Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 363
Lars - Laur
 

Larsen (f. 1899) som medindehaver.

Firmaet har medvirket ved opførelsen af en række of­fentlige og private bygninger i Århus og om­egn, bl. a. Marselisborg slot, hospitaler, kir­ker, Katedralskolen, flere banker etc. Firmaet fremstiller endvidere tælleapparater og hospi­talsinventar.

Adresse: Frederiks Alle 136-138, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Larsen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1890 af Lars Larsen (f. 1842, d. 1908).

Over­taget d. 15. juni 1908 af Vald. Larsen (f. 1882).

Adresse: Jernbanegade 40., Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Larsens Metalværk, se H. P. Larsen side 361.

 

Wilh. Larsen's Eftf., buntmagerforretning.

Grundl. d. 7. sept. 1897 af Wilh. Larsen (f. 1862, d. 1920).

Indehaver siden 1942: Ejnar Uldaler (f. 1899).

Adresse: Vesterbrogade 38, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Larsen's Eftf. Bog- og Papirhandel ved A. Nørregaard Rasmussen og Aage Johansen.

Grundl. d. 1. nov. 1876 af Vilhelm Larsen (f. 1843, d. 1926).

Indehavere (siden 1926): A. Nør­regaard Rasmussen (f. 1908) og Aage Johansen (f. 1906).

Adresse: Jernbanegade 2, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Larsen, isenkramforretning.

Grundl. ca. 1880 af Morten Kjær og i 1919 overtaget af den nuværende indehaver: William Larsen (f. 1884).

Adresse: Jernbanegade 3, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Larsen, litografisk anstalt.

Grundl. i 1898 af William Larsen (f. 1873, d. 1939).

In­dehaver (siden 1939): grundlæggerens datter, frøken Vibeke Rosschou Larsen.

Adresse: Sortebrødrehus, Overstræde 4, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Ø. Larsen, cigarfabrik og tobakshandel, kgl. hofleverandør.

Grundl. i 1864 af W. ø. Larsen (f. 1836, d.1919).

Nuværende indehavere: W. ø. Larsen (f. 1893) og Ole W. ø. Larsen (f. 1920).

Adresse: Amagertorv 9, Kbhvn. K.

  Fabrik: Lyngbyvej 170, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. Lassen's Søn, isenkramforretning.

Grundl. i 1851 som rebslageri af Th. Bournonville (d. 1883).

Ved dennes død overtaget af A. F. Las­sen (f. 1852, d. 1915), der tillige optog forret­ning med kakkelovne, isenkramvarer etc.

I 1912 overtaget af sønnen, Georg Lassen (f. 1884).

Adresse: Algade 36, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Albert Lassen, damekonfektion, kjolestoffor­retning.

Grundl. d. 28. marts 1873 af Carl Lau­ritzen (f. 1844, d. 1925).

I 1903 overtoges for­retningen under firmanavn Carl Lauritzen's Eftf. af et interessentskab, bestående af Chr. Thomsen, Albert Lassen (f. 1881), Anna Lyhne, Elna Jacobsen og Ellinor Sønderberg af hvilke førstnævnte var forretningsleder.

Interessentskabet ophævedes 1925, og firmaet overgik til ovennævnte Albert Lassen alene.

Adresse: Købmagergade 56, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Lassen, konditori.

Grundl. d. 12. dec. 1899 af brødrene Amdi Severin Lassen (f. 1867, d. 1934) og Emil Severin Lassen (f. 1870, d. 1942).

I 1934 optoges førstnævntes sønner, Svend Aage Amdi Lassen (f. 1902) og Vald. Severin Lassen (f. 1904) som medindehavere.

Disse overtog i 1942 forretningen.

Adresse: Østergade 16, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lassen & Co.'s Eftf. ved Axel Galtt, isen­kramforretning.

Grundl. i 1874. Indehaver (si­den 1934): Axel Galtt (f. 1902).

Adresse: Fisketorvet 2, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl A. Lassen, urmager- og guldsmedeforret­ning.

Grundl. i 1882 af Andr. Thomsen (f. 1860, d. 1930).

I 1929 overtaget af Carl Albert Las­sen (f. 1902).

Adresse: Nørreport 18, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. J. LASSEN & SØN

Møbel- og Bygningssnekeri, er grundlagt 1847 af David Julius Lassen (f. 1822, d.1883), der 1879 optog Sønnen C. R. Kampmann Lassen i Firmaet.

Adresse: Amagerbrogade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Harald V. Lassen, grosserer- og agenturforret­ning.

Grundl. d. 3. okt. 1881 af Harald V. Las­sen (f. 3. okt. 1856, d. 1935).

Indehaver (siden 1931): Kaj Horn-Lassen (f.1891), (medindeha­ver 1919).

Adresse: Ny Vestergade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Lassen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1903 af Julius Jensen.

Indehaver (fra 1. maj 1950): K. Lassen (f. 19'18).

Adresse: Frederiksberg Alle 45, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paul Lassen, læderhandel.

Grundl. d. 6. juni 1886 af H. Thrane.

Indehaver (siden 1. sept. 1947): Paul Lassen (f. 1904).

Adresse: Bredgade 20, Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Lassen A/S, frøhandel.

Grundl. d. 12. sept. 1908 af Svend Lassen (f. 1879, d. 1934).

Omdannet til aktieselskab i 1927. Bestyrelsen består af Svend Lassen (f. 1903), Elga Bach Rasmussen (f. 1902) og Gerda Jensen (f. 1906).

Adresse: Nørregade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WALDEMAR LASSEN

Skomagerfirma, er grundlagt 19. Okt 1844 af Hans Lassen (f.1817, d.1890), som i 1876 overdrog Forretningen til Sønnen Waldemar Lassen (f.1849).

Adresse: Store Strandstræde 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. F. Lasson, agenturforretning.

Den 1. nov. 1893 overtog J. F. Lasson (d. 1950) og Harald Nielsen denne forretning. Indehaver (fra d. 15. maj 1950): A. Starup-Jensen.

Adresse: Vestergade 15, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Møller Lau, murerforretning.

Grundl. d. 1. maj 1890 af C. H. Lau (f. 1865).

Indehaver siden 1935: Hans Peter Møller Lau (f. 1895).

Adresse: øster Vold gade 16, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmaks ældste forretninger. (1950)

 

C. Laugesen's Eftf. ved D. Christensen & E. Pe­dersen, smedeforretning.

I 1870 overtog Julius Petersen (f. 1844, d. 1908) dette smedeværk­sted.

I 1929 overtaget af C. Laugesen (f. 1874, d. 1949); efter denne overtaget af Dion Chri­stensen (f. 1898) og Erik Petersen (f. 1917).

Adresse: Vesterbrogade 148, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julie Laurberg & Gad's Eftf., fotograf.

Grundl. i 189'5 af Julie Laurberg (f. 1866, d. 1925).

Indehaver (siden 1925): frk. Hedevig Helms.

Adresse: Østerbrogade 85, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage