Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 56
Binz - Bjel
 

 

F. E. Binzer's Eftf., herre- og drengekonfektion en gros.

Grundl. i 1887 af F. E. Binzer. Inde­haver (siden 1942): C. Frøkjær-Jensen (f. 1899).

Adresse: Rantzausgade 62, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Birch's Eftf. ved V. Thomsen, trikota­geforretning en gros.

Grundl. i 1899 af Anton Birch (f. 1869, d. 1918). Indehaver (siden 1937): V. Thomsen (f. 1888).

Adresse: Frederiksgade 50, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bird Ingeniør- og Entreprenørforretning.

 

 

  

Regner E. Bird

 

Grundl. d. 1. juli 1881 af ingeniør Regner E. Bird (f. 26. marts 1852, d. 12. december 1924).

Efter grundlæggerens død i 1924 videreførtes virksomheden af enke­fru Bird med sønnen, U. Bird (f. 1884), som forretningsfører.

I 1927 overtoges fir­maet af sønnerne, ovennævnte U. Bird og Regner E. Bird Tage Bird (f. 1882).

Adresse: Howitzvej 43, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Birkholm, købmandsforretning.

Grundl. d. 24. april 1909 af C. Birkholm (f. 1881), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Stengade 9, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. O. Birksted A/S, trælast, bygningsmate­rialer, korn og foderstoffer. Forretningen over­toges i 1881 af Hans Olsen Birksted. Efter H. O. Birksteds død i 1927 overgik forretningen til et aktieselskab. Bestyrelsen består af landsretssagfører

 

 

H. A. Birksted, fru Vibeke Birk­sted, samt direktøren, Chr. Righolt, der til­trådte som direktør i 1934.

Adresse: Brogade 2, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Birn's Jernstøberi A/S.

Grundl. d. 1. maj 1896 af Heinrich Birn (f. 1853, d. 1923). Om­dannet til aktieselskab i 1941. Direktion siden 1941: Valdemar Birn (f. 1876) og Richard Birn (f. 1905).

Adresse: Skivevej 2, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. G. Bischoff, Dansk Kobbervarefabrik. ­

Grundl. d. 12. okt. 1882 af A. C. Bischoff.

I 1906 overtaget af A. G. Bischoff (f. 1876, d. 1933).

Efter dennes død i 1933 videreførtes forretningen af enken, fru Alma Bischoff ( d. 1946). I 1941 blev Jacob Hansen (f. 1902) indehaver; i 1943 optoges Franck Rasmussen (f. 1906) som medindehaver.

Adresse: Sankt Peders Stræde 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. W. Bischoff, garveri.

Grundl. i 1838 i Ma­ribo af F. W. Bischoff (f. 1807, d. 1888) og i 1854 flyttet til Nysted. Efter grundlæggerens død overtaget af sønnen, F. W. Bischoff (f. 1844, d. 1933), hvis søn, F. W. Bischoff (f. 1882), i 1923 overtog forretningen.

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Biscuitfabrikken Norden ved Axel Helmer­ Jensen.

Grundl. d. 17. dec. 1879 af Chr. Jensen (f. 18. juli 1854, d. 2. dec. 1939).

Den 1. juli 1917 optoges sønnen, den nuværende indeha­ver, Axel Helmer-Jensen (f. 3. maj 1885), som medindehaver, og denne overtog d. 1. marts 1934 fabrikken som eneindehaver.

Adresse: Jyllandsvej 15, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Biscuitfabriken "Oxford", se Jørgen Storm.

Ove Bisgaard, manufakturforretning.

Grundl. d. 12. marts 1810 af Moses Lemle. I 1922 over­taget af Ove Bisgaard (f. 1874, d. 1929); fort­sættes af fru Ingeborg Bisgaard.

Adresse: Langegade 35, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bispebjærg Stenhuggeri ved V. Grebe.

Grundl. d. 1. marts 1910 af Franz Grebe (f. 1870, d. 1928). I 1928 overtaget af sønnen, Viktor Grebe (f. 1898).

Adresse: Frederiksborgvej 118, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Bitsch, købmands- og skibsproviante­ringsforretning.

Grundl. i 1905 af Johs. Bitsch (f. 1863, d. 1934). Indehaver (siden 1934): søn­nen, Axel Bitsch (f. 1899).

Adresse: Overgaden neden Vandet 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Biørn, farve- og tapethandel.

Grundl. i 1883 af Antoni Biørn (f. 1860, d. 1937). I 1888 optoges Georg Biørn (f. 1865, d. 1938) i firmaet som kompagnon. Efter sidstnævntes død i 1938 fortsattes firmaet af hans enke, fru Astrid Biørn (d. 1945); i 1945 overtoges det af fru Edith Biørn Rohde (f. 1900). Forretningen har siden grundlæggelsen haft domicil det nuvæ­rende sted.

Adresse: Dannebrogsgade 32, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Antoni Biørn's Eftf. ved Axel Mjelde, farve ­og tapethandel.

Grundl. d. 15. maj 1883 af A. L. C. Biørn (f. 1861, d. 1937).

I 1937 over­taget af enken, fru P. Biørn og i 1944 af Axel Mjelde (f. 1900).

Adresse: Griffenfeldsgade 6, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hedevig Bjeldorf, trikotageforretning.

Grundl. ca. 1900 af C. A. Minet. Nuværende indeha­ver: frk. Hedevig Bjeldorf (f. 1895).

Adresse: Frederiksberg Alle 54, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage