Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 396
Melc - Melg
 

LUDVIG MELCHIOR

En gros Forretning i Silke- og Modevarer, engelsk Manufaktur, Fabrikation af Strå- og Filthatte, er grundlagt 9. April 1839 af Ludvig Melchior (f. 1813, d. 1893); hans Nevø og fra 1877 Kompagnon var Adolph J. Melchior (f. 1844, d. 1896), hvis Enke, Louise A. Melchior, f. Meyer (f. 1848) overtog Virksomheden efter hans Død; hun udtrådte af Firmaet i 1900 efter 1898 at have optaget Sønnen, Jacob H. Melchior (f. 1873) som Kompagnon.

Denne optog i 1909 Frederik Warburg (f. 1863, d. 1909) som Kompagnon, men Interessentskabet ophørte allerede samme År ved Warburgs Død.

I 1899 anlagdes en Fabrik for Tilvirkning af Damehatte og i 1907 oprettedes en Afdeling for engelsk Manufaktur og Kjolestoffer. En Del af den svenske Forretning udskiltes i 1905 som A/S Ludvig Melchior i Stockholm.

Adresse: Kristen Bernikows Gade 1, og Manufakturhuset, Frihavnen

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ludvig Melchior, fabrikation af strå og filt­hatte samt en gros forretning af modevarer.

Grundl. d. 9. marts 1839 af Ludvig Melchior (f. 1813, d. 1893), efter at han et par dage i forvejen var blevet medlem af "Silke-, Ul­den- & Lærredskræm­merlauget" efter dati­dens regler en betin­gelse for at en mand kunde drive selvstæn­dig manufakturhandel.

 


Mogens Melchior

 

Efter grundlæggerens død overtoges forret­ningen af hans nevø, Adolph Melchior (f.1844, d. 1896), der fra 1877 havde været med­indehaver af firmaet.

Dennes enke, Louise A. Melchior, f. Meyer (f. 1848, d. 1924), over­tog virksomheden efter hans død; hun udtråd­te af firmaet i 1900 efter i 1898 at have opta­get sønnen, Jacob H. Melchior (f. 1873, d. 1938), som kompagnon.

Denne optog i 1909 Frederik Warburg (f. 1863, d. 1909) som kom­pagnon, men interessentskabet ophørte allerede samme år ved Warburgs død.

I 1936 optoges Jacob H. Melchiors søn, Mogens Melchior (f. 13. juni 1908), som medindehaver og denne overtog ved faderens død i 1938 firmaet som eneindehaver.

I 1899 anlagdes en fabrik for tilvirkning af damehatte. En del af den svenske forretning udskiltes i 1905 som A/B Ludvig Melchior i Stockholm, nogle år senere oprettedes en afde­ling i Oslo og i 1934 oprettedes en fabrik i Malmø.

I 1944 knyttedes A/B Claesons Hatt- & Mössfabrik til de svenske selskaber.

Dette selvstændige firma handler med herre- og da­mehatte og har egen fabrik for sportshuer og kasketter til alle formål.

De samlede virksomheder beskæftiger et par hundrede mennesker.

Forretningen blev grundlagt som manufak­turforretning på Østergade nr. 4 (dengang nr. 78) og flyttedes omkring århundredskiftet til nye lokaler på hjørnet af Østergade og, Kri­sten Bernikows Gade; i 1925 flyttedes til Go­thersgade nr. 49.

Nu findes kontorer, lager og hattefabrik i en moderne bygning Emdrupvej nr. 28, hvor der anvendes de nyeste fabrikationsmetoder inden­for branchen.

Adresse: Emdrupvej 28, Kbhvn. ø.

Prøvelager: Købmagergade 67-69, Kbhvn. K.

Manufakturlager: Manufakturhuset, Frihav­nen, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

MOSES & SØN G. MELCHIOR

Et Handelshus, er stiftet ca. 1795 af Moses Melchior (f. 1736, d. 1817), der indvandrede fra Hamborg i 1760. Ved hans Død i 1817 gik Firmaet over til Sønnen, Gerson Melchior (f. 1771, d. 1845). Dennes Søn, Moritz Melchior (f. 1816, d. 1884), som var indtrådt i Forretningen i 1840, fortsatte den som Eneindehaver til 1850, da hans Broder, Moses Melchior (f. 1825) blev Kompagnon. Fra 1855 til 1874 var en tredje Broder, I. B. Melchior (f. 1828, d. 1893) Medindehaver. En Søn af ovennævnte Moritz Melchior, Carl Melchior (f. 1855) indtrådte i Firmaet 1883 og er nu i Forening med Farbroderen, Moses Melchior Firmaets Indehaver.

Adresse: Højbroplads 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Moses & Søn G. Melchior, grossererfirma.

Grundlagt formentlig i 1760 af Moses Mel­chior (f. 1736, d. 1817), der dette år var ind­vandret til København fra Hamborg. Ca. 1783 optoges sønnen, Gerson Melchior (f. 1771, d. 1845), i firmaet, og ca. 1795 antoges det nu­værende firmanavn. Ved Gerson Melchiors død i 1845 overtoges firmaet af hans søn, Moritz G. Melchior (f. 1816, d. 1884), der i 1850 optog sin broder, Moses Melchior (f. 1825, d. 1912), som medindehaver; denne videreførte fra Moritz G. Melchiors død i 1884 firmaet sammen med dennes søn, Carl H. Melchior (f. 1855, d. 1931).

Harald R. Melchior

 

Den nuværende eneindehaver af firmaet, Harald R. Melchior (f. 1896), er søn af sidstnævnte og indtrådte i firmaet i 1921.

I 1943 måtte Harald R. Melchior sammen med sin familie flygte til Sverige.

Firmaet blev under navnet "M a s a­ g a m a" pro forma overdraget til dets fire prokurister.

I maj 1945 gik det tilbage til Har. R. Melchior.

Forretningen havde oprindelig til huse i Sei­delins gård på Amager­torv, men flyttede der­fra til Højbro Plads nr. 21, hvor den havde pakhuse i gården og desuden havde den

oplagsrum på Asiatisk Plads; i 1862 solgtes ejendommen på Højbro Plads, men firmaet forblev dog boende som lejer; i 1912 flyttedes en del af forretningen ud i egen ejendom i Strandgade nr. 34 og i 1917 det Øvrige, og her har firmaet fremdeles sit domicil.

Oprindelige importører af tobak, senere sukker, rom, the samt andre oversøiske varer med handel på Vestindien, Ostindien og Kina, ligesom man tillige havde en betydelig eks­port af skandinaviske varer til oversøiske lan­de, heriblandt også til Australien af smør, hav­re og svensk tømmer.

I lange tider havde fir­maet egne skibe.

En tid havde firmaet egne filialer i Frede­rikssted på Sankt Croix og i Melbourne.

I de senere år har det væsentlig koncentre­ret sig om handelen med the og kaffe, hvortil er føjet et kaffebrænderi.

Adresse: Strand gade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Meldal, farveri og kemisk tøjrenseri.

Grundl. i 1834 af Peter Meldal (f. 1809, d. 1891).

Indehaver siden 1939: Karen Marie Meldal (f. 1887).

Adresse: Vestergade 9, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Melfar A/S.

Grundl. i 1682; gæstgiveri 1793.

Nuværende direktør: Børge Schmidt Pe­tersen (f. 1907).

Adresse: Brogade 2-4, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eduard Melgaard, isenkramforretning.

Grundl. i 1902 af Eduard Melgaard (f. 1882), der sta­dig er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørregade 2, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Melgaard's Eftf., Ejnar Melgaard, guld­smedeforretning.

Grundl. d. 1. maj 1862 af N. C. Melgaard (f. 1834, d. 1893).

Indehaver siden 1928: sønnesønnen, Ejnar Melgaard (f. 1897).

Adresse: Frederiksgade 2, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage