, urmagerforretning.

Grundl. I 1882 af P. M. Skovby. Indehaver (siden 1922):

L. Albrechtsen (f. 1896).

Adresse: Søndergade 7, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Albrechtsen, kolonialvarehandel.

Grundl. ca. 1870 af Chr. Petersen (d. 1906). I 1906 overtaget af L. P. Albrechtsen (f. 1879).

Adresse: Albanigade 31, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albumin ved N. Chr. Bruun, kemisk fabrik.

Stiftet d. 25. marts 1908 som et aktieselskab, der senere hævedes. Indehaver (siden 15. sept. 1945): N. Chr. Bruun (f. 1896).

Adresse: Nordre Fasanvej 277, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alexandersen's Hotel.

Grundl. i 1900 af An­ton Alexandersen (f. 1861, d. 1937). Indeha­ver siden 1946: fru Anna Neirup.

Adresse: Sandvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alexandra Hotel.

Grundl. i 1897 af Jørgen Nielsen; af denne solgt til Pierre Nielsen (d. 1940). Udlejet i 1905 til F. Th. Hansen (f. 1870, d. 1940), der overtog det i 1914. Fra 1934 aktieselskab. Nuværende direktion: fru Anna Catharina Hansen (f. 1875) og Preben Han­sen (f. 1909).

Adresse: Vestre Boulevard 8, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Alhambra.

Grundl. ca. 1900 af Niels Dau (d. 1948). Indehaver (siden 1942): Viggo Jensen (f. 1903).

Adresse: Dybbølgade 2, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikrings-Aktieselskabet Alka (Arbejdernes Livsforsikring). Arbejdernes Livsforsikring stiftedes d. 8. okt. 1903 på initiativ af fag­foreningerne og sygekassebevægelsen i forbin­delse med Statsanstalten for Livsforsikring. I 1946 sammensluttedes denne virksomhed med A/S Dansk Kooperativ Assurance, stiftet 1929, og samtidig antoges det nuværende navn. Di­rektør (siden 1940): Otto' Sørvin (f. 1895).

Adresse: Gyldenløvesgade 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JOHANNES ALLEN

Sølvpletterer. Forretningen er grundlagt 3. Juli 1813 af Rob. W. Allen (f. 1780, d. 1846); i 1847 overtaget af hans Søn, G. F. J. Allen (f.1821, d. 1893), i 1881 af dennes Søn Johannes P. T. Allen (f. 1854).

Adresse: Store Kongensgade 61, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Carl Aller's Etablissement A/S, bladforlag, bogtryk, offset, dybtryk m. m.

Grundl. 1873 af Carl Aller (f. 1845, d. 1926). Forretningen grundlagdes i Holmens Kanal 7 og flyttedes i 1874 til Blågårdsgade 32 og derefter i 1902 til Valby. I 1900 købte Carl Aller tillige B i­ a n c o L u n o ' s B o g t r y k k e r i, grundlagt 1832, Adr. Otto Mønsteds Gade 3-5. 1930 om­dannedes Carl Allers Etablissernemt til et ak­tieselskab med Axel Aller (f. 1872, d. 1943-) og Vald. Aller (f. 1875) som bestyrelsesmed­lemmer og overdirektører. Nuværende besty­relse: bladudgiver Valdemar Aller, direktør Claes B. Aller, direktør S. Aller og redaktør M. Aller.

Adresse: Vigerslev Alle 18, Kbhvn. 'Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Allerup's nye Maskinfabrik A/S.

Grundl. 13. juni 1894 af Georg Allerup (f. 7. aug. 1858, d. 1928). Omdannet til aktieselskab i 1901 med grundlæggeren som adm. direktør. Siden 1928 er L. C. Jensen (f. 13. dec. 1883) adm. direk­tør. I 1948 optoges A. Nielsen (f. 6. sept. 1892) og E. V. Jensen (f. 26. dec. 1918) i direktionen.

-Selskabet har som specialitet siden starten udført jernkonstruktioner og brobygning og kan bl.a. udførte arbejder nævne jernbane­broen ved Frederikssund, Alssundbroen, Odde­sundbroen og den danske del af Lillebælts­broen. I Øvrigt beskæftiger firmaet sig med jernkonstruktion til husbygning. I de senere åringer har virksomheden endvidere opta­get fremstilling af centralvarmekedler og sto­kere.

Adresse: Rugårdsvej 30, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. P. Allerup's Eftf. A/S, jernstøberi, maskin­fabrik, kedelsmedie og specialfabrik for blød­støbegods.

Grundl. d. 11. juni 1836 af Ma­thias Peter Allerup (f. 1799, d. 1858). Om­dannet til aktieselskab i 1900. Direktør: C. C. Marx-Nielsen (f. 1897), der indtrådte i direk­tionen i 1924.

Adresse: Søndre Boulevard 2-12, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alliance, jernstøberi og maskinfabrik.

Grundl. i 1872 af sagfører Bentzen m. fl. Overtaget d. 12. juni 1936 af den nuværende indehaver, ma­skinfabrikant Vilhelm Pedersen, Høng (f. 1882).

Adresse: Jernbanegade 15, Slagelse

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage