Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 57
Bjer - Bjær
 

 

BJERRE & RØMER

Skibsmæglerfirma, er grundlagt d. 4 Jan. 1859 af S. M. Bjerre og S. N. Rømer (f. 1835, d. 1906); fra 1872 til sin død var sidstnævnte Eneindehaver, hvorefter hans ældste søn, J. Chr. Rømer overtog Forretningen.

Adresse: Lille Strandstræde 24, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

E. V. Bjerre & Søn, sengeforretning.

Grundl. d. 1. juni 1891 af smedemester E. V. Bjerre (f. 1860, d. 1931). Indehaver (siden 1931): søn­nen, Va1d. B. Bjerre (f. 1883).

Adresse: Frederikssundsvej 84, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bjerre og Hatting m. fl. Herreders Spare- og Laanekasse.

Oprettet d. 16. februar 1867.

 

Bjerre og Hatting m.fl. Herreders

Spare- og Laanekasse

 

Balancen pr. 31. marts 1950: ca. 33 mill. kr.

Re­serve- og garantifond over 1 ½ mill. kr. Check udstedes betal­bare over hele landet. Boksrum og hjemmesparebøsser.

Under sparekassen er oprettet en spareafdeling for den tjenende ungdom på godt 4 mill. kr., hvor der udover den højeste indlånsrente gi­ves som tillægsrente indtil 1/2 %.

 

N. Juel Damgaard

 

Tilsynsrådets formand: dommer C. Rud­beck (f. 31. oktober 1887).

Administrerende direktør: N. Juel Dam­gaard (f. 10. januar 1879).

Adresse: Vitus Berings Plads 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bjerringbro Apotek.

Åbnet d. 4. juli 1877 som hjælpeapotek til Viborg Svaneapotek. Selv­stændigt fra 23·. dec. 1887. Indehaver (siden 1945): Leon R. Skade (f. 1893).

Adresse: Bjerringbro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. E. Bjerrings Eftf. I/S, støbegodsfirma.

Grundl. d. 15. nov. 1855 af J. E. Bjerring. I 1870 overtog Velskov forretningen, i 1880 Bent Jensen og i 1890 de nuværende medindeha­veres bedstefader F. P. Nielsen.

I 1905 indtrådte fabrikant Lorentz Nielsen i firmaet, fra 1. jan. 1917 som medindehaver og fra 1923 som eneindehaver. Den 1. jan. 1944

optoges sønnerne, Karl Erik Nielsen (f. 1911) og Frederik Nielsen (f. 1917) i firmaet. Fabri­kant Lorentz Nielsen døde i 1945 og hans enke, fru Dorothea Nielsen, indtrådte i firmaet.

Firmaet havde til huse i Borgergade nr. 25 fra grundlæggelsen til 1942, da det flyttedes

 

Dronningens Tværgade nr. 9

 

til firmaets ejendom i Dronningens Tværgade.

Firmaet har eneforhandling af ovne og ka­miner etc. fra A/S H. Rasmussen & Co., Oden­se (TASSO) og har igennem årene opnået en betydelig størrelse. Det har store leverancer til boligbyggeriet af sin specialartikel: TASSO centralvarme-kaminer, ligesom det er leverandør til stat og kommuner.

Støbegodsfirmaet Odense Støbegods I/S, Chr. d. 9 Gade nr. 8 overtoges i 1937 og begge firmaer ledes af ovennævnte Karl Erik og Fre­derik Nielsen.

Adresse: Dronningens Tværgade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. O. Bjørløw, Chromlæderfabrik. A/S.

Grundl. d. 16. marts 1898 i Sankt Jørgens Gade nr. 1 i Valby af H. O. Bjørløw (f. 30. okt. 1871 i Sande i Norge, d. 1935). H. O. Bjørløw kom 1892 til Danmark og arbejdede i garverfirmaet Trautner & Søn i Sorø. Efter i nogle år at have arbejdet som værkfører hos garverme­ster Chr. Lasson i Vejle, startede han sin egen virksomhed. Ejendommen i Trekronergade er­hvervedes i 1914. Den 1. jan. 1926 optoges søn­nen Gunnar Bjørløw (f. 28. sept. 1900) i fir­maet, der i 1933 omdannedes til et aktiesel­skab, med H. O. Bjørløw som formand i be­styrelsen og med Gunnar Bjørløw som adm. direktør; ved H. O. Bjørløws død indtrådte sønnen S. E. Bjørløw (f. 7. juni 1905) i direk­tionen. Nuværende bestyrelse: Gunnar Bjør­løw, S. E. Bjørløw og overretssagfører Frithjof Kemp.

Adresse: Trekronergade 126, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage