Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 76
Bryg - Brøn
 

Bryggeriet "Vestfyen" A/S.

Grundl. d. 27. april 1885 med cand. pharm. H. Bayer (d. 1917) som direktør. Direktør (siden 1944): C. J. S. Thomsen (f. 1909).

Adresse: Fåborgvej, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst Brüning, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 1. marts 1904 af Ernst Bruning (f. 1867, d. 1943), efter hvis død forretningen videreføres af Walther Brüning (f. 1907).

Adresse: Gravene 15, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Brünnich, protokolfabrik, bogbinderi og æskefabrik.

Grundl. d. 1. aug. 1878 af Joh. Brünnich (f. 1851, d. 1922). Den nuværende indehaver, H. A. Brünnich (f. 30. jan. 1884), optoges i 1919 som medindehaver af firmaet, til hvilket han havde været knyttet i 20 år.

Adresse: Absalonsgade 39, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mathias Brynnum, S. A. Hasselbalch's Eftf., manufaktur en gros.

Grundl. i 1877 af S. A. Hasselbalch. Den 1. jan. 1916 overtaget af Mathias Brynnum (f. 1879).

Adresse: Store Voldgade 18, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brædstrup Apotek.

Oprettet d. 2. okt. 1856. Apotekets første indehaver var Stephan Gun­dorph (f. 1815, d. 1883). Indehaver (siden 1949): Olaf Mendrup (f. 1898).

Adresse: Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brædstrup Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. april 1910 af Oscar M. N. Westermann (f. 1877). I 1943 overtaget af sønnen, Viggo Westermann (f. 1908).

Adresse: Søndergade, Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brædstrup Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1908 af Peter Rørby. Omdannet til aktieselskab 1938. Nuværende direktør: V. Overgaard.

Adresse: Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bræmer-Jensen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 7. sept. 1870 af Chr. Christensen (f. 1844, d. 1931), der i 1900 optog sin søn, Hans Karsten Christensen (f. 1872, d. 1923) i forretningen under firmanavnet Chr. Christensen & Søn. I 1911 udtrådte Chr. Christensen af firmaet som den 15. nov. 1922 overtoges af Otto Vald. Bræ­mer-Jensen (f. 1885, d. 1948). Firmaets inde­haver er nu sidstnævntes enke, fru Johanne Bræmer-Jensen (f. 1893); en søn, Georg Bræ­mer-Jensen (f. 1921), er forretningsfører.

Adresse: Torvegade 2, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Se nyere oplysninger

 

E. G. BRÆNNING´S EFTERFØLGER

Vinhandlerfirma.

I 1853 overtog E. G. Brænning den gamle Vinhandel på Hjørnet af Kjøbmagergade og Løvstræde. Efter hans Død i 1882 overtoges den af O. Larsen. Siden 1889 har C. H. A. Petersen været Indehaver af Forretningen.

Adresse: Kjøbmagergade 39, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Brøbeck's Eftf. Aage L. Sørensen, urmagerfor­retning.

Grundl. i· 1885 af S. J. Brøbeck (f. 1862). Indehaver (siden 1934): Aage L. Sø­rensen (f. 1902).

Adresse: Ryesgade 4-6, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Brøchner, en gros, agentur- og kommissi­onsforretning.

Grundl. d. 3. maj 1879 af H. Brøchner (f. 1847, d. 1913). Nuværende inde­haver: V. Brøchner (f. 1886).

Adresse: Søndergade 37, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. & O. Brøchner, grossererfirma.

Grundl. d. 1. jan. 1885 af Thøger Brøchner (d. 6. marts 1896), der udtrådte 1894, og Oscar Brøchner (f. 1855, d. 1912). 1910 indtrådte Milius Alfr. Aug. Nommels (f. 9. nov. 1873), der udtrådte 1934. Forretningen er grundlagt i Store Kongensgade nr. 60, hvorfra den i 1909 flyttedes til Nordborggade nr. 6; 1917 flyttedes den til Ourøgade nr. 21 og i 1933 til det nuværende sted. Den nuværende indehaver, Peter Visting (f. 17. nov. 1892), indtrådte i firmaet i 1929. Firmaet har for ca. 25 år siden specialiseret sig i handel med træ, finer og krydsfiner.

Adresse: 0rnevej 68, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det historiske Brødremenighedens Hotel "hos Stricker". Hotellet er anlagt af Brødremenig­heden i 1773 og er drevet af menigheden ind­til d. 1. marts 1939, da det forpagtedes til Sig­fred Stricker (f. 8. nov. 1903 i Ajstrup ved Sulsted).

På det historiske hotel findes en våbensam­ling, en stor maleri- og kobberstiksamling og en række sjældne antikviteter.

I værelse nr. 10 førtes i 1864 våbenstilstandsforhandlingerne mellem Danmark og Tyskland og d. 18. juli kl. 3 om morgenen underskrev oberst Kaufmann her våbenstilstandsbetingelserne sammen med de tyske parlamentærer. Værelset står idag som dengang og er tilgængeligt for publikum. På initiativ af direktør Stricker blev værelse nr. 10 i 1942 udstyret med våben fra Treårs­krigen 1848-50 og fra krigen i 1864, udlånt af Tøjhusmuseet.

Sigfred Stricker, der er statsaut. vejer og måler i Christiansfeld, er formand for Christi­ansfeld Turistforening og for Dansk Røde Kors afdeling i Christiansfeld, repræsentant for Dansk Samvirke, medlem af bestyrelsen for Haderslev Kunstforening og medlem af ho­vedbestyrelsen for Centralforeningen af Ho­telvært- og Restauratørforeninger i Danmark. Direktør Stricker er tillige formand for sidst­nævnte forenings kreds for Haderslev, Aaben­raa, Sønderborg og Tønder amter.

Adresse: Christiansfeld.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brøndberg & Tandrup, lanterne- og metalva­refabrik.

Grundl. i 1889 af Lauritz Faarup Brøndberg (d. 1943) og Chr. Conrad Tandrup (d. 1916). Indehaver (siden 1916): E. Ohlhues (f. 1891).

Adresse: Store Kongensgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønderslev Andelsslagteri.

Grundl. i 1909; be­gyndte sin virksomhed d. 1. jan. 1911. Den første formand for bestyrelsen var proprietær Chr. Petersen, GI. Buurholt (fra 1909-33), siden 1933 er proprietær S. A. Søndergaard, Filholm, formand.

Direktør: Laurids Madsen (f. 1884), der har været direktør for virksomheden siden dens stiftelse.

Adresse: Algade 22, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønderslev Apotek. Oprettet d. 31. juli i883. Apotekets første indehaver var Jørgen Sophus Malling (f. 1839, d. 1893). Indehaver (siden 1943): Johs. Møller (f. 1893).

Adresse: Bredgade 27, Brønderslev.

Brønderslev Bank A/S. Stiftet d. 28. aug. 1896. Bestyrelsens formand er: direktør F. C. Winther (f. 1887). Direktør (siden 1933): Ei­nar Mortensen (f. 1894).

Adresse: Bredgade 20, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage