Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 55
Bie - Binz
 

for den galvaniske branche, gravører samt en række andre industrier.

Aktiekapitalen andrager 1,2 mill. kr.

Adresse: Valdemarsgade 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. J. Bie's Bryggerier.

Grundl. d. 6. marts 1841 af brødrene Frederik Bie (f. 1813, d. 1869) og Anthon Bie (f. 1817, d. 1895). Indehaver (si­den 1936): Arnold Svendsen (f. 1900).

Adresse: Adelgade 26, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Biehl & Co., grossererfirma.

Grundl. d. 27. maj 1902 af G. F. Biehl (f. 1872), der stadig er indehaver af virksomheden, siden 1946 med sønnen Knud Biehl (f. 1904) som medinde­haver.

Adresse: Niels Juels Gade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. H. BIELEFELDT

Bog- og Papirhandlerfirma er grundlagt 1853 af Buurskov & Henriques, overtoges i 1857 af C. H. Bielefeldt (f. 1835, d. 1888), fortsattes efter hans død i 1888 af hans Enke, Marie Bielefeldt, indtil Ledelsen i 1896 blev overtaget af sønnen Frans Bielefeldt, som i 1901 blev optaget som Kompagnon og efter sin Moders død i 1902 blev Eneindehaver af Firmaet.

Adresse: Kjøbmagergade 24, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

C. H. Bielefeldt, bog- og papirhandlerfirma.

Grundl. i 1853 af Buurskov & Henriques. Nu­værende indehavere: Frans Bielefeldt (f. 1870) og Paul Bielefeldt (f. 1897).

Adresse: Kronprinsensgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JOH. BIGLER & SØN

Grossererfirma, er grundlagt 1844 af Joh. C. Bigler; hans Søn, V. J. Bigler (d. 1909) overtog Forretningen 1874; i 1901 optog han sin Broder A. A. Bigler, som Kompagnon; fra 1909 er denne Eneindehaver.

Adresse; Ny Østergade 3, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Joh. Bigler & Søn, fabrik for herreklæder.

Grundl. i 1844 af Joh. C. Bigler; i 1874 over­toges forretningen af hans søn, V. J. Bigler (f. 1850, d. 1909), der i 1901 optog sin broder, Alfred Bigler (f. 1856, d. 1916), som kompag­non; dennes sønner, Percival Bigler (f. 1889) og Lionel Bigler (f. 1893), overtog forretnin­gen i 1922.

Adresse: Gammel Mønt 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BIKUBEN, SPARE-, ALDERDOMSFORSØRGELSES- OG BØRNEFORSØRGELSESKASSE

Er oprettet 1857 efter Forslag af J. Hellmann.

Adresse: Silkegade 8, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

S. Bilde, snedkerforretning.

Grundl. d. 27. nov. 1880 af Anders L. Bilde (f. 1852, d. 1919) og Søren Bilde (f. 1857, d. 1934). I 1934 overtaget af sidstnævntes søn, L. A. Bilde (f. 1893).

Adresse: Lillegade 16, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Bille's Cementvareforretning.

Grundl. i 1901 af P. H. Bille (f. 1881) og H. H. Bille (f. 1878), der stadig er indehavere af forret­ningen.

Adresse: Storegade 30, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. H. Bille, støbegods- og bygningsartikler.

Grundl. d. 9. febr. 1908 af P. H. Bille (f. 1881), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Storegade 30, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Billeschou, sten- og billedhuggereta­blissement.

Grundl. d. 1. nov. 1867 af J. Han­sen (f. 1819, d. 1883).

Efter hans død fortsat­tes forretningen af hans enke, fru A. Hansen, indtil 1887, hvor den overtoges af A. Bille­schou (f. 1861, d. 1915).

Efter dennes død over­gik forretningen til hans søn, Martin Bille­schou (f. 1892, d. 1950), efter hvis død forret­ningen videreføres af enken, fru Johanne Bil­leschou (f. 1899), med Arne Svellov (f. 1912) som daglig leder.

Siden 1900 har stenhugge­riet haft en filial i Esbjerg (Stormgade 59), der ledes af en søn, Andreas Billeschou (f. 1924).

Adresse: Nørrebrogade 11-13, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Billestrup, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. juli 1900 af Simon Nielsen (f. 1872). Inde­haver (siden 21. okt. 1940): J. Billestrup.

Adresse: Vestergade 14, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Billing, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 26. juni 1900 af Jørgen Koch. I 1922 overtaget af L. Billing (f. 1876).

Adresse: Kattesundet 1, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Biltzing's Bureau, impressariobureau.

Grundl. i nov. 1890 af Hans Kristian Biltzing (f. 1870, d. 1934). Indehaver (siden 1933): Max Biltzing (f. 1905).

Adresse: Jernbanegade 4 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

George Binau's Eftf. ved Max Binau. guld­smedeforretning.

Grundl. 1881 af George Bi­nau (f. 1854, d. 1919). Nuværende indehaver:

Max Binau (f. 1895).

Adresse: Strandvejen 177, Kbhvn. Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor Binder & Co. ved K. G. Andersen, agenturforretning.

Grundl. i 1905 af Victor Binder (d. 1937). I 1937 overtaget af K. G. An­dersen (f. 1887) (medindehaver 1919).

Adresse: Silke gade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Bindslev, buntmagerforretning.

Grundlagt d. 8. okt. 1884 af Fr. Bindslev (f. 1859, d. 1944). I 1944 overtaget af F. Bindslev (f. 1893).

Adresse: Kongensgade 16, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. G. Bindeballe, smede- og maskinværksted.

Grundl. i 1885 af Hans Olesen (f. 1854, d. 1897), som vognfabrik.

Fra 1913-46 var Jens Jørgen Jensen (f. 1876) indehaver af forret­ningen; i 1946 blev den overtaget af K. G. Bindeballe (f. 1911).

Adresse: Sønderbrogade 10, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kaj Bindslev, kobbersmedeforretning.

Grundl. d. 26. maj 1865 af J. Bindslev (f. 1838, d. 1926).

I 1908 overtaget af R. Bindslev (f. 1869, d. 1917) og fortsat af hans enke med sønnen, Kaj Bindslev (f. 1898) som forretningsfører; denne overtog i 1931 firmaet.

Adresse; Vesterå 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BING & GRØNDAHL´s PORCELLÆNSFABRIK A/S

Er grundlagt 1853 af Brødrene M. H. og J. H. Bing (se nedenfor) med teknisk hjælp af F. V. Grøndahl (f.1819, d. 1856) 

I 1868 overtoges Administrationen af J. H. Bings 2 sønner, Ludvig Bing (f. 1847, d. 1885) og Harald Bing (f.1848). 

I 1880 blev de officelt optagne i Firmaet, og efter at Onkelen var død 1883, Faderen var udtrådt 1884, og Broderen død i 1885, blev Harald Bing Eneindehaver.

I 1895 gik Virksomheden over til et A/S.

Adresse: Vesterbrogade 149, København.

 

H. J. BING

(f. 1776, d. 1844) indvandrede i 1800 fra Amsterdam. Efter at han i flere År havde beskæftiget sig med skolegerning, åbnede han i 1820 en »Handel med alle til Skrivning og Tegning hørende Materialier samt Landkort og Skolebøger«. – Dette var en epokegørende Begivenhed. Handel med Papir, der var den vigtigste Del af Bevillingen, havde hidtil hørt til Isenkræmmernes og Urtekræmmernes Lavsprivilegier, hvad der var lidet heldigt for Puplikum, som såre vanskeligt Kunde få godt og fint Papir.

Deri skete der enu en fuldstændig Forandring. Bing indførte i stor Målestok fremmede Papier, og da flere andre fulgte hans Eksempel, blev Papirhandelen en selvstændig Virksomhed.

Bing og hans Sønner gik imidlertid langt videre, de inddrog mange andre Artikler, især Galanteriarbejder, under deres Forretning og skabte et hidtil ukendt og smukt Etablissement. Dette greb stærkt ind i de 2 lavs Interesser, og deres Oldermænd lagde derfor Firmaet alle mulige Hindringer i Vejen. Det blev en Kamp, der varede i mange år, men Stemningen var mod Lavene, og de måtte tabe.

      Grunlæggerens ældste søn M. H. Bing (f. 1807, d. 1883) blev i 1838 optaget som Kompagnon i Forretningen, som derefter førte Navn af H. J. Bing & søn,  og nogle år senere indtrådte også en yngre søn, J. H. Bing (f. 1811, d. 1896) 

De to Brødre fortsatte Forretningen fra Faderens død i 1844 til 1863, da de overdrog Firmaet til M. H. Bings søn, J. M. Bing (f.1839, d. 1903), samt hans Svigersøn B. Henriques, der efter nogle års forløb udtrådte af Kompagniskabet.

I 1887 ophævedes den bekendte Butik, Hjørnet af Pilestræde og Kronprinsensgade, og Firmaet drev derefter alene Grossererforretning, indtil det hævedes ved Indehaverens død i 1903.

 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Bing & Grøndahl's Porcellænsfabrik A/S.

Grundl. d. 19. april 1853 af brødrene M. H. Bing (f 1807, d. 1883) og J. H. Bing (f. 1811, d. 1896) med teknisk hjælp af F V. Grøndahl (f. 1819, d. 1856). I 1895 gik virksomheden over til et aktieselskab med Harald Bing (f. 1848, d. 1924) som direktør. Nuværende adm. direk­tør: Poul Simonsen (f. 1881).

Adresse: Vesterbrogade 149, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Binzer & Co., elektrointsallatørforretning.

Grundl. d. 13. juli 1905 af Charles Binzer (f. 1878, d. 1947). Siden dennes død videreføres virksomheden af enken, fru Ingeborg Binzer (f. 1883( og sønnen, civilingeniør Paul Binzer (f. 1909).

Adresse: Østerbrogade 88, Kbhvn. Ø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage