Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 35
Arbo - Asea
 

Derefter blev kaptajn, cand. pharm. Knud Mogens Bjerre Momme (f. 1887) administre­rende direktør og denne leder fremdeles sel­skabet, der nu beskæftiger ca. 125 mennesker.

 

 

 

Selskabet driver fabrikation af forbind stof­fer og handel med alle slags børne- og syge­plejeartikler samt farmacevtiske maskiner, hvorunder damplaboratorier. Selskabet er desuden særlig indrettet på apoteksetable­ringer.

Adresse: Vodroffsvej 4-6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Arenfalk, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1898 af A. C. K Billing. Indehaver (siden 1946): Poul Arenfalk (f. 1895).

Adresse: Valby Langgade 25, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Arffmann's Sennepsfabrik.

Grundl. i 1872 af C. E. Arffmann (f. 1841, d. 1910). I 1903 overtaget af sønnen, Rasmus Arffmann (f. 1876), der afstod den i 1949 til sin søn, Poul Arffmann (f. 1915).

Adresse: Rosenørnsgade 12, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Arildsen's Eftf., slagterforretning.

Grundl. i 1870 af J. A. Malvig, i 1881 overta­get af Sophus Arild­sen og i 1916 af Hans Johansen (f. 1875, d. 15. juni 1938) og Karl Zingenberg (f. 1883, d. 1942;) sidstnævnte overtog forretningen som eneindehaver i 1938. Efter hans død videreføres forretnin­gen af enken, fru Adelheide Vilhelmine Zingenberg (f. 5. april 1883) og sønnen, Godfred Carl Zingenberg (f. 4. nov. 1907).

 

 

Karl Zingenberg

 

Adresse: Store Kongensgade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

K. Arn-Hansen, grossererforretning.

Grundl. d. 7. april 1908 af K. Arn-Hansen (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen, siden 1948 med sønnen M. Arn-Hansen (f. 1912) som medindehaver.

Adresse: Dahlerupsgade 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arnbak's Kunsthandel.

Grundl. d. 3. maj 1907 af Martin Arnbak (f. 1883), der stadig er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Amagertorv 1, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edvard Arnhof's Eftf., kg!. hof-eddikebryg­geri.

Grundl. d. 3. juni 1787 af Jens Schou­strup (f. 1748, d. 1827). Den 31. aug. 1904 overtog Edvard Arnhof (f. 1867) bryggeriet, hvis nuværende indehavere er: S. A. Andersen (f. 1881) og Vald Hey (f. 1881).

Adresse: Sølvgade 30, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arnisan Co. ved Mørup-Petersen & Sonne Han­sen, fabrikation af kosmetiske artikler.

Grundl. i 1904 af cand. pharm. A. Mørup-Petersen (f. 1873, d. 1941) og J. Sonne Hansen (d. 1918). Efter førstnævntes død overtaget af dennes en­ke, fru Marie Mørup-Petersen.

Adresse: Vodroffsvej 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. E. ARNTZEN´s EFTERFØLGER

Urtekramforretning, er grundlagt 14. April 1832 af E. E. Arntzen, ved hvis Udtræden 1856, Virksomheden fortsattes under ovenstående Navn af Rasmus Steensballe (d. 1883); dennes Enke fortsatte Virksomheden, indtil i 1886 Sønnen, Harald Steensballe, overtog den.

I 1891 erklæredes Harald Steensballe umyndig, og den nuværende Indehaver, V. P. Møller, overtog Forretningen.

Adresse: Store Kongensgade 57, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Viggo Arp, specialforretning i kontroluhre, elektriske uhre, signaluhre samt arbejder-be­skyttelses-artikler såsom beskyttelsesbriller og beskyttelsesmasker. Grundl. 22. okt. 1896 af uhrmagermester Viggo Arp (f. 1867, d. 1928); efter dennes død fortsattes firmaet af enkefru Emma Arp (d. 1946) og en søn, Einar Arp (f. 1902). Den 1. jan. 1940 overtog fabrikant Einar Arp selv firmaet, som nu omfatter værk­sted for service og reparationer, samt fabrika­tion af specielle uhre og tidsregistreringsappa­rater, fræsning af driv og hjul etc. samt en speciel afdeling for fremstilling af støvmasker, sprøjtemasker, filtratorer, beskyttelsesbriller m. m. til arbejder-beskyttelse i industrien.

Adresse: Nordre Frihavnsgade 23, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Aschengreen, bagerforretning.

Grundl. d. 24. juni 1883 af L C. Aschengreen (f. 1857, d. 1919). Nuværende indehaver: Johan As­chengreen (f. 1894).

Adresse: Amagerbrogade 72, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asea, Elektricitets Aktieselskabet, repræsente­rer siden sidst i 1890-erne det den 17. jan. 1883 i Stockholm startede selskab Allmänna Sven­ska Elektriska Aktiebolaget, som efter forbog­staverne i navnet kaldes ASEA med nuværen­de hovedsæde i Västerås.

Først repræsenterede Professor Jürgensens Mele Etablissement det svenske selskabs inter­esser for salg og delvis ved fremstilling af elek­tromotorer efter Asea's tegninger.

1906 oprettede selskabet egen filial med in­geniør H. C. Petersen som leder, og d. 17. juli 1913 fik repræsentationen sit nuværende navn ved overgang til aktieselskabsformen.

Etatsråd F. Kier (f. 1851) var formand fra starten til sin død 1927; han efterfulgtes af kontreadmiral V. Jøhnke (f. 1861), der døde 1933; denne efterfulgtes i 1934 af direktør dr. techn. Chr. Overgaard (f. 1876), der var for­mand 1934-49; fra 1949 er direktør, civilinge­niør H. P. Christensen selskabets formand.

Aktiekapitalen var fra starten kr. 200.000, men forhøjedes år 1915 til kr. 350.000. Ar 1917 bemyndigedes bestyrelsen til at udvide til kr. 400.000, hvilken mulighed ikke er udnyttet.

Selskabet erhvervede år 1916 ejendommen  

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage