Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 280
Jens - Jens
 

E. Jensen, malerforretning.

Grundl. d. 1. april 1880 af Vilh. E. Jensen (f. 1857, d. 1936).

In­dehaver siden 1934: sønnen, Einar William Jensen (f. 1885).

Adresse: Adelgade 77, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Jensen, tobaksfabrik.

Grundl. d. 10. sept. 1863 af E. Jensen (f. 1831, d. 1894).

Indehaver (siden 1934): sønnesønnen, E. Scheele­-Jensen (f. 1897).

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Jensen & Søn, handskefabrik.

Grundl. d. 1. maj 1868 i Skt. Hans Gade nr. 2 af Chr. Emil Jensen (f. 1836, d. 1916), der i 1891 optog sin søn, P. M. Jensen (f. 1871, d. 1944), som med­indehaver; denne blev i 1903 eneindehaver. P. M. Jensen optog i 1917 Oscar Rosenberg (f. 1882) som medindehaver af firmaet. Efter P. M. Jensens død i 1944 er hans søn, B. Herbst­Jensen (f. 25. jan. 1918), indtrådt som med­indehaver.

Adresse: Olfert Fischers Gade 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Bay Jensen, manufaktur- og herreekvipe­ringsforretning.

Grundl. i 1877 af Ejler Holck.

I 1902 overtaget af Frederik Jensen (f. 1867, d. 1937) og i 1937 af dennes søn, E. Bay Jensen (f. 1897).

Adresse: Torvegade 8, Fakse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Bødtcher Jensen, boghandel.

Grundl. d. 1. nov. 1874 af Niels Peter Hansen (f. 1843, d. 1920).

Indehaver (fra 1. aug. 1950): E. Bødt­cher Jensen (f. 1921).

Adresse: Sankt Hans Gade 2, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Jensen, bogbinderi.

Grundl. i 1891 af Einar Jensen.

Indehaver (siden 1932): Kristian Rasmussen (f. 1906).

Adresse: Nyhavn 31 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einer Jensen, slagterforretning.

Grundl. d. 27. okt. 1899 af Claudius Johansen (d. 1931).

I 1931 overtaget af enken, fru Lisa Johansen, der s. å. optog Einer Jensen (f. 1894) som medindehaver; sidstnævnte er siden 1944 ene­indehaver.

Adresse: Elmegade 1, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emanuel Jensen & H. Schumacher, Murer- og Entreprenørforretning A/S. Grundl. d. 12. juli 1891 af Emanuel Jensen (f. 1865, d. 1931) som cementvarefabrik. I 1897 omdannedes firmaet til et aktieselskab, og samtidig indgik svogeren, murermester H. Schumachers murer- og entreprenørforretning i virksomheden. Nuvæ­rende direktør: Johs. Schrøder (f. 1890).

Adresse: Godthåbsvænget 4, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Jensen, Aktieselskab, papir en gros.

Grundl. i 1879 af Emil Jensen (f. 12. maj 1856, d. 22. aug. 1926) til forhandling af papir og kontorartikler en gros.

Firmaets stifter, grosserer Emil Jensen, var eneindehaver, indtil han i 1905 omdannede det til et aktieselskab, for hvilket han blev administrerende direktør samt medlem af besty­relsen, medens vekselerer M. M. Warburg blev formand for bestyrelsen til sin død i 1934.

I 1916 fratrådte Emil Jensen som direktør, men vedblev dog at være medlem af bestyrelsen til sin død, og i stedet for indtrådte Johan Warburg som enedirektør for selskabet fra 1916 til sin død i 1936.

Johan Warburg oprettede i tilknytning til selskabet et spillekort-forlag, der stadig udgi­ver Warburgs bridgekort. Firmaet har kunder over hele landet og driver ligeledes eksport, fortrinsvis til de skandinaviske lande.

Bestyrelsen består af vekselerer Georg A.

Christensen, formand, fru Alice Warburg og bogtrykker H. Trolle.

Nuværende direktør: Holger Wedel. Adresse: Farvergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Jensens Malerforretning.

Grundl. i 1884 af H. r. Jensen (f. 15. okt. 1857).

I 1918 over­taget af Emil Jensen (d. 1944); videreføres nu af dennes enke, fru Margrethe Jensen, der til­lige driver Fredericia Tapet- og Farvehandel.

Adresse: Gothersgade 51, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst Jensen, malerforretning.

Grundl. i 1898 af Ole Jensen (d. 1937). I 1922 optoges Ernst Jensen (f. 1894) som medindehaver af forret­ningen, som han i 1937 overtog som eneinde­haver.

Adresse: Filippavej 8, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Jensen's Sten- & Billedhuggeri ved Georg Valdemar Jensen.

Grundl. ca. 1882 af O. F. Jensen (f. 1860, d. 1904).

I 1920 overtaget af Georg Valdemar Jensen (f. 1889).

Adresse: Frederiksgade 6, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. JENSEN & SØN

Kaffehandlerfirma, Chokoladefabrik, er grundlagt 1852 som Sukkerskæreri af F. Jensen (f. 1814, d. 1876). Ved Siden af dreves Kaffehandel (den første, der havde Kaffemøller i Vinduet, som stadig gik rundt).

I 1872 optog Stifteren sin Søn, T. E. Jensen (f. 1846, d. 1898) i Firmaet, hvis Navn samtidig fik sin nuværende Form, og denne optog i sin Broder, E. J. Jensen (f. 1851), der nu er Eneindehaver af Forretningen.

I 1885 nedlagdes Sukkerskæreriet og Firmaet begyndte sin egen Chokoladefabrik.

Adresse: Store Kongensgade 20, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. Jensen & Søn A/S, kaffehandlerfirma, cho­koladefabrik.

Grundl. i 1852 af F. Jensen (f. 1814, d. 1876).

I 1923 omdannet til et aktie­selskab.

Nuværende forretningsfører: V. Hø­berg Hansen (f. 1877).

Adresse: Store Kongensgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. Jensen, manufakturhandel.

Grundl. d. 1. okt. 1888 på Købmagergade nr. 22 af Ferd. Jensen (f. 17. marts 1865, d. 1944).

I 1920 op­toges sønnen, Poul E. Jensen (f. 5. juli 1893), som medindehaver af firmaet, og i 1930 over­tog han det som eneindehaver.

Forretningen flyttedes i 1902 til den nuværende adresse.

Adresse: Købmagergade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Jensen, bogbinderi, protokol- og album­fabrik.

Grundl. d. 3. maj 1819 af Peter Ursin (f. ca. 1785).

Den 5. febr. 1885 overtoges fir­maet af Fr. Jensen efter Peter Ursins søn, Ed­vard Ursin. De nuværende indehavere er Fr. Jensens datter, fabrikant fru A. Wiingaard (f. 12. maj 1879), der indtrådte i firmaet d. 16. jan. 1923, og dattersønnerne, fabrikant Egon Wiingaard (f. 9. okt. 1908) og bogbindermester Kjeld Wiingaard (f. 2. juli 1914), der ind­trådte d. 28. maj 1938.

Adresse: Pilestræde 52 A og B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage