Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 21
Alli - Amst
 

C. K. Alling, ingeniørfirma, maskinfabrik.

Grundl. 16. okt. 1905 af civilingeniør Frants Alling (f. 1874); i 1922 overtaget af C. K. Al­ling (f. 1891).

Adresse: Puggaardsgade 4-10, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Allinge Apotek.

Oprettet d. 16. nov. 1898. Apotekets første indehaver: Julius Andreas Wael (f. 1849). Indehaver siden 1940: Vald. Jetsmark (f. 1887).

Adresse: Sønder gade, Allinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Allinge.

Grundl. ca. 1890. Indehaver si­den 1932: Axel Frederiksen (f. 1897).

Adresse: Allinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Johan Almblom, bagerforretning.

Grundl. d. 1. aug. 1886 af Aug. Almblom (d. 1910). Indehaver (siden 1927): Carl Johan A1mblom (f. 1905).

Adresse: Vesterbrogade 119, Kbhvn. V.

Kilde Kraks:: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Almind, trikotageforretning.

Grundl. i 1898 af Johanne Almind (f. 1871, d. 1934). Indeha­ver (siden 1949): Bjarne Sørensen (f. 1923).

Adresse: Asylgade 22, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den almindelige Brandforsikring for Landbyg­ninger, se Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

 

Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S.

Grundl. d. 24. april 1896 af ekspeditionssekre­tær Viggo Rantzau, snedkermester Hans Niel­sen, grosserer Chr. Fester, grosserer Math. C. Møller, overretssagfører Victor Fischer og overretssagfører P. E. Kolderup-Rosenvinge. Direktør (siden 1931): B. Deruginsky (f. 1887).

Adresse: Hammerensgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudolph Als A/S, kulimportforretning.

Grundl. i 1906 af Rudolph Als. Omdannet til aktiesel­skab i 1926 med grundlæggeren som bestyrel­sens formand og siden 1932 tillige direktør.

Adresse: Vestre Boulevard 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Als Boghandel ved Theodor Fuglsang.

Grundl. I 1840 af C. F. la Motte. Indehaver (siden 1920): Theodor Fuglsang (f. 1883).

Adresse: Perlegade 12, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alsing og Kapel, kolonial en gros.

Grundl. i 1902 af F. Alsing og W. H. M. Kapel. Nuvæ­rende indehaver: H. V. Hansen.

Adresse: Nørregade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alsisk Frøavl A/S.

Grundl. i maj 1910 af en kreds af landmænd som andelsselskab under direktion af Jørgen Jensen.

I 1914 indtrådte Chr. J. Gustenhof (f. 1885) i firmaet, som han blev direktør for i 1920.

I 1938 omdannet til et aktieselskab. Bestyrelsen består af ovennævnte direktør Chr. Gustenhof samt grosse­rer Chr. Dreyer og grosserer T. J. Knudsen, begge af Århus.

Adresse: Jernbanegade 4, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. A. Alstrup A/S, bygningsglas en gros samt læderhandel.

Grundl. d. 21. april 1894 af J. A. Alstrup (f. 1864, d. 1923). Omdannet til et aktieselskab i 1924 med en aktiekapital på 800.000 kr., der senere er udvidet til kr. 1.200.000. Selskabets første direktør var grund­læggerens bror M. G. A. Alstrup (f. 1873, d. 1946), afløstes af grundlæggerens søn, Chr. A. Alstrup (f. 1898).

Bestyrelsen består af direktør Knud A. Al­strup, Randers, grosserer H. Schrøn, direktør Svend Marcussen, samt selskabets direktør, Chr. A. Alstrup.

I 1908 overtog A/S J. A. Alstrup firmaet W. Wissings Efterfølger (grundlagt 1841) og dette drives stadig af selskabet med samme direktion. Firmaet har afdelinger i Esbjerg og Randers.

Adresse: Studsgade 5-7, Århus

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Jensen Alstrup, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1888. Indehaver (siden 1948): K. Jensen Alstrup (f. 1902).

Adresse: Give.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. C. Alstrøm, bog- og papir handel.

Grundl. d. 26. sept. 1889 af A. Bræmer. I 1900 overtaget af F. C. Alstrøm, i 1940 af K. Brandrup Sø­rensen (f. 1914).

Adresse: Østergade 2, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ALUMINIA A/S

Se Den kongelige Pocelainsfabrik.

 

Amagerbanken A/S.

Grundl. d. 14. jan. 1903 under navnet Kastrup Bank. Den første direk­tør var E. B. Petersen. Nuværende direktion: Georg Marckman Hansen (f. 1883) (adm. direktør fra 1920) og Iver Thomsen (f. 1898) (underdirektør fra 1948).

Adresse: Amagerbrogade 25, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. V. Amelung, metalvare- og maskinfa­brik.

Grundl. d. 10. april 1858 af C. F. V. Amelung (f. 1832, d. 1906). I 1899 overtaget af sønnen, C. F. D. Amelung (f. 1876).

Adresse: Degnemose Alle 55, Kbhvn. Brh.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

American Express Co. A/S.

Grundl. i 1904 af O. A. Sehested og E. A. Bendix som afdeling af det internationale speditions- og bankier­firma af samme navn. Virksomheden lukket juli 1941-juni 1946. Omdannet til aktiesel­skab i 1914. Nuværende direktør: G. Thor­bjørnsen.

Adresse: Vestre Boulevard 12 (Dagmarhus), Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

American Tobacco Co. A/S.

Grundl. i 1901; startedes som grossist- og importvirksomhed, men har siden 1908 tillige drevet fabrikation af cigaretter og pibetobak. Nuværende direk­tør G. Bryant (f. 1896 i England).

Adresse: Sundholmsvej 65, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Amstrup's Maskinfabrik's Eftf. ved N. Mor­thensen.

Grundl. d. 15. okt. 1907 af A. Amstrup (f. 1881). I 1944 overtaget af svigersønnen, N. Morthensen (f. 11. marts 1905), som har været knyttet til firmaet siden 1926.

Firmaet har lige siden sin start boet på den nuværende adresse, hvor der gennem årene er foretaget flere udvidelser, sidst i 1945. Fabri­kationen omfatter alle specialmaskiner inden­for træindustrien; firmaet har efterhånden op­arbejdet en betydelig eksport.

Adresse: Mejlgade 32-34, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage