Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                        Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 281
Jens - Jens
 

Fr. Jensens Bogtrykkeri ved Axel Th. Peter­sen.

Grundl. i 1895 af Fr. Jensen (f. 1869); i 1945 overtaget af Axel Th. Petersen (f 1908).

Adresse: Falkoner Alle 58, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fred. Jensen & Søn, urmager- og guldsmede­forretning.

Grundl. d. 1. aug. 1886 af Fred. Jensen (f. 1859, d. 1940).

I 1920 overtaget af sønnen, J. U. Jensen (f. 1893).

Adresse: Storgade 16, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FRITZ JENSEN & Co.

Frøhandlerfirma, er grundlagt 1841 af Fritz Jensen (f. 1815, d. 1878); efter ham overtaget af Sønnen Emil Jensen (f. 1852, d. 1895); og efter dennes Død af O. C. Jordening (f. 1851) og V. C. C. Johansen (f. 1847)

Adresse: Kattesundet, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fritz Jensen & Co. A/S, frøfirma.

Grundl. d. 16. okt. 1841 af Fritz Jensen (f. 1815, d. 1878).

I 1927 omdannet til et aktieselskab.

Nuværende direktør: Richard O. Jordening (f. 1904).

Adresse: Vestergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Jensen, korn- og foderstof- samt køb­mandsforretning.

Grundl. ca. 1850 af købmand Møller og d. 1. april 1874 overtaget af Chr. Bertelsen; ved dennes død fortsat af hans enke, Emma Sophie Bertelsen, f. Rasmussen, og i 1909 overtaget af Georg Jensen (f. 31. aug. 1865, d. 22. maj 1936).

Efter dennes død videreførtes forretningen af enken, fru Mariane Jensen (f. 1869); i 1942 overtog sønnen, N. Chr. Jensen (f. 13. maj 1899), forretningen ef­ter at have været prokurist i firmaet siden 1927.

Adresse: Vesterbro 35, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Jensen, Damaskvæveriet A/S.

Grundl. i 1870 i Vonsild af Jens Andreas Jensen (f. 1854, d. 1936).

Omdannet til aktieselskab i 1942.

Nu­værende direktør: Bent Georg Jensen (f. 1923).

Adresse: Hollændervej 4, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Jensens Sølvsmedie A/S.

Stiftet d. 19. april 1904 af sølvsmeden Georg Jensen (f. i Raadvad 31. aug. 1866, d. 2. sept. 1935).

Som 14-årig kom Georg Jen­sen i guldsmedelære og efter endt læretid be­søgte han Akademiet, hvorfra han fik afgang som billedhugger; der­efter tog han i flere år på studierejse til ud­landet. Han arbejdede en tid med keramik sammen med den sene­re direktør for Den Kongelige Porcelainsfa­brik Chr. Joachim og startede i 1904 sin egen

sølvsmedie i et lille lo­kale over en port i Bredgade.

 

Georg Jensen

 

Allerede fra be­gyndelsen gjorde Georg Jensens arbejder lyk­ke og blev erhvervet af en række museer, og de vandt hurtigt stor udbredelse.

I 1912 flyt­tedes virksomheden til Knippelsbrogade nr. 2-4 og i 1916 blev aktieselskabet oprettet: i 1918 flyttedes til den nuværende adresse Rag­nagade nr. 7, hvor i mellemtiden en stor fa­briksejendom var opført.

I 1926 trådte Georg Jensen tilbage som ad­ministrerende direktør, men fortsatte som kunstnerisk leder indtil sin død i 1935. Han efterfulgtes som administrerende direktør af civilingeniør P. A. Pedersen (f. 1869, d. 1937), efter hvis død sønnen, civilingeniør A. Hostrup Pedersen (f. 1902) tiltrådte som adm. direktør.

 

 

Georg Jensens Sølvsmedie

 

Georg Jensen har haft samarbejde med en række kunstnere, hvoraf en del har været fast knyttet til virksomheden.

Af disse kan nævnes Georg Jensens søn, sølvsmeden Jørgen Jensen og maleren Johan Rohde, med hvem samarbej­det begyndte allerede i 1906 og varede til Jo­han Rohdes død i 1935.

Af andre kan nævnes tegneren Harald Nielsen, Sigvard Bernadotte, som har været fast knyttet til virksomheden siden 1930, billedhuggeren Arne MalinoWski, billedhuggeren Henning Koppel og billedhug­geren Gundorph Albertus, som idag er under­direktør i virksomheden og leder af værkste­derne.

Allerede i 1908 begyndte salget i Tyskland.

Kort før den forrige verdenskrig i 1914 begyndte det i Sverige og i 1919 blev det første Georg Jensen-udsalg i udlandet oprettet, nemlig for­retningen i Paris; i 1922 blev forretningen i London oprettet; i 1923 i New York og samme år i Barcelona. Senere er der oprettet Georg Jensen-udsalg i Bruxelles, Geneve, Buenos Aires og Stockholm, men desuden findes der forhandlere af Georg Jensen-sølvet i en lang række lande og størstedelen af firmaets pro­duktion eksporteres.

Adresse: Ragnagade 7, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gustav Jensen's Eftf., Ejnar Christiansen, ma­nufakturforretning.

Grundl. d. 25. marts 1872 af Fred. Friis. Overtaget i 1897 af Gustav Christian Jensen (f. 1874) og i 1929 af Ejnar Christiansen (f. 1905).

Adresse: Algade 13, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Jensen, gartneri og planteskole.

Grundl. ca. 1835 af gartner Møller.

Indehaver (siden 1. april 1905): Hans Jensen (f. 1871).

Adresse: Nyborgvej 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Jensen, vognfabrikation og -forhandling.

Grundl. i Hobro i 1870 af Jens Jensen (f. 1851, d. 1930).

Indehaver siden 1928: sønnen, Jens Holger Jensen (f. 1888).

Adresse: Staldgårdsgade 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage