Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 395
Meje - Melc 

 

forsikringer og i 1919 til overtagelse af auto­mobilforsikringer.

Senere er også optaget ty­veriforsikring og kombineret grundejerforsik­ring samt transportforsikring.

Foreningen har statens anerkendelse til overtagelse af lovplig­tige ulykkesforsikringer og automobilansvars­forsikringer og er undergivet statens tilsyn i henhold til lov om skadesforsikringsvirksom­hed m. v. af 2. maj 1934.

Ved udgangen af 1949 var der tegnet ca. 529.000 forsikringer.

Foreningens præmie ind­tægt udgjorde i året 1949 ca. kr. 12.700.000. Der er indtil udgangen af det nævnte år be­handlet ca. 421.200 skadetilfælde, hvortil er­statningerne har udgjort 93 mill. kr. Til sta­tens invalidefond og arbejdsløshedsfond op­kræver foreningen de lovmæssige bidrag fra arbejdsgiverne, som for det nævnte år har ud­gjort ca. 1.518.000 kr.

Foreningens første bestyrelse bestod af: da­værende folketingsmand, senere minister J. Jensen-Sønderup, formand; proprietær R. Ras­mussen, Højrupgård pr. Kolding, næstformand: gårdejer J. H. J. Nørrelund, Båring, Asperup, Fyn; gårdejer H. Jensen, Vemmelev, Sjælland; gårdejer J. Jensen, Brænholt, Sjælland.

Den nuværende bestyrelse består af gårdejer

 

       
S. Arentoft                     Karl Jensen

     

S. Arentoft (f. 1883), Kysinggaard pr. Odder, formand; gårdejer Karl Jensen (f. 1882), Bæk­kegaard pr. Ølstykke, næstformand; gårdejer, direktør N. C. Poulsen (f. 1880), Kavslunde; gårdejer Anders Rasmussen (f. 1886), Dra­strupgaard pr. Volk Mølle; gårdejer H. Lyck (f. 1883), Varnæs; gårdejer, skatterådsmedlem Laur. Larsen (f. 1893), Snekkerup pr. Flakke­bjerg; skatterådsformand Jens Rom (f. 1880), Vraa.

 

       

  Ch. Heiede                  A. J. Nørrelund

 

Den første forretningsfører var proprietær R.

Rasmussen, Højrupgård.

Fra 1901-1950 var Ch. Heiede (f. 1872) di­rektør i foreningen.

Den nuværende direktion består af A. J. Nørrelund (f. 1881), direktør siden 1935, og V. Høiriis Johannsen (f. 1910), indtrådt i di­rektionen 1950.

Underdirektører: cand. jur. E. (f. 1888) og cand. polit. N. Skriver Svendsen (f. 1887).

Adresse: Reventlowsgade 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mejeriet Danica ved A. M. Andersen.

Grundl. i 1897 af L. A. Nielsen (f. 1865).

Indehaver (siden 1946): A. M. Andersen (f. 1903).

Adresse: Gammel Kongevej 101, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mejeriet Vesterbro A.m.b.A. i Århus.

Stiftet d. 1. nov. 1905.

Direktør (siden 1935): Arne Busk (f. 1898).

Adresse: Vesterbrogade 17-19, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Melander, blikkenslager-, gas.- og vandme­ster.

Grundl. d. 17. april 1899 af J. Melander (f. 1869, d. 1937).

Nuværende indehaver: søn­nen, P. Melander (f. 1904).

Adresse: Lille Strandstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Melby, modeforretning.

Grundl. 1. juli 1905 af A. Melby (f. 1879), der d. 1. jan. 1950 over­drog firmaet til sin søn, Børge Melby (f. 1911).

Adresse: Købmagergade 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Melbye, agentur- og en gros forret­ning.

Grundl. i 1857 af William Melbye (f. 1836, d. 1905).

I 1889 optog han sin søn, Jens W. Melbye (f. 1867, d. 1944), som medindeha­ver, og denne optog i 1923 sin søn, H. W. Melbye (f. 1898), i firmaet.

Sidstnævnte er nu eneindehaver af firmaet.

Adresse: Gråbrødretorv 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Melchiors 2. Eftf., pølsefabrik.

Grundl. d. 3. maj 1882 af Carl Melchiors (f. 1855, d. 1929).

Den nuværende indehaver, sønnen Knud Melchiors (f. 21. maj 1894), optoges som medindehaver i 1929.

I 1938 erhvervedes ejendommen, hvor Fabrikken har til huse.

Adresse: Vestergrave 9, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Gerson Melchior & Co.'s Eft.. assurance og handel.

Grundl. i 1873 af Gerson Melchior, der i 1884 optog August William Carl Melchior som kompagnon. Begge døde i 1899, hvorefter Victor Lion Melchior (f. 1860, d. 28. maj 1941) overtog firmaet.

Nuværende indehavere: Henry Arbo-Bähr (f. 16. sept. 1885), der overtog firmaet i 1932, Ove Storm (f. 1907), der indtrådte som med­ansvarlig indehaver i 1939 og (fra 1. jan. 1951) Niels Jørgen Arbo-Bähr (søn af Henry Arbo­-Bähr).

Adresse: Rådhuspladsen 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage