Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 79
Buch - Bund

 

 

Fr. Buchwald, manufakturhandel.

Grundl. d. 13. okt. 1869 af H. C. M. Sølling. Indehaver (siden 1943): Frederik Buchwald (f. 1912).

Adresse: Middelgade 3, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Buck & Co., skrædderfirma.

Grundl. d. 15. febr. 1872 af Christian Heinrich Buck (f. 1845, d. 1920).

De nuværende indehavere, E. Hansen (f. 1903) og W. Ottosson (f. 1909), overtog firmaet d. 1. febr. 1940.

Adresse: Kongens Ny torv 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BUCKA & NISSEN

Grossererfirma, er grundlagt i Flensborg 1849; efter Krigen flyttede det i 1865 til Kbhvn.; dets Indehaver var da Marcus Bucka (d. 1894) og Hans Nissen (d. 1903); sidstnævnte optog i 1895 sine Sønner, Ludvig og Edvard Nissen i Firmaet.

Adresse: Vestergade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Bucka & Nissen, grossererfirma (isenkram, glas samt porcelænsmaleri m. v.). Grundl. i Flensborg d. 11. jan. 1849, i 1865 flyttet til Kbhvn.

Grundl. af Marcus Bucka (d. 1894) 0g Hans Nissen (t 1822, d. 1902). Nuværende in­dehaver: Erik Nissen (f. 1892).

Adresse: Vestergade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Budde, Schou & Co., Kjøbenhavns Patentbu­reau.

Dette firma er dannet ved sammenslut­ning af følgende to ældre firmaer: K j ø b e n­ h a v n s P a t e n t b u r e a u, grundl. i 1892 som aktieselskab med R. A. Køhl som direk­tør. Han afløstes i 1898 af H. Fleischer.

Budde, Schou & Co.,

grundl. i 1901 af ingeniørerne, cand. polyt. C. C. L. Budde og C. V. Schou, der tidligere havde drevet et ke­misk laboratorium.

I 1903 omdannedes fir­maet til aktieselskab med cand. jur. V. F. Blom som direktør; senere indtrådte C. V. Schou i direktionen.

De to selskaber sammensluttedes i 1908.

I 1918 indtrådte civilingeniør C. V. Høgsted i direktionerne sammen med Blom og Schou.

Året efter hævedes begge aktieselskaberne og de to firmaer overtoges af direktørerne. Høg­sted overtog i 1933 firmaerne som eneindeha­ver. Han optog i 1938 civilingeniør J. O. Sel­sing som medindehaver. Efter Høgsteds død i 1943 viderefører Selsing virksomheden, fra 1948 med civilingeniør E. W. Lauridsen som medindehaver.

Adresse: Vestre Boulevard 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Budde-Lund's Eftf. A/S, fabrik for kunst­industri.

Grundl. i 1876 af Carl Budde-Lund (f. 1851, d. 1920); fortsat af Alfr. Venge (d. 1929). I 1929 omdannet til aktieselskab med Hans Graae (f. 1884) som direktør.

Adresse: Dronning Olgas Vej 20-22, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Budolfi Apotek.

Grundl. d. 31. okt. 1899. Apo­tekets første indehaver: Anthon Vilhelm Hoff­mann Jacobsen (f. 1848, d. 1913). Indehaver siden 1941: C. O. Nielsen (f. 1880).

Adresse: Vesterbro 54, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Budtz Muller & Co., kunsthandel og kunstfor­lag.

Grundl. 25. nov. 1862 af B. C. Budtz Müll­er (f. 1837, d. 1884). Nuværende indehaver: fru Gudrun Madsen (f. 1887).

Adresse: Bredgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Budtz-Müller's Eftf. A/S, fotografiske artik­ler en gros og en detail.

Grundl. d. 25. nov. 1862 under firmanavnet B. C. Budtz Müller & Co. af cand. pharm.

 

B. C. Budtz Müller

 

B. C. Budtz Müller (f. 1837, d. 1884) og apo­teker Alfred Benzon (f. 1823, d. 1884), der dog i løbet af kort tid trak sig ud af fir­maet. Efter Budtz Mül­lers død i 1885 over­tages firmaets fotogra­fiske afdeling af M. Abrahamsen (f. 1852, d. 1923) og P. Steenbro (f. 1856, d. 1909) under firmanavnet Budtz-Müller's Eftf.; det

nydannede firma flyttede til Amagertorv nr. 22, hvorfra det i 1904 flyttede til Bredgade nr. 29 og senere til Vimmelskaftet nr. 38 A & B.

Se­nere omdannet til aktieselskab.

I 1939 flyt­tedes virksomheden til Odense; 1945 oprette­des en filial på Værnedamsvej nr. 15 i Kbhvn.

Nuværende bestyrelse: direktør, cand. polit.

Gregers Kirk, København, direktør, E. Steen, København, og direktør H. Gregers Andersen, København.

Nuværende adm. direktør: H. Gregers An­dersen (f. 3. marts 1887), ansat i firmaet d. 15. aug. 1903.

Adresse: Vestergade 80, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Buemann, manufakturforretning.

Grundl. d. 5. sept. 1876 af Jens Buemann (f. 1851, d. 1913). Efter dennes død overtoges forretningen af sønnen, Aage Buemann (f. 1885) og Holger Worm (f. 1878, d. 1946). Siden 1946 er Aage Buemann eneindehaver.

Adresse: Adelgade 6, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aksel Bugge, købmandsforretning.

Antagelig grundlagt i slutningen af det 18. årh. af køb­mand Jens Lind. Indehaver (siden 1931): Ak­sel Bugge (f. 1908).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Bull's Eftf., trikotagehandel.

Grundl. d. 28. jan. 1871 af F. Bull (d. 1902); i 1902 overta­get af O. E. Bärenholdt (f. 21. marts 1862, d. 1946), der i 1937 optog Ernst E. Skifter (f. 1894) som kompagnon; denne overtog 1. jan. 1939 firmaet som eneindehaver og flyttede i 1945 forretningen til den nuværende adresse.

Adresse: Åboulevard 32, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Boy Bundesen, isenkramforretning.

Grundl. i 1851 af Jersie Christensen, idet denne da udvi­dede sin urtekramforretning med en isenkram­afdeling.

I 1871 solgte grundlæggeren isen­kramforretningen til H. C. Andersen, senere isenkræmmer i Odense. Denne overdrog 1879 forretningen til G. Rendtorff, der i 1912 solgte den til Alf Halvorsen. I 1921 overtoges forret­ningen af K. Henckel, der drev den til 1936. I 1936 overtaget af Boy Bundesen (f. 1909).

Adresse: Algade 65, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage