Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 263
Hund - Hval
 

Hundested Kontantforretning, Carl Willadsen, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. sept. 1899 af N. M. Nielsen.

I 1921 overtaget af Carl Wil­ladsen (f. 1875, d. 1944) og d. 1. sept. 1944 af dennes sønner, Viktor Willadsen (f. 1915) og Svend Willadsen (f. 1910); sidstnævnte er fra 1946 eneindehaver.

Adresse: Hundested.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hundested Trælasthandel, Sophus Brammer A/S.

Grundl. d. 23. juni 1871 som en køb­mandsforretning af P. H. Brammer (f. 1849, d. 1916).

Efterhånden udvidedes forretningen til at omfatte skibsproviantering, handel med korn og trælast, fiskeeksport og skibsrederi.

Ved grundlæggerens død deltes virksomheden mellem hans 3 sønner og den næstældste, Sophus Brammer (f. 1877) overtog trælasthan­delen, som i 1941 omdannedes til et aktiesel­skab.

Bestyrelsen har siden stiftelsen bestået af overretssagfører Erik Salomon (f. 1885), der er formand, tømmerhandler Sophus Bram­mer, der er administrerende direktør for sel­skabet og dennes datter frøken. Edith Bram­mer, der er prokurist i selskabet.

Adresse: Hundested.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton Hundevadt, manufakturforretning.

Grundl. i 1902 af Anton Hundevadt (f. 1876, d. 1945).

Nuværende indehavere: sønnerne, A. Hundevadt og V. Hundevadt.

Adresse: Bispegade 15-17, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik.

Grundl. i 1884 af P. K. Jeppesen. Drevet som aktiesel­skab 1901-44.

I 1944 overtaget af Peder Od­gaard (f. 1877) og J. Sohn Christensen (f. 1901); P. Odgaard er eneindehaver siden 1948.

Adresse: Hurup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Husmandsbrandkassen for Danmark, gensidigt forsikringsselskab.

Selskabet har to afdelinger, bygningsafdelingen og løsøreafdelingen, hvor­af den første begyndte sin virksomhed d. 1. april 1909, den anden d. 1. sept. s. å.

Brandkassen startedes i tilslutning til Hus­mandshypotekforeningen for Danmark (se denne) under direktion af dennes direktør, Vilhelm Nielsen (f. 1869), som stadig er direk­tør og bestyrelsesformand i Brandkassen.

I 1928 udnævntes cand. jur. H. C. Bjørnow (f. 1885, d. 1949) til afdelingsdirektør.

I febr. 1949 tiltrådte L. J. Mortensen (f. 1880, d. juni 1949) som afdelingsdirektør, og han efterfulgtes samme år af Bent Ørum-Pe­dersen (f. 1906).

Bestyrelsen består af 10 valgte medlemmer af repræsentantskabet under forsæde af nævn­te Vilh. Nielsen.

I 1916 stiftedes Husmændenes Ulykkesfor­sikring af nævnte Vilh. Nielsen og Husmands­brandkassens daværende bestyrelse.

I 1920 stiftedes under dette selskab tillige Husmæn­denes Ansvarsforsikring, i 1940 Husmændenes Husdyrforsikring og i 1950 Husmændenes Grundejerforsikring alle under samme direk­tion som Ulykkesforsikringsselskabet, afde­lingsdirektør, A. Thorsbøll (f. 1892).

Adresse: Nørre Voldgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Husmandshypothekforeningen for Danmark.

Stiftet d. 16. okt. 1906. Foreningens første di­rektør var Vilh. Nielsen (f. 1869), der havde været blandt stifterne.

Direktør Vilh. Nielsen virkede indtil 1939, hvor han afløstes af H. C. Bjørnow (f. 1885, d. 1949). Efter dennes død tiltrådte Johannes Nielsen (f. 1898) som adm. direktør med nævnte Vilh. Nielsen som jur. direktør. Desuden har fh. amtskommissions­formand Jens Andersen, Tune og J. Bisgaard Sørensen, Tvis sæde i direktionen som land­brugskyndige medlemmer.

Formand for re­præsentantskabet er Anders Chr. Isaksen, Faarup.

Adresse: Nørrevoldgade 16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. A. Husmann's Eftf., J. F. Hansen, glarme­sterforretning.

Grundl. d. 21. okt. 1858 af G. A. Husmann (f. 1830, d. 1888).

Nuværende indehaver: P. Hansen (f. 1881).

Adresse: Studiestræde 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Husqvarna Fabrikers Generaldepot ved H. Ro­thenborg A/S.

Grundl. d. 1. nov. 1885 af di­rektør Herman Rothenborg (f. 2. dec. 1861, d. 20. okt. 1933). Siden 1948 aktieselskab; ak­tiekapital: kr. 600.000,00. Direktion: ingeniør Aage Rothenborg (f. 17. okt. 1891) (adm. di­rektør) samt direktør Alfred Hansen (f. 26. aug. 1888).

Handel med symaskiner for familiebrug samt elektromotorer.

Filialer over hele landet i de større byer.

Adresse: detailudsalg: Holmens Kanal 3, Kbhvn. K.

administration: Nikolaj Plads 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Husum's Eftf., grossererfirma.

Grundl. 1879 af Christian Christensen Husum, der i 1908 overdrog forretningen til sin svigersøn Charles Henry Kraul.

I 1911 overtaget af tid­ligere medarbejder i firmaet, Hans Christian Hansen (f. 1871) under det nuværende firma­navn.

Adresse: Linnésgade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Chr. Huus' Eftf., Per Valentin, kolonialfor­retning en gros og en detail.

Grundl. d. 13. nov. 1802 af Jens Nielsen Huus (f. 1778, d. 1833).

Indehaver (fra 1950): Per Valentin (f. 1919).

Adresse: Axeltorvet 5, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Huusmann, mølleri.

Grundl. i 1868 af B. A. Johansen (f. 1841).

I 1891 overtaget af P. C. Huusmann (f. 1861, d. 1934) og i 1934 af dennes søn, Alfred Huusmann (f. 1893).

Adresse: Vojens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Huusmann, landbrugsmaskinforret­ning.

Grundl. i 1889 af L. Lausten. Indehaver (siden d. 1. maj 1919): Valdemar Huusmann (f. 1889).

Adresse: Toftlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hvalsø Apotek.

Oprettet d. 22. juni 1871.

Apo­tekets første indehaver var Johan Georg Kel­ler Jensen (f. 1818, d. 1886). Indehaver (siden 1947): H. F. Hansen (f. 1895).

Adresse: Hvalsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hvalsø Brødfabrik. Grundl. ca. 1899. Nuvæ­rende indehaver: G. Adelgaard (f. 1908).

Adresse: Hvalsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage