Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 78
Brøn - Buch
 

retning. Den fik tidligt leverancer til en ræk­ke offentlige institutioner under stat og kom­mune, hoteller og re­stauranter samt i ud­strakt grad til rederier.

 

Holbergsgade nr.8

 

Da hotel "Kongen af Danmark" få år efter århundredskiftet selv fik brug for de lokaler, hvor firmaet havde til huse, flyttedes det til større lokaler i ejen­dommen Holbergsgade nr. 4.

I 1917 købtes ejendommen, Holbergsgade nr. 8, hvor Holbergsgade nr. 8 forretningen stadig er beliggende.

Adresse: Holbergsgade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønnum, konditori og kafe.

Grundl. d. 21. april 1865 af Valdemar Brønnum (f. 1839, d. 1921). I 1909 overtaget af sønnen, Andreas M. Brønnum (f. 1867), der i 1934 optog sin søn, Axel S. Brønnum (f. 1901) som medindehaver.

Adresse: Tordenskjoldsgade l, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. M. Brønsro, papir en gros, maskinposefa­brik, bogtrykkeri.

Grundl. d. 6. okt. 1902 af P. M. Brønsro (f. 1878). I 1942 blev sønnen, grosserer Børge Brønsro (f. 1915) optaget som medindehaver. I 1942 erhvervede firmaet Odense Margarinefabriks ejendomme, Vinde­gade 75-77, og efter omfattende forandringer flyttede firmaet ind d. 1. jan. 1943.

Adresse: Vindegade 75-77, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Brørup's Eftf., pengeskabsfabrik.

Grundl. d. 5. nov. 1880 af N. Brørup (d. 1930). I 1934 overtoges firmaet af et interessentskab med Paul Aagaard og Poul Ejnar Schou (f. 1895) som deltagere. I 1936 udtrådte Paul Aagaard af firmaet, og P. E. Schou er siden da enein­dehaver.

Adresse: Rådmandsgade 52, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brørup Apotek.

Oprettet d. 19. dec. 1848. Apo­tekets første indehaver var Jacob Otto Hübertz (f. 1908, d.1876). Indehaver (siden 1947): Carl Chr. Rechnagel (f. 1894).

Adresse: Brørup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brørup Handelsgartneri.

Grundl. i 1896 af han­delsgartner Hansen. Indehaver (siden 1945):

Sv. A. Hansen (f. 1921).

Adresse: Nørregade 56, Brørup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brørup Sparekasse.

Grundl. d. 10. dec. 1897 under navnet Sparekassen for Brørup og Om­egn. Direktion: frk. Marie Moltesen (f. 1917) (siden 1945) og C. A. Schmidt (f. 1885) (si­den 1948).

Adresse: Brørup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Buch's Farvefabrik.

Grundl. i 1872 af fabri­kant C. T. Buch (f. 1834, d. 1902) og blev i 1883 overtaget af Peter Johan Buch (f. 1858) og Axel Andreas Bagge; disse udtrådte 1896, og firmaet overtoges af Thomas Wilhelm Buch

(f. 1869). som eneindehaver; sidstnævnte ud­trådte 1939, og hans søn, Finn Peter Buch (f. 1908), overtog firmaet.

Adresse: Tietgensgade 64, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Buch & Co., fotografisk atelier.

Grundl. i 1887 af fru Johanne Birkedal (d. 1949). Indeha­ver (fra 1. jan. 1950): Svend Gustav Johansen (f. 1905).

Adresse: Søndergade 28, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Buch, manufakturforretning.

Grundl. i 1866 af H. West. Siden 1. dec. 1937 er Hans Buch Jacobsen (f. 1901) indehaver af forret­ningen.

Adresse: Algade 83, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Buch, købmandsforretning.

Grundl. d. 28. maj 1879 af kommerceråd Jacob Petersen. I 1923 overtaget af M. Buch (f. 1889).

Adresse: Gammel Kongevej 146, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PETER BUCH

Herre og Drengekonfektion en gros, er grundlagt 1. april 1856 af Peter Buch (f. 1832, d. 1906), og hans 2 Sønner, M. E. Buch (f. 1861) og Emil Buch (f. 1863), der indtrådte i Firmaet henholdsvis 1892 og 1894, er nu Firmaets Indehaver.

Adresse: Vingaardsstræde 1, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Peter Buch's Vinhandel.

Grundl. i 1887 af Pe­ter Buch (d. 1924). Nuværende indehaver: A. Svendsen (f. 1886).

Adresse: Vestre Boulevard 13, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Buchardts Eftf. ved N. Christensen, sadel­magerforretning.

Grundl. i 1876 af A. Buchardt (f. 1834, d. 1905). Indehaver (siden 1942): N. Christensen (f. 1895).

Adresse: Tværmarksvej 30, Søborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Buchho1tz' Boghandel ved N. Christensen.

Grundl. i 1880 af C. Buchholtz (f. 1854, d. 1918). Indehaver (siden 1933): N. Christensen (f. 1899).

Adresse: Vestergade 14, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Louis Buchter, grosserer- og agenturforretning i textiler.

Grundl. i 1899 af Louis Buchter (d. 1932). Indehaver (siden 1932): Charles Buchter (f. 1911).       .

Adresse: Nyhavn 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Buchtrup's Klichefabrik A/S.

Grundl. i 1910 af Preben Buchtrup. I 1924 omdannet til ak­tieselskab med Preben Buchtrup som direktør; han afløstes i 1926 af A. V. Morvad (f. 1897, d. 1947); nuværende direktør: fru Lilli Mor­vad.

Adresse: Rosenkrantzgade 23, Arhus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Buchtrup's Maskinfabrik ved P. Buchtrup.

Grundl. i 1889 af H. Th. Buchtrup (f. 1861, d. 1924). Nuværende indehaver (siden 1925): konsul Poul Buchtrup (f. 1895).

Adresse: Hobrovej, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. Buchtrup, købmandsfirma.

Grundl. d. 18. sept. 1873 af Peter Anton Buchtrup (f. 1845, d. 1915). Fortsat af hans enke, Emma Elisa­beth B. og søn Poul Joh. B. I 1934 overtaget af A. K. Greve Rasmussen (f. 1883).

Adresse: Ryesgade 32, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage