Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 65
Bord - Born
 

Da Victor Petersen Bording døde i 1926 vi­dereførte hans enke, fru Ellen Bording, fir­maet til sin død i 1934, fra 1933 bistået af sønnerne Hans Bording (f. 1902) og Ole Bor­ding (f. 1905), der i 1934 blev direktører i F. E. Bording A/S, der da stiftedes til videre­førelse af den omfattende virksomhed.

Prokura: salgsdirektør Johs. Hansen og underdirektør Hj. Rylov.

Bestyrelse: civilingeniør, direktør Poul Han­nover, formand (f. 1897), direktør Hans Bor­ding og direktør Ole Bording.

Aktiekapital: kr. 1.000.000.

Adresse: Borgergade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Borgen, assuranceforretning.

Grundl. i 1863 af August Borgen (f. 1815, d. 1870) og efter dennes død overtaget af sønnen, Arthur Borgen (f. 1844, d. 1905) under firmanav­net Aug. Borgen.

Fra 1892-98 var Chr, Mag­nussen (f. 1860, d. 1940) associé i firmaet.

Den 17. jan. 1900 indtrådte William Malling (f. 1859, d. 1944) som medindehaver af fir­maet; ved Arthur Bor­gens død i 1905 over­tog han forretningen som eneindehaver. I

                

 

 

Aksel Malling

 

1930 optog han sin søn Aksel Malling (f. 1896) som medindehaver, denne havde været knyt­tet til firmaet siden 1914, prokurist 1920 og siden faderens død i 1944 eneindehaver.

Adresse: Højbro Plads 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henrik Borgen, drengekonfektionsfabrik.

Grundl. d. 6. jan. 1890 af Henrik Jørgen Se­verin Borgen (f. 1853, d. 1940).

I 1925 overta­get af sønnen, A. H. E. Borgen (f. 1880).

Adresse: Falkoner Alle 54, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Borgen, boghandel.

Grundl. d. 7. nov. 1890 af Valdemar Emil Tvenstrup (f. 1864, d. 1930). Nuværende indehavere: Knud Barfoed Borger (f. 1879) og sønnen, Knud Mogens von Ralle Borgen (f. 1910).

Adresse: Rådhusstræde 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Borgersen & Co., grossererfirma.

Grundl. d. 1. okt. 1886 af C. V. E. Borgersen (d. 1888) og W. Truelsen (f. 1865, d. 1927). Nuværende in­dehaver: M. B. Truelsen (f. 1901).

Den 29. nov. 1899 dannedes A/S De Borger­senske Fabriker med W. Truelsen som direk­tør. Nuværende direktør: ovennævnte M. B. Truelsen.

Adresse: Nørre Voldgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Borgersenske Fabriker A/S. trådvævsfa­brik.

Grundl. i 1899 som et aktieselskab med William Truelsen (f. 1865, d. 1927) som di­rektør. I 1927 efterfulgtes han af sønnen, M. B. Truelsen (f. 1901).

Adresse: kontor: Nørre Voldgade 16, Kbhvn. K.

- fabrik: Dortheavej 6, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Borgmann & Co., damekonfektionsforret­ning.

Grundl. d. 13. nov. 1899 af A. Borgmann (f. 1867, d. 1939). Indehaver (siden 1939): H. Christensen (f. 1906).

Adresse: Nørrebrogade 51, Kbhvn, N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Marinus Bork's Eftf., urmagerfirma.

Grundl. d. 15. juli 1869 af H. P. M. Bork (f. 1841, d. 1918). Indehaver (siden 1937): Alex­ander Bye Bregen (f. 1901).

Adresse: Vesterbrogade 73 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Andels-svineslagteri.

Grundl. d. 7. juni 1890 på initiativ af proprietær M. Kirke­terp, Lehnsgaard, Gudhjem. Direktør (fra 1931): J. C. Andersen (f. 1901).

Adresse: Haslevej 19, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Avis og Amtstidende.

Grundl. d. 2. aug. 1828 af bogtrykker E. C. Tryde (f. 1797, d. 1868) under navnet Bornholms Avis.

I 1880 sammensluttedes bladet med det i 1864 grund­lagte Bornholms Amtstidende. Efter grundlæg­gerens død gik bladet over til hans søn, F. V. Tryde (f. 1838, d. 1909), som ejede det til sin død, med undtagelse af tidsrummet fra 1890­1899, hvor bladet var overtaget af et aktie­selskab. Overgik d. 18. juni 1919 igen til et aktieselskab. Redaktør siden 1945: G. Bjerg Møller (f. 1916), Forretningsfører siden 1947:

Gunnar Olsen (f. 1909).

Adresse: Storegade 33, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Laane- og Diskontobank A/S.

Grundl. d. 8. juli 1903. Bestyrelsens formand: gårdejer V. L. Kure, 0sterlars. Direktør siden 1933: C. J. Jørgensen (f. 1895).

Adresse: Store Torv 15, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Maskinfabrik A/S.

Grundl. d. 17. sept. 1880 af fabrikant Herman Blem.

Nuvæ­rende direktør: ingeniør C. B. Bidstrup (f. 1892).

Adresse: Østergade 66, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Social-Demokrat.

Udkom første gang d. 1. april 1902. Bladets første redaktør var den senere minister C. N. Hauge (f. 1870, d. 1940); han afløstes i 1920 af, senere formand for folketinget, Hans Rasmussen (f. 1873, d. 1949) og N. C. Nielsen (f. 1889); sidstnævnte er eneredaktør siden 1937.

Adresse: Storegade 30, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne.

Grundl. d. 24. febr. 1844 af toldkasserer Heg­gelund, adjunkt Hasselriis, konsul P. Johnson og købmand O. P. Rasch. Direktør siden 1945: landsretssagfører Svend Aage Munck (f. 16. april 1899). Tilsynsrådet består af gårdejer C. M. Christensen, formand (f. 1881), redaktør Niels Chr. Nielsen (f. 1889), direktør J. Nørre­gaard (f. 1887), gårdejerne N. Engell (f. 1886) og J. Stender (f. 1890), fh. fabrikant H. A. Hjorth (f. 1878) og brandinspektør H. Wege­ner (f. 1904).

Sparekassen har en afdeling i Allinge. Adresse: Store Torv, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage