Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 394
Mayl - Meje

 

C. Mayland A/S, bogtrykkeri, bogbinderi og forlagsvirksomhed.

Grundl. i 1878 af Caspar O. Mayland (f. 1828, d. 1897).

I 1903 omdan­net til et aktieselskab. Nuværende direktion:

F. Woldsen og Erik C. Mayland.

Adresse: Vesterbrogade 95, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Maypole Dairy Co. A/S,eksport af smør og ost.

Grundl. i nov. 1890 i Esbjerg af Joe Vin­cent (f. 1870).

Omdannet til aktieselskab i 1921.

Nuværende direktion: Aa. E. Andersen (f. 1918) og Kai Jensen (f. 1894).

Adresse: Stoltenbergsgade 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Joh. Mazanti & Søn, smedemesterforretning.

Grundl. d. 19. april 1896 af Johs. Mazanti og d. l. jan. 1940 overtaget af Emil Mazanti (f. 1901).

Adresse: Nørregade 50, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Meding A/S, trælastforretning.

Grundl. i 1855 af Adolf Harboe (f. 1831, d. 1889), over­taget i 1881 af Carl Meding (f. 1846, d. 1899).

Overgået til aktieselskab i 1906 med bræn­deriejer Fr. Harboe (f. 1854, d. 1926) som be­styrelsens første formand.

Siden 1906 har Chr. S. Petersen (f. 1875) været direktør for virksomheden; fra 1944 med Axel Rasmussen (f. 1900) som meddirektør.

Adresse: Carl Medingsvej, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

T.A. Meding & Co., manufakturhandel.

Grundl. d. 31. aug. 1880 af T. A. Meding (f. 1852, d. 1937).

Indehaver siden 1916: J. P. A. Jørgen­sen (f. 1890).

Adresse: Algade 47, Skælskør,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. & E. Meedom, mejerianlægsforretning.

Grundl. i 1887 af Charles Meedom (f. 1857, d. 1930).

I 1930 overtaget af C. Meedom (f. 1895) og E. Meedom (f. 1902).

Adresse: Danmarksgade 14, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Meedom, manufakturforretning.

Grundl. i 1886 af Gustav Essemann (f. 1860, d. 1923).

I 1923 overtaget af J. P. Meedom (f. 1896).

Adresse: Vestergade 4, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anders Meelsen, kolonialhandel, opkøb af hu­der, skind og hår.

Grundl. d. 9. marts 1868 af N. C. P. Meelsen (f. 1841, d. 1911).

I 1900 overtaget af sønnen, Anders Meelsen (f.1875) og i 1940 af dennes søn, N. C. P. Meelsen (f. 1907).

Adresse: Nygade 10 B, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Mehl's Fabrik A/S,se P. Baunsgaard.

 

N. C. Mehlsen, fiskeforretning en gros.

Grundl. i 1906 af F. H. Mehlsen.

Nuværende indeha­ver (siden 1908): N. C. Mehlsen (f. 1878).

Adresse: Havnegade, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Mehr's Eftf. ved C. M. Jensen, urmager­forretning.

Grundl. i 1848 af A. Andersen og i 1892 overtaget af Chr. Mehr (d. 1936).

Ef­ter dennes død overtaget af C. M. Jensen (f. 1890).

Adresse: Kronprinsensgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Meier & F. Asmussen,

Denne forretning er grundlagt d. 5. maj 1900 af Frederik Mei­er (f. 31. marts 1871). Grundlæggeren er sta­dig indehaver af fir­maet.

F. Maier

 

Dog optog han i 1946 F. Asmussen (f. 17. oktober 1916), som medindehaver.

Firmaets speciale er opførelse af damp­skorstene, indmuring af dampkedler og ovne etc.

Adresse: Peter Bangs Vej

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Meier, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1885 af guldsmed Petersen.

Indehaver (siden 1912): Th. Meier (f. 1884).

Adresse: Vimmelskaftet 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Meilstrup, grossererfirma. 

Grundl. d. 5. juli 1906 af Vilhelm Meilstrup (f. 1882, d. 1932); efter hvis død hans enke, fru Minka Meilstrup, senere gift Simonsgaard (f. 1884, d. 1950) overtog forretningen.

Nuværende inde­haver: Holger Thorbjørn Simonsgaard (f. 1902).

Adresse: Store Kongensgade 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Meilvangs Eftf., A. Grosen, købmands­forretning.

Grundl. ca. 1904 af Hans Meilvang (f. 1874, d. 1949).

I 1947 overtaget af A. Gro­sen (f. 1917).

Adresse: Skolegade 25, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Meincke's Eftf., Nic. Larsen, købmands­forretning.

Grundl. d. 22. april 1882 af Julius Meincke (f. 1859, d. 1916).

Indehaver (siden 1917): Nic. Larsen (f. 1892).

Adresse: Stengade 66, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Meincke's Eftf., Poul Petersen, uretablisse­ment.

Grundl. i 1855 af W. Meincke.

Fra 1903 til 1939 var Georg Petersen (f. 1863, d. 1939) indehaver af firmaet; i 1939 overtoges det af sidstnævntes søn, Poul Petersen (f. 1901).

Adresse: Sønder Alle 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring.

En gensidig forening, der er stiftet d. 25. nov. 1898.

I de første 10 år var navnet "Mejerier­nes Ulykkesforsikring", idet foreningen var op­rettet for at overtage de danske mejerier i henhold til ulykkesforsikringsloven af 27. jan. 1898 påhvilende erstatningsforpligtelser for personer, der kom til skade i mejerivirksomhe­den.

Ved lov af 27. maj 1908 blev der pålagt landbrugets arbejdsgivere erstatningspligt og forsikringspligt - på samme måde overfor dettes medhjælpere.

Foreningen blev udvidet til at overtage denne risiko for landmændene, og navnet blev ændret til "Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring".

Virksomheds­området er hele landet.

I 1915 blev foreningen udvidet til overtagelse af almindelige ansvars-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage