Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 36
Asea - Asse
 

Bredgade 45, men kunde på grund af husleje­nævnets afgørelse ikke flytte ind før 1921.

Nuværende bestyrelse:

Direktør, civilingeniør H. P. Christensen. Direktør Th. Ericson, Västerås

Direktør Åke T. Vrethem, Västerås.

Ingeniør Harry Gjetting

Civilingeniør Einar Secher

Nuværende direktør:

Civilingeniør Einar Secher (f. 1888). Adresse: Bredgade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asia A/S.

Grundl. i 1902 som delikatessefor­retning; senere udvidet til også at Omfatte konservesfabrikation.

I 1939 overtaget af V. Moth-Lund (f. 1905). I 1943 omdannet til aktieselskab med ovennævnte V. Moth-Lund som direktør og formand for bestyrelsen, der iøvrigt består af kontorchef H. Alsing og fru E. M. Moth-Lund. Aktiekapital: 182.000 kr.

Adresse: Store Kongensgade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asiatisk The Compagni A/S.

Grundl. d. 17. maj 1880 af Ferd. Andersen. Firmaet omdan­nedes i 1903 til et aktieselskab, hvis første bestyrelse bestod af fru Nancy Madsen og frk. Ida W. M. v. Bornstedt samt overretssagfører A. Linnemann.

Bestyrelsen består nu af overretssagfører H.

Zahle (f. 1884), direktør R. Fischer (f. 1878) og prokurist O. R. Fischer (f. 1904).

Direktion: ovennævnte direktør R. Fischer, der har været ansat i firmaet fra 1903, siden 1930 som direktør.

Adresse: Kompagnistræde 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Askov & Sønner ved S. & V. Askov, ma­skinsnedkeri.

Grundl. i 1890 af M. B. Henrik­sen (f. 1863, d. 1943). Senere overtaget af Chr. Askov og i 1947 af dennes sønner, S. Askov (f. 1917) og V. Askov (f. 1911).

Adresse: Nørregade 9, Brørup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asminderød Savværk & Trælasthandel, Carl Olsen.

Grundl. i 1862 af Peder Pedersen. In­dehaver (siden 1936): Carl Olsen (f. 1893).

Adresse: Asminderød, Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asmussen & Weber, tømrerforretning, entre­prenør- og ingeniørfirma, bygnings-, inventar­ og maskinsnedkeri.

Grundl. i 1867 af H. C. Nielsen (d. 1891) og i 1891 overtaget af V. Asmussen (f. 1861, d. 1935), der i 1899 opret­tede det nuværende maskinsnedkeri. I 1917 optoges J. Weber (f. 1891) som medindehaver af firmaet, af hvilket han var eneindehaver fra d. 1. jan. 1923 til 1948, hvor ingeniør E. Weber (f. 1920) optoges i firmaet.

Adresse: Slotsvej 5, Holbæk og Skindergade 44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Asmussens Eftf., korn og foderstoffer, re­deri og befragtning.

Grundl. d. 5. febr. 189-5 af. J. Asmussen (f. 1868, d. 1937). Nuværende in­dehavere: N. Bronton-Jensen (f. 1911), Ed­vard Christensen (f. 1916) og K. I. T. Larsen (f. 1916).

Adresse: Christiansgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Margrethe Asmussen, mel- og kornhandel.

Grundl. i 1860 af melhandler Skov. Indehaver siden 1934: Margrethe Asmussen.

Adresse: Torvegade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asnæs Støbegodsforretning & Cementvarefa­brik.

Grundl. i 1904 af P. Th. Hansen (f. 1882), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Asnæs.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

 

O. F. ASP

Stearinlysfabrik og Sæbefabrik. Læge J. C. A. Bock (f. 1813, d. 1879) grundlagde 1857 en Stearinlys- og Sæbefabrik.

Den drives under hans Morbroder, O. F. Asp´s (f. 1803, D. 1865) Navn, som en Fortsættelse af en Kamfin- og Sæbefabrik, som Asp bestyrede for Bocks Broder, C. A Bock (f. 1818, d. 1885). 1876 – 1880 bestyredes Fabrikken af J. C. A. Bock´s Sønner, Alexander Bock (f. 1849, d. 1900) og Fritz Bock (f. 1851) for en Bank, hvorefter de overtog Firmaet og anlagde en ny Fabrik.

Sæbefabrikken og Udsalg på Østergade var 1875 – 1900 i Forpagtningsforhold til M. Mellerup (f. 1838, d. 1902). Begge Fabrikkerne og Udsalget ejes nu af Alexander Bocks Enke Alma, f. Fenger (f. 1860) og Fritz Bock.

Adresse: Østergade 21, København.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

O. F. Asp A/S., stearinlysfabrik og sæbefabrik.

Grundl. i 1857 af læge J. C. A. Bock (f. 1813, d. 1879).

Siden 1919 indehaves virksomheden af A/S Det Danske Mediclnal- & Kemikalie- Kom­pagni (se dette).

Adresse: Stearinlysfabrik: Blegdamsvej 104, Kbhvn.Ø.

Sæbefabrik: Prags Boulevard 37, Kbhvn. S. Udsalg: 0stergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. A. ASPEGRÈN´s EFTERFØLGERE

Grossererfirma, Spedition m. m., er grundlagt 1828.

Nuværende Indehaver: Enkefru Mathilda Charlotte Matthiessen, født Ekvall.

Adresse: Amaliegade 36, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

A. A. Aspegrén's Eftf., speditørfirma.

Grundl- i 1828 af A. A .. Aspegrén. Indehaver (siden 1914): Oluf Hoffmeyer (f. 1883).

Adresse: Holsteinsgade 5, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assens Amts Avis.

Grundl. i 1886 at Klaus Berntsen (f. 1844, d. 1927).

I 1947 overtaget af den nuværende redaktør: B. Dinsen (f. 1909).

Adresse: Store Kirkestræde 1 A, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assens Apotek.

Oprettet d. 17. aug. 1687. Apo­tekets første indehaver: Henrik Bonsach. In­dehaver siden 1935: Jens Strøyberg (f. 1903).

Adresse: Østergade 27, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assens Bank A/S.

Stiftet i 1896 af dr. K. M. Lind, isenkræmmer N. Th. Jepsen, jernstøber A. Mikkelsen, købmand Chr. Olsen og krea­tureksportør A. Lund. Virksomheden begyndte d. 1. okt. 1896. Seneste vedtægter er af 1. marts 1950. Aktiekapital kr. 500.000.

Nuværende bestyrelse: overdyrlæge Jørgen Rabøl, materialist A. Poulsen, tømrermester A. Nielsen, købmand H. K. J. Lausen og fa­brikant E. Nielsen.

Direktør (siden 1944): L. P. Jørgensen (f. 1894).

Filialer: Glamsbjærg og Haarby.

Adresse: Østergade 42, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assens Materialhandel ved Harald Paulsen.

Grundl. d. 30. okt. 1891 af cand. pharm. An­thon Paulsen (f. 1865). Indehaver siden 1941 cand. pharm. Harald Pauls en (f. 1912).

Adresse: Østergade 19, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assens og Omegns Spare- Og Laanekasse.

Grundl. d. 5. april 1852 af 24 Assens-borgere. Formand for tilsynsrådet: landsretssagfører A. M. Andersen (f. 1891). Direktør: K. G. E. Jør­gensen (f 1899).

Adresse: Torvet, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assens Tobaksfabrik.

Grundl. i 1830 af R. K. Dreyer. I 1869 overtaget af Georg Gundersen (f. 1838, d. 1914). Nuværende indehaver (si­den 1937): dennes sønnesøn Rolf Gundersen (f. 1904).

Adresse: Østergade 35, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Assenskorn A/S, kornforretning.

Grundl. i 1875 af Sophus Munk Plum (f. 1847, d. 1904). Overgået til aktieselskab i 1930. Nuværende direktion: Jens Warming (f. 1901) og Peter M. Pedersen (f. 1879).

Adresse: Havnen, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage