Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 279
Jens - Jens
 

Carl Jensen A/S, grossererfirma, bogbinderi­artikler.

Grundl. d. 6. juli 1875 af Carl Jensen (f. 1849, d. 1915), som d. 15. maj 1913 optog Carl W. Urban (f. 14. jan. 1883, d. 1945) i firmaet. Efter dennes død omdannedes firmaet til et aktieselskab, hvis nuværende bestyrelse består af: fru Maud Urban, direktør Ths. P. Olesen (f. 1904) og landsretssagfører Sv. Aa. Ramsing (f. 1902). Direktion: Povl Muller (f. 1916).

Adresse: Købmagergade 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jensen & Søn A/S, købmandsforretning.

Grundl. d. 4. jan. 1868 af konsul C. Nielsen (f. 1840).

Overgået til det nuværende aktie­selskab d. 1. juni 1927.

Direktører: Sv. Aa. J. Vedde (f. 1902) og A. F. Jensen.

Adresse: Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jensen's Sønner, pianofabrik.

Grundl. 1868 af Carl Jensen (f. 1827 i Holbæk, d. 1905) og efter hans død overtaget af sønnen, Got­fred Carl Jensen (f. 1871), der i 1911 optog sin broder, Julius Jensen (f. 1877); sidstnævn­te var 1913-50 eneindehaver.

Den 1. juli 1950 overtaget af pianofabrikant Eigil Zwicky (f. 1908).

Adresse: Vesterbrogade 96, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl C. Jensen, gartneri og blomsterforretning.

Grundl. ca. 1897 af P. Hansen, overtaget d. 20. okt. 1903 af Carl C. Jensen (f. 1858, d. 1928) og d. 15. nov. 1929 af J. Reinhardt Jensen (f. 1891).

Adresse: Algade 13, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. Jensen, hattemagerfirma.

Grundl. d. 11. marts 1876 i Gammel Mønt 6 af C. F. Jensen (f. 1850, d. 1921) og i 1911 overtaget af søn­nen, C. F. Jensen (f. 1886); denne var 1935-44 oldermand for Københavns Hattemagerlaug.

Adresse: Nørrebrogade 163, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. juli 1909 af Chr. Jensen (f. 1872, d. 1949).

Den 1. maj 1949 overtaget af J. H. Jensen (f. 1906).

Adresse: Asnæs.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jensen, købmandsforretning.

Grundt d. 21. marts 1907 af Chr. Jensen (f. 1880, d. 1933).

Indehaver (siden 1946): svigersønnen, Harry Christensen (f. 1901).

Adresse: Østergade 41, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jensen, mæglerforretning.

En ældre for­retning, der i 1870 blev overtaget og videre­ført af Ludvig Søborg og Benthien.

I 1909 overtaget af Chr. Jensen. Nuværende indeha­vere: Johan Balle Hansen (f. 1890) og Chr. Jensen jr. (f. 1906).

Adresse: Nyhavnsgade 4, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jensen, skomagerforretning.

Grundl. d. 26. nov. 1908 af Chr. Jensen (f. 1875), som stadig er forretningens indehaver.

Adresse: Madvigs Alle 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jensen, trikotage forretning.

Grundl. i maj 1883 af Chr. Jensen (f. 1858, d. 1929).

Nuvæ­rende indehaver: J. P. Jensen (f. 1881).

Adresse: Gothersgade 17, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Jensen ved Søren Jensen, manufaktur- og konfektionsforretning.

Grundl. d. 15. sept. 1877 af Chr. Jensen (f. 1857, d. 1933).

I 1933 over­taget af sønnen, Søren Jensen (f. 1892).

Adresse: Toftlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. A. Jensen's Metalvarefabrik & Metalstø­beri A/S.

Grundl. d. 12. april 1888 af Chr. A. Jensen (f. 1855, d. 1917) og fortsat af sønnen, Carl Jensen (d. 1939).

Omdannet til aktiesel­skab d. 24. febr. 1940.

Nuværende direktør: fru Martha Jensen (f. 1884).

Adresse: Fiolstræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Bøgh Jensen, købmandsforretning (sæde­korn og frø).

Grundl. i 1898 af Joseph Joseph­sen.

Indehaver (siden 1920): Chr. Bøgh Jensen (f. 1890).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. K. Jensen's Eftf., N. A. Jørgensen, to­bakshandel og kolonial en gros.

Grundl. d. 31. marts 1896 af L. J. Larsen (f. 29. jan. 1872, d. 1940); i 1919 overtaget af Chr. K. Jensen (f. 1894).

Den nuværende indehaver, N. A. Jør­gensen (f. 16. febr. 1895), overtog forretningen i 1923.

Adresse: Skolegade 20, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. P. Jensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 30. okt. 1898 af Chr. P. Jensen (f. 1875) i Volstrup.

I 1918 flyttede han forretningen til Sæby, hvor han havde købt P. L. Jensens ko­lonialforretning (grundl. i 1894). Chr. P. Jen­sen er fremdeles indehaver af forretningen.

Adresse: Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. O. Jensen's Maskinfabrik A/S.

Grundl. d. 1. dec. 1887 af Christian Olesen Jensen (f. 1866, d. 1946).

Overgået til aktieselskab i 1935.

Nuværende direktion: A. N. M. Christensen (f. 1892) og Andr. Møller Jacobsen (f. 1885).

Adresse: Brovst.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Conrad Jensen & Søn, ur- og brilleforretning.

Grundl. d. 15. juni 1872 af Conrad Jensen (f. 1846, d. 1908).

I 1908 overtaget af den nuvæ­rende indehaver, P. Buurgaard Jensen (f. 1878).

Adresse: Vestergade 2, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Jensen's Eftf., købmandsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1868 af P. Fr. Herz (d. 1870).

Nuvæ­rende indehavere: enkefru P. Dethlefsen og Aage Møller.

Adresse: Kirkegade 3, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. V. Jensen & Søn, skrædderforretning.

Grundl. d. 3. marts 1892 af J. Chr. Jensen (f. 1860, d. 1940).

I 1920 overtaget af sønnen, Carl Vilhelm Otto Jensen (f. 1885); d. 1. jan. 1949 overtaget af sidstnævntes søn, Th. Jensen (f. 1915).

Adresse: Vedelsgade 12, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage