Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side    
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 364
Laur - Laur
 

K. Lauridsen & Søn A/S, kaffebrænderi samt kaffe og kolonial en gros.

Grundl. i 1890 i Kol­ding af J. P. Berring. Omdannet til et aktiesel­skab i 1932.

Direktør (siden 1940): Kaj Lau­ridsen (f. 1891).

Adresse: Ny Toldbodgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lauritsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1863 af Peter Mathiesen.

Den 9. marts 1899 overtaget af Carl Lauritsen (f. 1855, d. 1932), hvis enke, Ane Lauritsen (f. 1870) videreførte forretningen med sønnen, Carl Jørgen Laurit­sen (f. 1. maj 1908) som forretningsfører.

I 1933 overtog sidstnævnte forretningen som eneindehaver.

Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft, samme adresse.

Adresse: Danmarksgade 59, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Lauritsen, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. april 1890 af N. K. Lauritsen (f. 1865, d. 1934).

I 1925 overtaget af G. Lauritsen (f. 1902).

Adresse: Sønderlandsgade 6, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Lauritsen & Co. A/S, kaffebrænderi, kaffe­handel m. m.

Grundl. d. 1. nov. 1873 af Jeppe Lauritsen.

Omdannet til aktieselskab i 1906.

Nuværende direktør: Wm. Larsen (f. 1900).

Adresse: Rådhusstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                   

M. Lauritsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1857 af L. P. Christensen.

Indehaver (siden 1912): M. Lauritsen (f. 1885).

Adresse: Slotsgade 20, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lauritzen, Magasin du Nord, manufaktur­forretning.

Grundl. d. 1. marts 1898 af Carl Lauritzen (f. 1867, d. 1934).

Indehaver (siden okt. 1934): fru Kristiane Lauritzen.

Adresse: Bredgade 4, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr., Lauritzen, glarmesterfirma.

Grundl. d. 8. maj 1894 i Læssøesgade nr. 12 af C. V. Kaas­-Sørensen (f. 1868).

I 1900 flyttede firmaet til Ravnsborggade nr. 4 og i 1936 derfra til den nuværende adresse.

Nuværende indehaver: Chr. Lauritzen (f: 1911).

Adresse: Skt. Hans Gade 4, Kbhvn. N.    

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lauritzen A/S, jern-, stål- og maskin­forretning.

I året 1756 byggede S. N. Monberg (f. ca. 1730, d. ca. 1810) på toppen af Smede­gade Bakke en købmandsgård og påbegyndte handel med egnens landmænd med købmands­varer, tømmer og jern. Hans søn, agent Søren Monberg (f. 1766, d. 1842), fortsatte forret­ningen og efter ham hans enke, Gedske Mon­berg, tidligere gift Therkelsen, der overdrog den til en søn af første ægteskab, som døde i 1848.

Dennes nevø, P. Houmann (f. 1818, d. 1886), drev derefter forretningen til sin død. Fra 1886 til 1893 var forretningen bortforpag­tet til Lauritz Hansen; hvorefter Houmanns nevø, Chr. Lauritzen (f. 4. juli 1870, d. 27. sept. 1941) blev indehaver; denne udvidede jernforretningen til også at omfatte stål, rør, maskiner, værktøj, reservedele til landbrugs­maskiner, endvidere centralvarme- og sani­tetsartikler.

Virksomheden omdannedes i 1937 til et ak­tieselskab med en aktiekapital på 600.000 kr.

Ovennævnte Chr. Lauritzen var selskabets di­rektør til sin død.

Nuværende direktion: Finn Pontoppidan Lauritzen (f. 9. juni 1902) og Børge Pontoppi­dan Lauritzen (f. 28. febr. 1906).

Bestyrelsen består foruden af direktionen af direktør O. Hede Nielsen (f. 1907).

Adresse: Smede gade 71, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lauritzen & Co.'s Eftf., manufakturhan­del.

Grundl. d. 6. nov. 1880 af Chr. Lauritzen.

Denne optog i året 1913 Georg Kralund (f. 1878, d. 1928) som medindehaver.

I 1916 over­tog sidstnævnte forretningen som eneindeha­ver og videreførte den til sin død, hvorefter den overtages af døtrene, fru Grethe Kra­lund og fru Lis Helsted med V. Frederiksen (f. 14. sept. 1898) som direktør.

Adresse: Strømgade 1, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ernst Lauritzen, købmandsforretning.

Grundl. d. 28. okt. 1911 af Ernst Lauritzen (f. 1885), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Store Torv 2, Viborg.

 

J. Lauritzen, rederi.

Grundl. d. 15. april 1884 i Esbjerg af konsul Ditlev Lauritzen (f. 1859, d. 1935).

De nuværende indehavere, grund­læggerens sønner, skibsreder Ivar Lauritzen (f. 1900) og skibsreder Knud Lauritzen (f. 1904) indtrådte i firmaet som medindehavere i 1932 og overtog det som eneindehavere ved faderens død i 1935.

Firmaet er korresponde­rende reder for A/S Dampskibsselskabet Ve­sterhavet (stiftet 1895 (se dette) og for Re­deriet Ocean A/S (stiftet 1938).

Adresse: Hammerensgade l, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Lauritzens Eftf., mæglerforretning.

Grundl. i 1884 af konsul Ditlev Lauritzen (f. 1859, d. 1935).

I 1936 overtaget af konsul Andr. C. M. Schmidt (f. 1892).

Adresse: Havnegade 61, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Lauritzen's Kulforretning A/S.

Grundl. d. 15. april 1884 af konsul Ditlev Lauritzen (f. 1859, d. 1935). Aktieselskabet er stiftet i 1917.

Direktør (siden 1945): Ebbe Friis (f. 1911).

Adresse: Kirkegade 1, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. C. Lauritzen A/S, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 1. juli 1891 af L. C. Laurit­zen (f. 1868, d. 1935).

I 1942 omdannedes fir­maet til et familieaktieselskab.

Direktion: Harald Lauritzen (f. 1900) (si­den 1942), H. F. Nielsen (f. 1904) (siden 1946).

Adresse: Østergade 13, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Lauritzen & Co., Frederikshavn Bunker­kul Depot.

Grundl. i 1894. Overtaget i 1897 af M. Lauritzen og i 1917 af Marius Jensen (f. 1881, d. 1945).

Indehaver (siden 1945): kon­sulinde Elma Jensen (f. 1883).

Adresse: Kirkepladsen 5, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage